Faglig hjelp til å innfri nye krav til kildesortering og gjenvinning

Av Sofie Graff Nesse 03. oktober 2023

Kommuners og bedrifters dokumentasjonsplikt blogg

Det innføres stadig strengere lovkrav til kildesortering og klargjøring for materialgjenvinning som treffer avfallshåndteringen til kommuner og bedrifter. Endringene skjer raskt, og det kan være utfordrende å holde seg oppdatert og følge opp med riktige tiltak. En ekstern spesialist med oversikt over dagens og kommende krav kan avdekke konsekvensene for din bedrift.

De siste endringene i avfallsforskriften fra 2023 kom overraskende på mange, med tydelige krav til sortering og behandling av plast-, mat-, og hage- og parkavfall, og varsler om mer detaljert dokumentasjon.

Les mer: Avfallsforskriften: Strengere krav til kildesortering

EU-krav for mer sirkulærøkonomi

Dette var bare én av en rekke tiltak som har sitt utspring i EU, med påfølgende implementering i norsk lovgivning. Hensikten er å redusere mengden restavfall, øke graden av materialgjenvinning og få ytterligere fart på sirkulærøkonomien.

Fremover må vi være forberedt på regler for avfallshåndteringen her hjemme som setter større krav til:

  • utsortering
  • mengde avfall som sorteres
  • dokumentasjon av sortert avfall

På tide å gå gjennom kildesorteringen av bedriftens avfall? Ta kontakt her!

Mer kildesortering for kommunene

For bedrifter og kommuner betyr det en stadig omstilling av avfallsløsningene for å kunne foreta mer finsortert kildesortering. For å unngå overraskelser, må du følge med på hvilke endringer som er på gang og hvilke tiltak som må til for å imøtekomme nye krav.

Dette byr på praktiske utfordringer, med tid og kompetanse til å følge med og vurdere hvilke tiltak som blir nødvendige. Her er det klokt å trekke inn ekstern ekspertise, som vi skal se nærmere på om litt.

Flere krav til materialgjenvinning

Et konkret eksempel er at kommuner og næringsliv skal sortere ut tekstilavfall fra 2025. Hvis forslaget fra Miljødirektoratet blir realisert, vil det hjemles i avfallsforskriften på linje med de nylige endringene for plast og biologisk avfall.

Her ser vi en utfordring i at ikke så mange kommuner har ordninger for tekstilavfall fra før. Tøyrester og ødelagte klær kastes i stedet som restavfall for forbrenning. Her må det på plass løsninger for å håndtere slikt avfall.

I forslaget fra direktoratet ser vi at det trolig ikke kommer krav om innsamling, men at man kan benytte etablerte bringeordninger eller samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner.

Hovedsaken er at en større andel tekstiler går til materialgjenvinning og ombruk.

Les også: Slik kan sirkulærøkonomien beskytte miljø og naturressurser

Eksperthjelp til juss og økonomi om avfallsregler

I en slik situasjon kan en spesialist som Revise være en partner som sørger for at du er forberedt  på både det juridiske og det praktiske – og dermed det økonomiske.

Når man er klar over konsekvensene av nye regler, er det mulig å foreta nødvendige og praktiske tiltak. For en tekstilbedrift vil det være at vi sammen ser på hvordan det er mulig å endre på arbeidsmetodene slik at avfall kan reduseres og behandles på best mulig måte.

En kartlegging av arbeidsmetodene kan eksempelvis avdekke lite hensiktsmessige prosesser eller materialbruk som hindrer materialgjenvinning. Ved å kartlegge utfordringene for kildesortering og materialgjenvinning, kan vi også påvirke kostnadene til avfallshåndteringen i en positiv retning.

Forutsigbarhet om regler for kildesortering

Uansett bransje, vil det komme innskjerpede regler som påvirker avfallsløsningene til din bedrift. Da vil Revise’ rådgivningstjenester bidra til å skape forutsigbarhet:

  • Hvilket lovverk gjelder nå?
  • Hvilke endringer er på gang i tiden fremover?
  • Hvordan er sammenhengen mellom EU-taksonomien og norsk lovverk?
  • Hvordan kan man tilpasse seg i det endrede landskapet?

Konsekvenser av nye avfallsregler

REvise har kompetansen til å bistå med å kartlegge hvilke nye krav som mest sannsynlig vil ha en direkte påvirkning på avfallshåndteringen i din bedrift eller kommune.

Dette går ofte hånd i hånd med en kartlegging av hvordan avfallshåndteringen i virksomheten fungerer fra før, for å avgjøre hvordan kravene vil påvirke virksomheten og hvordan dere best imøtekommer dem.

Les også: Disse lovkravene gjelder for håndtering av ulike avfallstyper

Slutt på overraskende regelendringer

En ekspertpartner har både kompetanse og tid til å følge med på endringene, finne de beste løsningene for bedriftens avfallsrutiner og bidra til å etablere nødvendige rutiner for å innfri en eventuell utvidet dokumentasjonsplikt.

Da er virksomheten trygg på at nye krav ikke kommer som en overraskelse. Gevinsten er at det er tid til å legge planer for å etablere riktige rutiner og eventuelt anskaffe tilpasset utstyr og løsninger.

Kontakt Revise om kildesortering

Temaer: Avfallshåndtering og dokumentasjon, Rådgivning og kompetanse, Kildesortering


Sofie Graff Nesse's photo

Av: Sofie Graff Nesse

Sofie er Senior sirkularitetsrådgiver i REvise AS, med særlig fokus på å lede og gjennomføre rådgivningsprosjekter innen sirkularitet, miljø og avfallshåndtering. Hun har erfaring fra Schibsted, advokatfirmaet Wiersholm samt Deloitte som prosjektleder og rådgiver.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all