Hva forventer du av en god leverandør på avfallsløsninger?

Av Morten Frøid 06. november 2018

Norsk-Gjenvining_velge-beste-avfallsleverandør_foto_Marion-Haslien_25881191904

Tenker du at pris er avgjørende ved valg av avfallsleverandør? Avfallshåndtering berører mange områder i og utenfor en bedrift. Og ikke minst, medarbeiderne i bedriften. I denne artikkelen har vi tatt for oss de områdene og tjenestene vi mener du bør være oppmerksom på hvis du skal velge en god avfallsleverandør. Eller hva du bør forvente av den dere benytter nå.

Minstekrav

Avfallsleverandøren må som et minimum være i stand til å dekke kjerneleveransen dere har avtalt. På en profesjonell måte, i henhold til gjeldende regelverk. I tillegg bør fakturaene du får være oversiktlige og lette å forstå. Jeg er fristet til å trekke inn et godt system for rapportering og statistikk her også. I dag er det et must for at du som kunde skal kunne følge med på utviklingen, både når det gjelder miljø og kostnader. Utover det er det flere andre faktorer som strengt tatt også bør være på plass, hvis du spør meg. Her er noen av dem:

Tilgjengelighet og fleksibilitet

Når uforutsette hendelser oppstår, skal det være lett å få nødvendig hjelp og assistanse. Det innebærer både tilgjengelig kundeservice og folk med rett kompetanse, samt tilgang på utstyr og biler som dekker de behovene dere har til enhver tid. Tilgjengelighet og fleksibilitet er derfor viktige stikkord.

Bredt spekter av tjenester

Avfallsleverandøren dere samarbeider med bør videre kunne tilby et bredt spekter av tjenester, og ha kompetanse på de fagfeltene hvor dere trenger hjelp. Det kan for eksempel være:

Jeg nevnte innledningsvis at avfallshåndtering også berører medarbeiderne. Ofte står de midt i de praktiske utfordringene, og er helt avhengige av å få tilført kompetanse og veiledning for å utføre sine oppgaver trygt og sikkert. At leverandøren kan bidra med de ovennevnte tjenestene, har derfor stor betydning. 

Hvilke behov har din bedrift?

For at dere skal få den beste samarbeidspartneren på avfallsløsninger er det også en forutsetning at dere som bedrift er tydelig på egne behov og krav. Det gjelder alt fra hjelp til planlegging og implementering av en mest mulig praktisk løsning, til støtte i hverdagen og når uforutsette hendelser oppstår. Husk at en god avfallsleverandør også kan være en støtte når det gjelder miljø og posisjonsbygging.

Store variasjoner i avfallshåndtering og tjenesteomfang

De ulike aktørene i markedet kan tilsynelatende fremstå som ganske like, men det er likevel ofte store variasjoner i både tjenesteomfang, serviceløsninger, og hvordan de jobber med å utvikle sine kunder. Variasjonene kan dessuten være store når det gjelder ambisjoner og etterlevelse av miljøkrav og compliance. Ta dette med i betraktningen når du vurderer leverandører og tilbud og ikke vær redd for å stille spørsmål.

En åpen samarbeidspartner

Vi i Norsk Gjenvinning setter pris på forventninger. Vi mener at etterlevelse og åpenhet i alle ledd må være tydelige krav fra alle våre kunder. Ikke minst krav om dokumentasjon på at regelverk blir fulgt til punkt og prikke, og at alt er sporbart. Det er et overordnet mål hos oss at dette er på stell.

Guiden vår om effektive og miljøriktige avfallsløsninger kan være nyttig når du skal finne den avfallsleverandøren som passer best for din virksomhet. Det er vel anvendt tid å ta en kikk i den. Det samme gjelder denne temasiden. Har du 1 minutt, kan du ta testen Har du valgt rett avfallsleverandør? også!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle