Hva skal jeg gjøre med EE-avfallet?

Av Einar Høifødt 21. juni 2016

ngn_verkty_foto_Renas.jpg

Er du klar over at elektrisk og elektronisk avfall krever særskilt behandling? Det gjelder alt fra små lekebiler med batterier til store vaskemaskiner. I dagens blogginnlegg kan du lese om hvordan forskjellige elektriske produkter skal behandles, og om hvilke plikter og krav som stilles til deg - enten du er avfallsprodusent, importør, kunde eller forhandler.

Hva er EE-avfall?

Litt enkelt sagt er EE-avfall alt det går strøm gjennom - enten det er fra strømnettet eller fra batterier. I Norsk Gjenvinning har vi delt inn denne typen avfall i ni grupper, basert på ulike krav til innsamling og leveranse:

Ved å klikke på de forskjellige punktene over, kan du lese mer om de enkelte produktene, hvilke krav som stilles til håndtering av EE-avfall, og hvordan dette skal leveres. Noe av avfallet - som f.eks. lystoffør, er definert som farlig avfall, og skal deklareres i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.

En del produkter krever varsom behandling

En del EE-avfall skal behandles spesielt varsomt fordi de inneholder giftige stoffer. Det gjelder som nevnt lysstoffrør, i tillegg til sparepærer, kabler og leker som går på batteri, for å nevne noe.

En stor mengde leketøy har kretskort og andre elektroniske deler som kan forurense miljøet dersom de kastes feil. Lysstoffrør inneholder kvikksølv som kan lekke ut hvis rørene knuses. Både dampen og pulveret som kommer ut, er skadelig.

Hvert år kastes det rundt 50 millioner lyspærer - av disse er det bare 4-5 millioner som tas hånd om på en forsvarlig måte, ifølge loop.no. Antall leker som kommer i retur er også lavt. Her må det en enda bedre informasjonsjobb til for å øke dette tallet, for vi har gode system på plass i Norge for å ta imot og behandle slikt avfall.

EE-avfall må ikke blandes med annet avfall

Pass på at EE-avfallet er utsortert. Det sparer både miljøet og lommeboka. Hvis avfallet leveres emballert, eller sammen med annet avfall, er sannsynligheten stor for at virksomheten pådrar seg ekstra kostnader i form av gebyr fra mottaket.  

Ikke glem mobilen!

Husk at mobiler og nettbrett også må kastes for seg. Dette er enheter som inneholder en rekke miljøgifter som bl.a. brommerte flammehemmere og tungmetaller. Produktene inneholder også små konsentrasjoner av verdifulle stoffer (bl.a. gull, sølv, palladium).Tilgangen på disse materialene er i dag begrenset, og de er derfor viktige å gjenvinnne.   

(Obs! Pass på å slette data på mobilen før du kaster den).

Batterier er ikke EE-avfall

Batterier behandles som egen avfallsgruppe – det er faktisk ikke EE-avfall. Alle batterier skal leveres for seg. Vær oppmerksom på at miljøskadelige batterier er farlig avfall, og skal deklareres. Pass på at andre ufarlige batterier blir sortert ut, ellers risikerer dere å måtte betale avgift for farlig avfall for alt.

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? - Dette bør du passe på >>

Innretninger på hjul

Utstyr (biler og maskiner) som går på hjul er heller ikke EE-avfall, men her er det noen unntak - bl.a. jekketraller og elektriske rullestoler. Har du lignende utstyr og er usikker på avfallstypen, kan du ta kontakt med Norsk Gjenvinning for hjelp. 

Innsamling av EE-avfall

Avfallet skal leveres hos forhandler eller på et godkjent innsamlingsmottak, enten kommunalt eller privat. Norsk Gjenvinning har en rekke mottaksanlegg over hele landet, og samarbeider tett med Renas, som er Norges ledende returselskap for denne typen avfall. Sjekk ut hvor du kan levere EE-avfallet ditt her. 

Kommuner og forhandlere har plikter

Forhandlere av EE-produkter og batterier har flere plikter. De skal:

  • Ta imot denne typen avfall gratis i retur fra forbrukere
  • Ta imot batterier og EE-avfall gratis fra andre næringsdrivende, så sant disse kjøper tilsvarende mengde med nye produkter som det de har levert inn
  • Sørge for informasjon

Vær obs! på at forhandlere kan nekte å ta imot hvis noe er knust, siden dette kan utgjøre en helserisiko. Hvis så er tilfelle, skal avfallet leveres til mottak for farlig avfall istedet. 

Det foreligger også en plikt om å sørge for sortering og korrekt oppbevaring. Det innebærer at:

  • Det skal oppbevares adskilt fra annet avfall
  • Det skal håndteres slik at produktene ikke skades
  • Det skal heller ikke virke skjemmende
  • Det skal ikke utgøre noen fare for dyr og mennesker
  • EE-avfall som kan inneholde sensitiv informasjon skal oppbevares innelåst

Kommunen har også informasjonsplikt, og er pålagt å ha et gratis mottak for EE-avfall fra husholdninger. Fra næringsdrivende kan de kreve betaling.

Ta gjerne en titt på faktaarket Når EE-produkter blir avfall fra Miljødirektoratet hvis du vil vite mer.

Krav om medlemsskap

Virksomheter som importerer eller produserer EE-produkter og batterier, plikter å være medlem av et returselskap. Medlemsskapet i seg selv koster ingenting, men man betaler miljøgebyr for produktene. 

Deklareringsansvar

Alle avfallsprodusenter har ansvar for å deklarere EE-avfallet som går under farlig avfall. Er du ukjent med elektronisk deklarering, kan du lese mer om det på våre nettsider, eller lese dette blogginnlegget:

1.mai innfører myndighetene e-deklarering av farlig avfall - slik løser du dette >>

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger


Einar Høifødt's photo

Av: Einar Høifødt

Einar er utdannet siviløkonom og har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2011. Han innehar fagansvaret for forretningsområdene EE-avfall og ELV (vrakbil) som innebærer operativ oppfølging og forretningsutvikling.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle