Video: Slik blir bedriften bedre på kildesortering

Av Morten Frøid 21. mars 2023

Bislett stadion benytter faglige rådgivere for systematisk å forbedre kildesorteringen,. Et skreddersydd og ryddig avfallsrom er en sentral del av grunnlaget.

En bevisst satsing på bedre organisert kildesortering reduserer løpende kostnader og skaper et bedre miljø – på flere måter. Her får du foreløpig siste episode om innsatsen ved Bislett stadion, der vi ser på den faglige veiledningen virksomheten får i denne prosessen.Bislett stadion har tusenvis av mennesker på besøk gjennom året. Store arrangementer som Bislett Games og Findings-festivalen trekker store publikum, og Bislett er treningsanlegg for både idrettsutøvere og hovedstadsinnbyggere.

En fellesnevner er at de genererer store mengder avfall, og anlegget er blitt utstyrt med strategiske miljøstasjoner for kildesortering.

Detaljene finner du i denne inspirerende videoen med daglig leder og tidligere toppidrettsutøver Steinar Hoen.

Eksperthjelp for økt kildesortering

Bislett jobber videre med å forbedre avfallshåndteringen. Målet er en kildesorteringsgrad på 70 prosent, og det klarer ikke Hoen & co uten faglig bistand fra våre sirkularitetseksperter i Revise.

— Vi hjelper virksomheter med å konkretisere bærekraft og sirkularitet i deres virksomhet. Det betyr blant annet å idémyldre, finne nye avfallskonsepter og gjennomføre livssyklusanalyser for å forstå karbonfotavtrykket knyttet til det materialet som bedriften håndterer, forklarer daglig leder Ioana Arghir Feedt hos Revise.

Vel så viktige er de visuelle virkemidlene - at skilt og symboler bidrar til at kildesortering faktisk blir gjort.

Les også: Hva er kildesorteringsgrad?

Se videoen om det faglige grunnlaget for vellykket kildesortering på Bislett stadion:

 

 

Legge avfallsløsningen til rette for brukerne

På Bislett har Steinar Hoen fremdeles et godt stykke arbeid igjen før avfallshåndteringen og kildesorteringen er der han vil ha den. Det har vært en merkbar investering, men han ser allerede effekter av innsatsen.

— Første fase i 2017 handlet om kildesortering i publikumsområdene. Vi så en effekt med én gang i form av mye mindre forsøpling. Vår erfaring er at hvis du legger til rette for brukerne, så oppfører de seg, sier Steinar.

Denne bør du få med deg: Strengere krav til kildesortering

Ekstern bistand til avfallsløsninger kutter kostnader

Han er åpen på behovet for å benytte ekstern ekspertbistand på kompetanse og infrastruktur for å kunne nå målet om en kildesorteringsgrad på 70 prosent.

— Hvis vi klarer dette, vil vi sannsynligvis spare 50 prosent av kostnadene våre hvert år, sier Bislett-sjefen.

Er du nysgjerrig på hvordan spesialister kan bidra til økt kildesortering og reduserte kostnader i din virksomhet?

Ta kontakt med Revise.

Temaer: avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all