Hva er EE-avfall?

Av Charlotte Andresen 07. november 2023

Hva er EE-avfall blogg

EE-avfall er mer enn bare gamle kjøleskap og ødelagte TV-er. Det er alt av utstyr som krever strømtilførsel fra nettet. I noe av utstyret finnes det potensielt skadelig avfall som trenger ekstra varsom behandling og kan gjøre stor skade dersom det kastes feil.

I Norsk Gjenvinning har vi delt inn EE-avfall i åtte kategorier, basert på ulike krav til innsamling og leveranse:

Under de enkelte kategoriene kan du lese mer om hvilke krav som stilles til håndtering av EE-avfall og hvordan dette skal leveres og deklareres i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Risiko ved feil håndtering av farlig EE-avfall

Noen typer EE-avfall defineres som farlig avfall og skal behandles spesielt varsomt fordi de inneholder giftige stoffer som kan skade miljøet. Det gjelder blant annet kvikksølv i lysrør, der både dampen og pulveret som kommer ut er skadelig.

Les også: Hvordan deklarere farlig avfall etter gjeldende regelverk?

Husk at mobiltelefonen kan inneholde edle metaller

Din gamle mobiltelefon kan inneholde edelmetaller som gull og palladium. Selv om mengden er liten, blir summen stor når man tenker over hvor mange telefoner som finnes. Tilgangen på denne type materialer er begrenset. Tenk derfor på å levere til gjenvinning neste gang du skal ha ny mobiltelefon.

Obs! Pass på å slette data på mobilen før du kaster den. På den måten reduserer du sjansen for at opplysninger og sensitiv informasjon blir misbrukt av andre.

Vårt datterselskap Norsk Makulering tilbyr for øvrig leie av sikkerhetsbeholdere hvor gamle digitale lagringsenheter som mobil, nettbrett, PC-er og harddisker kan kastes før de blir samlet inn og destruert på en sikker måte

Batterier er ikke EE-avfall

Batterier tilhører en egen avfallsgruppe og skal behandles separat. Dersom de inneholder skadelige stoffer, skal de betraktes som farlig avfall og deklareres.

Legg alltid batteriene i tilpassede beholdere for batterigjenvinning. Husk å teipe batteripolene før du kaster batteriene, for å redusere brannfaren på gjenvinningsanlegget. Batterier skal altså ikke i restavfallet eller annet husholdningsavfall; det kan i verste fall føre til skade på mennesker og natur.

Les også: Hvordan skal bedriften håndtere EE-avfallet?

Her leverer du EE-avfallet til gjenvinning

Den beste måten å sikre at EE-avfallet ditt håndteres korrekt, er å levere det til et godkjent innsamlingspunkt. Norsk Gjenvinning samarbeider med ledende resirkuleringsselskaper og har flere mottaksanlegg over hele landet. NG Metall har en rekke behandlings- og innsamlingsanlegg for EE-avfall over hele landet.

Resirkulering er ikke bare bra for miljøet, det er bra for oss alle. Ved å ta bevisste valg når vi kaster våre gamle produkter, kan vi alle bidra til en mer bærekraftig fremtid.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette blogginnlegget ble sist publisert 12. november 2019 og er senere oppdatert

 

Temaer: batterier, batteriretur, ee-avfall


Charlotte Andresen's photo

Av: Charlotte Andresen

Charlotte Andresen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2012 og har i løpet av den tiden jobbet innenfor områder som jern og metaller, EE-avfall og ELV (vrakbiler). Fra 2015 til 2020 var hun avdelingsleder for Norsk Gjenvinning Metalls anlegg i Sarpsborg for mottak av jern og metaller. Fra våren 2019 har hun hatt fagansvaret for forretningsområdene EE-avfall og ELV, som innebærer operativ oppfølging internt i NG, hos returselskaper og kunder

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all