Hvorfor skal vi kildesortere?

Av Morten Frøid 16. januar 2018

Norsk-Gjenvinning_Hvorfor-kildesortere_Morten_Froid_v2.jpg

Lurer du på hva din bedrift skal kildesortere? Og hvorfor? Litt enkelt sagt, er det tre ting du bør tenke på. Det handler om lovkrav, økonomi og miljø.

Dårlig tid? Vi har oppsummert det viktigste i en kort video nederst i blogginnlegget.

Tilfredsstille lovkrav

Et ufravikelig krav er å tilfredsstille krav som er definert i lovverket. I dag stilles det krav til både kildesortering og håndtering av:

  • Farlig avfall
  • EE-avfall

Regelverket sier ikke bare at disse avfallstypene skal sorteres ut, men forutsetter også sikker håndtering og oppbevaring.

Er det snakk om byggeprosjekt gjelder i tillegg krav om kildesorteringsgrad. Det kan du lese mer om i innlegget Dette er kravene til kildesortering på byggeplass.

Matavfall skal også håndteres i henhold til visse regler. Regelverket for dette varierer avhengig av hvor man er i landet, og i hvilken kommune virksomheten hører hjemme i.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

Økonomi

Økonomi legger selvfølgelig også føringer for avfallssorteringen: Hva er det økonomisk lønnsomt å kildesortere i din virksomhet?

Generelt anbefaler jeg å sortere ut:

  • Avfallstyper med positiv verdi
  • Avfallstyper som koster lite å bli kvitt som f.eks. papir, plast eller treverk. Her må du vurdere ut fra et kost-nytte-perspektiv og balansere i forhold til volum

Det har liten hensikt å sortere ut avfallstyper som ikke representerer stort volum. Da vil kostnader til ekstra sorteringsutstyr gjøre det unødvendig dyrt å kildesortere, og kanskje også oppta unødig plass. Så sant dere ikke ønsker å vektlegge hensyn til miljø utover det som strengt tatt er nødvendig.

Miljøhensyn

Miljø foran økonomi? Stadig flere virksomheter viser samfunnsansvar ved å kildesortere mer enn det lovkrav og økonomi tilsier. Dette er en positiv utvikling, og etter mitt syn er det viktig at norsk næringsliv tør å satse litt ekstra for å ivareta miljøet.

Kaster dere papir, plast eller treverk i restavfallet, gjør dere per definisjon ikke noe galt – dette avfallet går til energigjenvinning. Likevel bør en av miljøhensyn sortere ut det som kan gjenvinnes til nye materialer.

Å sørge for at avfall ikke oppstår er selvsagt det aller beste for et bærekraftig samfunn.

Ha fokus på hvordan dere utnytter eventuelle råvarer og materialer. Er det noen mulighet for å gjøre endringer som reduserer avfallsmengdene?ngn_25865622477.jpg

Er du usikker på hva som er lønnsomt for din virksomhet å kildesortere?

Be om råd hvis du er usikker. Avfallsleverandører sitter gjerne med nøkkeltall og innsikt i forskjellige bransjer og volum.

Ofte er det mulig for erfarne leverandører å si noe om dette basert på virksomhetens omsetning og beliggenhet.

Kanskje ligger akkurat din virksomhet nær et anlegg som håndterer papp og papir, som gjør det rimelig for dere å sortere ut dette. I motsatt tilfelle, kan lange avstander gjøre at de ikke anbefaler dere å sortere ut avfall det kanskje ville vært naturlig å sortere ut.

Lurer du på mer om kildesortering av avfall, eller har andre spørsmål om avfallshåndtering? Spør oss via bloggen, eller chat med en av våre kundebehandlere så hjelper vi deg videre. Du finner også gode tips i e-boken vår om avfallsløsninger – last den gjerne ned!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

 

Temaer: kildesortering, avfallstyper


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle