Hva skjer med farlig avfall på kjøpesenter?

Av Renate Heder 18. april 2017

Norsk_Gjenvinning_kjøpesenter_farlig_avfall_IMG_3874.gifStopp kjøpesenter i Sarpsborg er blant dem som har gode rutiner for det farlige avfallet leietakerne produserer.

Finnes det farlig avfall på kjøpesenter? Ja visst! Mange er kanskje ikke klar over det, men selv på kjøpesentre kan det bli betydelige mengder. Og senterne er i likhet med alle andre virksomheter, underlagt reglene som gjelder for håndtering av det farlige avfallet Men hva slags farlig avfall oppstår egentlig her, og hvem er ansvarlig for hva som skjer med det ?

Alle virksomheter som produserer mer enn én kilo farlig avfall skal levere det til godkjent mottak minst en gang per år. Det stilles også krav til lagring, oppbevaring og håndtering. 

Leietakere og teknisk drift

På et kjøpesenter er mange ulike butikker samlet under ett tak: Fargehandel, frisørsalong, parfymeri, bilrekvisita og elektroforretning - alle er eksempler på leietakere som produserer farlig avfall.

Blant utstyret og materialet som oppbevares for å vedlikeholde og drifte selve senteret, er det også ganske stor sannsynlighet for å finne produkter som går inn under betegnelsen farlig avfall. 

De fleste av produktene nedenfor finnes på ethvert kjøpesenter - enten det oppbevares på driftsavdelingen, i butikkene eller på avfallsrommet.

  • Malingsprodukter
  • Lim, spraybokser, løsemidler, oljer mm.
  • Oppladbare batterier og sparepærer
  • Impregnert treverk og brukt gulvbelegg etter oppussing?
  • Desinfiserende væske, kjemikalier, hårfargeprodukter og neglelakk

I tillegg kommer selvsagt ee-avfall*.

Oversikt og ansvar

På et kjøpesenter er det naturlig at en senter- eller driftsleder har oversikten over over hvilke typer farlig avfall som oppstår hos de ulike leietakerne. 

Hvis leietakerne har inngått en avtale med senteret om at de tar seg av det farlige avfallet, ligger ansvaret hos senteret. Det gjelder både oppbevaring, deklarering og forsvarlig transport til godkjent mottak.

Oppbevaring og oppsamlingsutstyr

Farlig avfall skal oppbevares trygt og utilgjengelig for uvedkommende. Det innebærer at oppsamlingsutstyret må kunne forhindre lekkasjer, sørge for at det oppbevares tørt og adskilt fra annet avfall, samt utilgjengelig for uvedkommende. 

Dette gjelder både løsninger i butikkene, i felles avfallsrom og øvrige lokaler.

Merking og sortering

Tydelig merking må til for å sikre riktig håndtering. Likevel er mangelfull merking en gjenganger som blir avdekket ved offentlige tilsyn. Dette kan skape farlige situasjoner både under oppbevaring og den dagen det skal leveres til mottak. Det skaper også ekstraarbeid når avfallet skal deklareres. Sørg derfor for å være i forkant og ha dette på stell.

Har dere kun lagt opp til felles avfallsløsninger blir tydelig merking av avfallsbeholderne ekstra viktig slik at alle brukere forstår skiltingen - og ikke minst, forstår konsekvensene ved feilsorteringer.

Ta gjerne en titt på blogginnlegget 5 tips til en miljøriktig avfallsløsning for farlig avfall for å lese mer om dette. 

Deklarering og transport

Alt det farlige avfallet skal deklareres. Det innebærer å oppgi nødvendig informasjon om produktene, så som opprinnelsessted, produktets egenskaper, innhold osv. 

Når avfallet skal transporteres til mottak, må det være sikret i trygg og merket emballasje. En kopi av deklarering skal også følge med. Hvis senteret har en avtale med en godkjent avfallsleverandør, tar denne selvfølgelig ansvaret for transporten.

Felles opplæring på senteret?

Et godt tips for kjøpesentre er å legge opp til felles kursing for alle som jobber der. De fleste brukerne kommer før eller siden i en situasjon hvor de skal kvitte seg med farlig avfall, eller lurer på om det er farlig avfall, for den saks skyld. Da skal de vite hvordan det skal håndteres. Felles opplæring bidrar til allmenn forståelse, tryggere arbeidsmiljø og høyere kildesorteringsgrad. Alle har i følge avfallsforskriftens kap. 11 et ansvar:

"Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr."

Det gjelder på kjøpesenter også. Og hvis kompetanse knyttet til opplæring ikke finnes på huset, kan den hentes den utenfra. Kjemiker på vei ™ er en mulighet.

OBS! Husk at alle farlige kjemikalier skal være merket med tydelig faresymbol.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

*Gjelder avfallstyper som kan inneholde miljøgifter og tungmetaller, men som ikke skal deklareres som farlig avfall så sant
avfallstypen ikke er definert som farlig i NS 9431. 

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

See all