Veien mot null avfall: 5 praktiske tips for bedrifter

Av Morten Frøid 04. juni 2024

Veien mot null avfall 5 praktiske tips for bedrifter

Målet om null avfall i virksomheten handler først og fremst om samspillet mellom bærekraft og økonomisk gevinst. I praksis dreier det seg om å implementere effektive avfallshåndteringssystemer, redusere avfallsmengden og fremme gjenvinning.

Bærekraft og miljøansvar er viktigere enn noensinne, og null avfall er et mål mange bedrifter streber etter. For å nå målet må vi gjøre mer enn kun å minske mengden avfall som sendes til deponi eller forbrenning. Det innebærer også at vi utnytter eksisterende ressurser bedre og fremmer en sirkulær økonomi. Her er fem praktiske tips som hjelper deg å ta de første stegene mot null avfall.

1. Kartlegg avfallsstrømmene med digitalisert avfallshåndtering

For å redusere avfallsmengden må du først forstå hva slags avfall bedriften din produserer. Utfør en grundig analyse av avfallsstrømmene ved å identifisere hvilke typer avfall som genereres, hvor avfallet oppstår og i hvilke mengder. Dette vil gi deg et klart bilde av hvor du kan gjøre de største forbedringene.

Digitale løsninger kan gi deg bedre kontroll over avfallshåndteringen. Det finnes flere verktøy og hjelpemidler som gjør jobben enklere og raskere.

Blant annet kan smarte avfallsbeholdere optimalisere tømmefrekvensen og redusere transportkostnadene.

Digitale systemer kan også hjelpe deg å overvåke og rapportere avfallsmengder, noe som er nyttig for å identifisere forbedringsområder og dokumentere miljøinnsatsen din. Engage (tidligere Grønt Ansvar) er et rapporteringssystem utviklet av Norsk Gjenvinning der du får full oversikt og innsikt i bedriftens avfallsvolumer og -kostnader over tid.

Se video av hvordan du kommer i gang med Engage

2. Innfør kildesortering

Effektiv kildesortering er nøkkelen til å øke gjenvinningsgraden. Sørg for at alle ansatte har tilgang til godt merkede beholdere for forskjellige typer avfall som papir, plast, metall, glass og organisk avfall. Plasser miljøstasjoner på strategiske steder som kjøkken, kopirom og ved innganger. Renholdspersonalet bør også ha nødvendig utstyr og opplæring for å håndtere sorteringen riktig​​​​.

3. Reduser avfall ved kilden

Forebygging er alltid bedre enn behandling. Vurder hvordan bedriften kan redusere avfallsmengden der den oppstår. Det handler om å implementere enkle tiltak som å minimere emballasje, velge produkter med lengre levetid og oppfordre til gjenbruk. For eksempel kan gjenbrukbare kopper og bestikk på arbeidsplassen drastisk redusere mengden engangsplast​​.

4. Engasjer og utdann ansatte

For å lykkes med null avfall er det avgjørende at alle i bedriften er med på laget. Gjennomfør jevnlig opplæring og informasjon om viktigheten av kildesortering og bærekraftige praksiser. Bruk interne kampanjer, plakater og workshops for å øke bevisstheten og engasjementet blant de ansatte​​.

Norsk Gjenvinning tilbyr flere kurs om ulike avfallstyper som bidrar til å øke den generelle kunnskapen om riktig og effektiv avfallshåndtering i bedriften.

5. Samarbeid med en avfallsaktør

Å ha en pålitelig partner for avfallshåndtering kan utgjøre en stor forskjell. Velg et selskap som kan tilby skreddersydde løsninger og råd om hvordan du kan forbedre avfallshåndteringen. De kan også hjelpe med å sikre at farlig avfall håndteres forsvarlig og i henhold til gjeldende forskrifter​​​​.

Les også: Avfallshåndtering: Compliance, dokumentasjon og rapportering

Skal bedriften nå målet om null avfall er det viktig å forstå at det er en kontinuerlig prosess som krever engasjement og samarbeid på tvers av hele bedriften. En felles innsats vil bidra til å bevare miljøet og skape en sirkulær økonomi som gagner både virksomheten og samfunnet.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: bærekraft


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all