Hvorfor skal bedriften bruke ressurser på kildesortering?

Av Morten Frøid 11. februar 2022

2022 NG repub Hvorfor kildesortere

I enhver bedrift kan det være usikkerhet om kildesortering. Vi får ofte spørsmål om hva som bør sorteres, og ikke minst hvorfor. La oss se nærmere på de mest sentrale punktene rundt kildesortering.

I utgangspunktet er det tre ting du bør tenke på. Det handler om lovkrav, økonomi og miljø. Samtidig er snakk om typer av avfall, som matavfall og papir. Vi kan jo starte med de juridiske forholdene.

Lovkrav rundt kildesortering

Et ufravikelig krav er å tilfredsstille krav som er definert i lovverket. I dag stilles det krav til både kildesortering og håndtering av:

  • Farlig avfall
  • EE-avfall

Regelverket sier ikke bare at disse avfallstypene skal sorteres ut, men forutsetter også sikker håndtering og oppbevaring.

Er det snakk om byggeprosjekt, gjelder i tillegg krav om kildesorteringsgrad. Det kan du lese mer om i innlegget om kravene til kildesortering på byggeplass.

Matavfall skal også håndteres i henhold til visse regler. Regelverket for dette varierer avhengig av hvor man er i landet, og i hvilken kommune virksomheten hører hjemme i.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

Økonomiske rammer for kildesortering

Økonomi legger selvfølgelig også føringer for avfallssorteringen: Hva er det økonomisk lønnsomt å kildesortere i din virksomhet?

Generelt anbefaler jeg å sortere ut:

  • avfallstyper med positiv verdi
  • avfallstyper som koster lite å bli kvitt som f.eks. papir, plast eller treverk. Her må du vurdere ut fra et kost-nytte-perspektiv og balansere i forhold til volum

Det har liten hensikt å sortere avfallstyper som ikke representerer et stort volum. Da vil kostnader til ekstra sorteringsutstyr gjøre det unødvendig dyrt å kildesortere, og kanskje også oppta unødig plass. Det er imidlertid fullt mulig for bedriften å vektlegge hensyn til miljø utover det som strengt tatt er nødvendig.

Miljøhensyn

Miljø foran økonomi? Stadig flere virksomheter viser samfunnsansvar ved å kildesortere mer enn det lovkrav og økonomi tilsier. Dette er en positiv utvikling, og etter mitt syn er det viktig at norsk næringsliv tør å satse litt ekstra for å ivareta miljøet.

Kaster virksomheten papir, plast eller treverk i restavfallet, gjør du per definisjon ikke noe galt – dette avfallet går til energigjenvinning. Likevel bør du av miljøhensyn sortere ut det som kan gjenvinnes til nye materialer.

Bremse produksjon av avfall

Å sørge for at avfall ikke oppstår er selvsagt det aller beste for et bærekraftig samfunn.

Ha fokus på hvordan dere utnytter eventuelle råvarer og materialer.

  • Er det noen mulighet for å gjøre endringer som reduserer avfallsmengdene?
  • Er du usikker på hva som er lønnsomt for din virksomhet å kildesortere?

Be om råd hvis du er usikker. Avfallsleverandører sitter gjerne med nøkkeltall og innsikt i forskjellige bransjer og volum. Ofte er det mulig for erfarne leverandører å si noe om dette basert på virksomhetens omsetning og beliggenhet.

ngn_25865622477.jpg

Når er det ikke lønnsomt med kildesortering?

Kanskje ligger akkurat din virksomhet nær et anlegg som håndterer papp og papir, og som dermed gjør det rimelig for dere å sortere ut dette.

I motsatt tilfelle kan lange avstander gjøre at de ikke anbefaler dere å sortere ut avfall det kanskje ville vært naturlig å sortere ut.

Lurer du på mer om kildesortering av avfall, eller har andre spørsmål om avfallshåndtering? Spør oss via bloggen, eller chat med en av våre kundebehandlere så hjelper vi deg videre.

Du finner også gode tips i e-boken vår om avfallsløsninger – last den gjerne ned!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallstyper


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all