Kan avfallet fra din bedrift bli ressurser for andre?

Av Thomas Mørch 13. mars 2018

Norsk-Gjenvinning_Ditt-avfall-kan-bli-ressurser-for-andre_foto_shutterstock_213360652.jpg

I Norsk Gjenvinning er vi kontinuerlig opptatt av å forbedre kildesorteringsløsninger for kundene våre. Samtidig jobber vi hele tiden aktivt med å finne nye måter å utnytte avfallet på. Og kanskje kan nettopp avfallet fra din bedrift bli til nye produkter vi ennå ikke kjenner til. Har du ikke tenkt tanken, sier du? Bruk mindre enn tre minutter på å få med deg tre grunner til hvorfor det er på tide at du også begynner å tenke nytt om avfallet!

1. Avfall i et lønnsomhetsperspektiv

Enkelte av mine kollegaer har ved flere anledninger trukket fram lønnsomhetsargumentet knyttet til kildesortering, blant annet i artiklene Hvorfor skal vi kildesortere og Slik øker du kildesorteringsgraden. Jeg har derfor ikke tenkt å gå nærmere inn på dette her, bortsett fra et kjapt innspill om viktigheten av å tenke helhetlig. I selskap eller konsern med mange avdelinger, er det mulig å oppnå betydelige besparelser med god kildesortering. Så sant man evner å innføre like, og klare rutiner i alle ledd, og på alle lokasjoner.

For øvrig kan jeg bare slutte meg til kollegaene mine. Det lønner seg å kildesortere. Jo mer du får ut av avfallet, jo lavere kostnader. Punktum.

2. Avfall i et verdiperspektiv

Her tenker jeg ikke først og fremst på verdiskapning i form av reduserte kostnader, men på miljøeffekten som følger det å utnytte avfallet: God kildesortering legger til rette for effektiv ressursutnyttelse slik at vi kan bruke materialene som allerede er i omløp, best mulig. Det å fortsette å utvinne nye, jomfruelige råvarer, er ikke en levedyktig modell. Vi er alle nødt til å se på hvordan vi kan utnytte resirkulerte materialer på en bedre måte i framtiden.

Noen selskaper har skjønt det for lengst. Og har i tillegg nytt godt av den positive omdømmeeffekten som har fulgt i kjølvannet av det de har gjort. Både Glava og Nespresso som vi samarbeider med, er stjerneeksempler på dette. De har evnet å fylle det grønne skiftet med mer enn bare ord. De har satt innovasjon om til praksis – med svært levedyktige resultat.

3. Avfall i et innovasjonsperspektiv

Fem år har allerede gått siden Glava skapte et stykke fantastisk miljøhistorie, med knust glass som blir til nytt isolasjonsmateriale.

Og det er snart fire år siden vi inngikk samarbeidsavtale med Nespresso og Hydro Aluminium. I avfallsprosessen blir brukte kaffekapsler separert slik at kapslene kan brukes i Hydros aluminiumsproduksjon, mens gruten kan anvendes til produksjon av biogass.

Og det er flere eksempler der ute. Som Ikea. Den blågule giganten er en foregangsvirksomhet på mange områder, også når det gjelder bærekraft. Plasten de bruker til emballasje blir blant annet til nye skriveunderlag, dørmatter og vannkanner.

I 2017 presenterte selskapene Biovotec, Nortura og forskingsinstituttet Nofima resultatet av sitt tverrfaglige samarbeid: Et plaster basert på eggeskall som kan få sårene til å gro i løpet av tre uker! Intet mindre enn fantastisk. Selv om det medførte at Norsk Gjenvinning fikk et langt mindre volum avfall fra Nortura – vi snakker 800 tonn eggeskall - er det bare ta seg av hatten. For dem som tør å satse, og ser mulighetene.

Vi trenger flere, nye miljøhistorier som disse. Historier om innovasjon og sprøe ideer. Kanskje er det din bedrift som skal være den som skal skape en av dem – gjerne sammen med oss. Men noen må orke å ta seg bryet! Og tørre å presentere ideene, selv om de kan virke sprø.

I avfallshåndteringen handler innovasjon vel så mye om prosessene. Hvordan kan vi bruke det vi allerede har av råvarer på nye måter? 70% av miljøpåvirkningen til et produkt starter på planleggingsstadiet. Derfor må vi også se på mulige endringer allerede her, og bruke kunnskapen vi har om materialgjenvinning.

Hva kan avfallet fra din bedrift bli til?

Tenker du nå at det kan være en mulighet for å utnytte avfallet som oppstår hos dere likevel? Da tar jeg gjerne en prat! Kanskje kan en avfallsanalyse være grunnlag for å identifisere om avfallet kan benyttes av andre.

Det er ikke sikkert at det er nødvendig å ta det helt store steget med en gang heller. Slik jeg ser det, er det vel så viktig å lage produkter som ikke skaper et framtidig problem. Det gjelder å legge til rette for ansvarlig forbruk. Det skal være enkelt – og mulig – å velge miljøvennlige alternativer med høy kvalitet ved innkjøp. Og vi må bidra til at avfall ikke oppstår. Så enkelt, men likevel så vanskelig.

Det handler om avfall, lønnsomhet, verdier og innovasjon. Det handler om framtiden. Det handler om å tørre.

Norsk Gjenvinning får jevnlig henvendelser fra virksomheter som ønsker å diskutere mulighetene knyttet til utnyttelse av avfallet. Det er en av grunnene til at vi har etablert REvise, et rådgivningsselskap som har både nettverket og kunnskapen som er nødvendig for å utvikle nye, sirkulære forretningsmodeller. Her kan vi skape samarbeid på tvers av fagområder, bransjer og landegrenser.

Send meg gjerne en mail, eller bruk bloggen vår til å stille spørsmål. 

Du kan også laste ned guiden vår om avfallsløsninger hvis du ønsker flere praktiske råd og tips om hvordan du kan legge best mulig til rette for kildesortering.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfall og innovasjon, sirkulærøkonomi


Thomas Mørch's photo

Av: Thomas Mørch

Thomas Mørch er direktør for Innovasjon, bærekraft & Compliance. Han er opptatt av å utvikle nye verdikjeder basert på avfallsbaserte råvarer – sirkulære forretningsmodeller. Det gjør også at han er på stadig jakt etter nye forretningsmuligheter, gjerne gjennom utradisjonelle samarbeidskonstellasjoner og nettverk. Han har bakgrunn fra finansbransjen, hvor han har jobbet med forretningsutvikling i Nordea Markets og med eiendomsinvesteringer i Realkapital Partners og RS Platou Real Estate. Thomas har studert sosialøkonomi ved The University of Manchester i England og har en master i internasjonal business fra Skema Business School i Frankrike.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all