Video: Slik blir bedriften bedre på kildesortering

Av Morten Frøid 02. april 2024

Miljøstasjon fra Norsk Gjenvinning på Bislett stadion.

Ved å satse aktivt på godt organisert kildesortering, bidrar du både til et bedre miljø og reduserer løpende kostnader. Med tusenvis av besøkende hvert år er Bislett stadion avhengig av en effektiv kildesorteringsløsning og får faglig veiledning i prosessen.

Bislett stadion brukes som treningsanlegg av både idrettsutøvere og innbyggere, og tiltrekker seg i tillegg store publikumsmengder under arrangementer som Bislett Games og Findings Festivalen. En fellesnevner er at de besøkende skaper store mengder avfall. Anlegget er derfor utstyrt med strategiske miljøstasjoner for kildesortering.

Hvordan miljøstasjonen fungerer i praksis, kan du se denne videoen i med daglig leder og tidligere toppidrettsutøver Steinar Hoen.

Trenger du hjelp med kildesorteringen? Ta kontakt med Revise

Eksperthjelp for økt kildesortering

Bislett jobber stadig med å forbedre avfallshåndteringen sin. Målet er en kildesorteringsgrad på 70 prosent, og det klarer ikke Hoen & co uten faglig bistand fra våre sirkularitetseksperter i Revise.

– Vi hjelper virksomheter med å konkretisere bærekraft og sirkularitet. Det betyr blant annet å idémyldre, finne nye avfallskonsepter og gjennomføre livssyklusanalyser for å forstå karbonfotavtrykket knyttet til det materialet som bedriften håndterer, forklarer daglig leder Ioana Arghir Feedt hos Revise.

Vel så viktig er det at de visuelle virkemidlene - som skilt og symboler - bidrar til at kildesortering faktisk utføres.

Se videoen om det faglige grunnlaget for vellykket kildesortering på Bislett stadion:

Tilrettelegger avfallsløsningen for brukerne

På Bislett har Steinar Hoen fremdeles en del arbeid igjen før avfallshåndteringen og kildesorteringen er der han vil ha den. Det har vært en merkbar investering, men han ser allerede effekter av innsatsen.

– Første fase i 2017 handlet om kildesortering i publikumsområdene. Vi så en umiddelbar effekt i form av redusert forsøpling. Vår erfaring er at hvis du legger til rette for brukerne, så følger de opplegget, sier Steinar.

Les også: Strengere krav til kildesortering

Kutter kostnader med ekstern bistand til avfallsløsninger

Steinar er åpen om behovet for å benytte ekstern ekspertbistand slik at Bislett kan nå målet om en kildesorteringsgrad på 70 prosent.

– Hvis vi klarer dette, vil vi sannsynligvis spare 50 prosent av kostnadene våre hvert år, sier Bislett-sjefen.

Er du nysgjerrig på hvordan spesialister kan bidra til økt kildesortering og reduserte kostnader i din virksomhet?

Kontakt Revise om kildesortering

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 21. mars 2023 og er senere oppdatert. 

Temaer: avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all