Hva gjør din virksomhet med EE-avfallet?

Av Charlotte Andresen 22. oktober 2019

ngn_verkty_foto_Renas.jpg

Seks av ti forhandlere bryter kravene til håndtering av EE-avfall. Hvilke krav syndes det mest mot? Og hva må til for å imøtekomme myndighetenes krav? I denne artikkelen kan du lese om hvilke plikter og krav som stilles til deg - enten du er avfallsprodusent, importør, kunde eller forhandler.

Kort om Miljødirektoratets aksjon knyttet til EE-avfall

Det var en aksjon utført av Miljødirektoratet som avdekket avvikene knyttet til håndtering av EE-avfallet. Målet for tilsynet var først og fremst å kontrollere om forhandlere overholder krav og plikter. Tilsynet hadde fokus på følgende områder:

 • Internkontroll sett i sammenheng med øvrige tema 
 • Informasjonsplikt om returordningen for EE-avfall
 • Mottak av EE-avfall
 • Lagring, sortering og sikring av EE-avfall
 • Levering av EE-avfall til lovlig mottak

Bruk gjerne punktene over som en liten egenkontroll. Hvordan står det til med dette i din virksomhet? Det kommer garantert flere tilsyn, og da er det greit å ha ting på stell.

Innsamling av EE-avfall

EE-avfallet skal samles inn, sorteres og leveres til godkjent mottak. I følge Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet, er det et stort forbedringspotensial, for mye av avfallet havner ikke der det skal, nemlig på et kommunalt eller privat godkjent innsamlingsmottak. Det kan være flere årsaker til det.

I Brennpunkts dokumentar Søppelsmuglerne ble det avdekket at det foregår en omfattende, ulovlig eksport av EE-avfall skjult i gamle biler. En eksport som ser ut til å være langt utenfor myndighetenes kontroll, dessverre. Her kreves det tiltak og godt samarbeid mellom myndigheter og involverte aktører. Men det må bli en annen diskusjon. 

Et viktig bidrag her hjemme er å være kjent med hvilke plikter og krav som gjelder, og å etterleve dem så godt det lar seg gjøre ut fra dagens ordninger. Med dette tenker jeg på det som også har kommet fram i nyhetene de siste dagene om tyveri fra oppsamlingssteder og personale som blir truet hvis de forsøker å forhindre det. La oss se på hva pliktene egentlig innebærer:

Kommuner og forhandlere har plikter

Både kommuner og forhandlere av EE-produkter og batterier har flere plikter. De skal blant annet:

 • Ta imot denne typen avfall gratis i retur fra forbrukere.
 • Ta imot denne typen avfall kostnadsfritt fra andre næringsdrivende, så sant disse kjøper tilsvarende mengde med nye produkter som det de har levert inn (kommunene kan pålegge næringsdrivende å betale).
 • Sørge for informasjon til kunder om innsamlingsplikt og returordning.
 • Deklarere EE-avfall som går under farlig avfall.
 • Sørge for at avfallet blir behandlet forsvarlig ut fra et miljøhensyn.

Tilsynet viste at 40 prosent av de undersøkte virksomhetene ikke informerer kundene sine om returordningen. Det er en ordning de plikter å være medlem av, og som skal sikre trygg behandling av alt EE-avfall. 

Krav til sikker oppbevaring av EE-avfall

Dette er krav som gjelder alle virksomheter. EE-avfall skal

 • oppbevares adskilt fra annet avfall
 • håndteres slik at produktene ikke skades
 • oppbevares slik at det ikke virker skjemmende
 • ikke utgjøre noen fare for dyr og mennesker
 • oppbevares innelåst hvis det kan inneholde sensitiv informasjon

I følge resultatene fra tilsynet er det en del svakheter her også. 34 prosent av virksomhetene oppbevarer ikke EE-avfallet sikkert nok. Hos 23 prosent av virksomhetene blir avfallet hentet av uvedkommende - og ikke av returselskapet - uten at det blir gjort tiltak for å hindre det. 

Lurer du på om din virksomhet gjør ting riktig eller har forbedringsmuligheter? Spør oss gjerne! Enten her på bloggen, eller ved å kontakte Norsk Gjenvinning. Vi har en rekke mottaksanlegg over hele landet, og samarbeider tett med Renas, som er Norges ledende returselskap for denne typen avfall, og med Revac, en av de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Norge.

Helt til slutt anbefaler jeg en kikk på faktaarket Når EE-produkter blir avfall fra Miljødirektoratet også. Vil du lese mer om hva som skal til for å oppbevare EE-avfallet i henhold til kravene, kan du laste ned guiden vår om avfallsløsninger også:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Denne artikkelen ble første gang publisert 6. juni 2016, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall, ee-avfall


Charlotte Andresen's photo

Av: Charlotte Andresen

Charlotte Andresen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2012 og har i løpet av den tiden jobbet innenfor områder som jern og metaller, EE-avfall og ELV (vrakbiler). Siden 2015 har hun vært avdelingsleder for Norsk Gjenvinning Metalls anlegg i Sarpsborg for mottak av jern og metaller. Våren 2019 overtok hun også fagansvaret for forretningsområdene EE-avfall og ELV som innebærer operativ oppfølging internt i NG, hos returselskaper og kunder.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle