Hva er EE-avfall?

Av Charlotte Andresen 12. november 2019

Norsk-Gjenvinning_hva-er-EE-avfall_v2_foto_shutterstock_532263259-(1)

Litt enkelt sagt er EE-avfall alt det går strøm gjennom - enten det er fra strømnettet eller fra batterier. Noe av avfallet trenger ekstra varsom behandling og kan utgjøre stor skade hvis det kastes feil.

I Norsk Gjenvinning har vi delt inn denne typen avfall i ni grupper, basert på ulike krav til innsamling og leveranse:

Ved å klikke på de forskjellige punktene over, kan du lese mer om de enkelte produktene, hvilke krav som stilles til håndtering av EE-avfall, og hvordan dette skal leveres. Noe av avfallet - som f.eks. lystoffør, er definert som farlig avfall, og skal deklareres i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.

En del produkter krever varsom behandling

En del EE-avfall skal behandles spesielt varsomt fordi de inneholder giftige stoffer. Det gjelder som nevnt lysstoffrør, i tillegg til sparepærer, kabler og leker som går på batteri, for å nevne noe.

En stor mengde leketøy har kretskort og andre elektroniske deler som kan forurense miljøet dersom de kastes feil. Lysstoffrør og lyspærer inneholder kvikksølv som kan lekke ut hvis rørene knuses. Både dampen og pulveret som kommer ut, er skadelig.

Ikke glem mobilen!

Husk at mobiler og nettbrett også må kastes for seg. Dette er enheter som inneholder en rekke miljøgifter som blant annet brommerte flammehemmere og tungmetaller. Produktene inneholder også små konsentrasjoner av verdifulle stoffer (som gull, sølv, palladium). Tilgangen på disse materialene er i dag begrenset, og de er derfor viktige å gjenvinnne.   

Obs! Pass på å slette data på mobilen før du kaster den. På den måten reduserer du sjansen for at opplysninger og sensitiv informasjon blir misbrukt av andre. Vårt datterselskap Norsk Makulering tilbyr forøvrig leie av sikkerhetsbeholdere hvor gamle digitale lagringsenheter som mobil, nettbrett, PCer og harddisker kan kastes før de blir samlet inn og destruert på en sikker måte

Batterier er ikke EE-avfall

Batterier behandles som egen avfallsgruppe – det er faktisk ikke EE-avfall. Alle batterier skal leveres for seg. Vær oppmerksom på at miljøskadelige batterier er farlig avfall, og skal deklareres. Pass på at andre ufarlige batterier blir sortert ut, ellers risikerer dere å måtte betale avgift for farlig avfall for alt.

Vil du være med på å redusere risikoen for brann på avfallsanleggene? Teip polene på batteriene du tar ut av produktene. Brannfaren reduseres når polene ikke kan gnisse mot andre brannfarlige gjenstander.

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? Sjekk disse 6 punktene!

Innretninger på hjul

Utstyr (biler og maskiner) som går på hjul er heller ikke EE-avfall, men her er det noen unntak - som for eksempel jekketraller og elektriske rullestoler. Har du lignende utstyr og er usikker på avfallstypen, kan du ta kontakt med Norsk Gjenvinning for hjelp. 

EE-avfall må ikke blandes med annet avfall

Pass på at EE-avfallet er utsortert. Det sparer både miljøet og lommeboka. Hvis avfallet leveres emballert, eller sammen med annet avfall, er sannsynligheten stor for at virksomheten pådrar seg ekstra kostnader i form av gebyr fra mottaket.

Les mer: Hva gjør din virksomhet med EE-avfallet?

Innsamling av EE-avfall

Avfallet skal leveres hos forhandler eller på et godkjent innsamlingsmottak, enten kommunalt eller privat. Norsk Gjenvinning har en rekke mottaksanlegg over hele landet, og samarbeider tett med Renas, som er Norges ledende returselskap for denne typen avfall, og med Revac, et av Norges største bedrifter innen behandling av EE-avfall. Sjekk ut hvor du kan levere EE-avfallet ditt her. 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: batterier, batteriretur, ee-avfall


Charlotte Andresen's photo

Av: Charlotte Andresen

Charlotte Andresen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2012 og har i løpet av den tiden jobbet innenfor områder som jern og metaller, EE-avfall og ELV (vrakbiler). Fra 2015 til 2020 var hun avdelingsleder for Norsk Gjenvinning Metalls anlegg i Sarpsborg for mottak av jern og metaller. Fra våren 2019 har hun hatt fagansvaret for forretningsområdene EE-avfall og ELV, som innebærer operativ oppfølging internt i NG, hos returselskaper og kunder

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all