Strengere krav til gjenvinning av avfall kan tvinge prisene oppover

Av Adis Cengic 30. desember 2019

Norsk-Gjenvinning_verdikjede_avfall-som-verdifull-ressurs_Screenshot-2019-12-28-

Strengere krav til avfallsgjenvinning er en forutsetning for å lykkes med den sirkulære økonomien. Dette er en utfordring som både avfallsprodusenter og aktører som oss, som sluttbehandler avfallet og gjør det om til ressurser, må løse sammen. I denne artikkelen får du et innblikk i hvor kompleks avfallshåndteringen er og hvor store ressurser som må til for å imøtekomme de nødvendige kravene på veien mot en sirkulær økonomi. Bli med en tur innom mottaksanlegget vårt hvor magiske ting skjer – hver eneste dag!

#Det finnes ikke søppel mer

Det blir ofte sagt at alt var bedre før. Det er jeg ikke alltid enig i, selv om mye kanskje var enklere. Ta restavfallet, for eksempel: Tidligere kunne avfallet dumpes rett på deponi eller i en forbrenningsovn nærmest uten forbehandling. Enkelt ja, men bra? Nei! I dag er dette helt uaktuelt. Ikke bare på grunn av strengere krav, men fordi vi har et annet syn på avfallet. Det som før ble sett på som verdiløs søppel har blitt forvandlet til en verdifull energikilde.

I takt med utviklingen i samfunnet – med økt fokus på å ta vare på miljøet – er det foretatt betydelige investeringer i moderne anlegg som forbehandler avfallet slik at kravene innfris. Se bare på prosessen vår:

#Fra verdiløst avfall til verdifull ressurs

Alt avfall bli veid, registrert og kategorisert. På den måten vet vi nøyaktig hvor mye som er levert, og får full kontroll på varestrømmen som går gjennom anlegget.

Når avfallet er levert gjennomfører vi en mottakskontroll, en prosess som i stor grad er manuell med stort fokus på sikkerhet, og derfor ressurskrevende. Det vi er på jakt etter, og som må sorteres ut, er:

  • Farlig avfall
  • Elektrisk avfall
  • Eksplosiver
  • Batterier
  • Annet som kan forringe kvaliteten på sluttproduktet

I snitt i 2019 har vi på anlegget i Oslo registrert mellom 2000 – 3000 avvik hver eneste måned i restavfallet alene. Avvik som potensielt kunne skadet våre ansatte, våre kunders ansatte og miljøet. Hvert eneste avvik blir dokumentert, prosessert på trygg måte og nødvendige sikkerhetstiltak blir iverksatt.

Etter mottakskontrollen blir avfallet grovsortert. Det betyr at vi tar ut alt som kan materialgjenvinnes, som for eksempel trevirke, metall og visse typer plast. Hittil i 2019 har vi hentet tilbake cirka 20 prosent av materialer fra restavfall til potensiell materialgjenvinning.  

Se video: NGs verdikjede fra verdiløst avfall til verdifull ressurs

#Slutt på sorte søppelsekker

En del av avfallet som kommer inn, er pakket i sekker. For å finne ut hva som er inne i sekkene må vi åpne dem. Du kan tenke deg at med over ett tusen tonn avfall hver eneste dag, blir det umulig å åpne hver eneste sekk! Derfor er det så bra at det nå har blitt forbudt med sorte søppelsekker. Gjennomsiktige sekker gjør det enklere å oppdage ting som ikke hører hjemme her, og som kan utfordre sikkerheten på anlegget, spesielt når avfallet skal kvernes.

#Unngå brann i avfallet

Etter at avfallet har blitt sortert, plukker operatøren et utvalg av forskjellige avfallstyper for å lage en kombinasjon som maksimerer brennverdien på det ferdige produktet. Utvalget blir kvernet slik at alle fraksjonene får tilnærmet lik størrelse. Dette leddet i prosessen er heller ikke risikofritt, for hvis det har sneket seg med batterier, fyrverkeri eller annet pyroteknisk utstyr, kan det oppstå eksplosjoner som igjen kan føre til brann. Heldigvis har vi godt trente operatører som ser dette tidlig, og som kan reagere før det utvikler seg til noe annet enn røyk og forløp til brann. Men du skjønner sikkert nå at god kildesortering er viktig av flere grunner?

#Sirkulærøkonomi og avfallsmagi

Når kverningen er gjennomført – på en sikker måte – presses avfallet sammen til baller som inneholder en bestemt mengde energi som kan brukes til produksjon av varme og strøm. Tilsynelatende verdiløst søppel har gjennom denne prosessen blitt til en verdifull energikilde. Det må være lov å kalle det litt magisk, ikke sant?

#Kildesortering gjør en forskjell

Selv om det jeg har beskrevet her er en forenklet versjon av reisen fra avfall til ressurs, håper jeg du har fått forståelse for hvor komplisert det egentlig er. Strenge krav og konsesjoner krever kostbare prosesser hvor mye enn så lenge må gjøres manuelt og med strenge sikkerhetstiltak. Den jobben din virksomhet gjør med å kildesortere, har stor betydning både for sikkerhet og miljø. Og til syvende og sist, for prisene. Husk også at avfallsbasert energi må konkurrere på pris mot kull og olje som energikilde.

Vi gir oss aldri i kampen for å realisere den sirkulære økonomien i praksis og jeg håper du vil bidra og dra lasset sammen med oss i året som kommer!

Godt, nytt avfallsår!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallshåndtering, sirkulærøkonomi


Adis Cengic's photo

Av: Adis Cengic

Adis Cengic jobber som fabrikksjef og produksjonssystem-ansvarlig hos Norsk Gjenvinning. Han har fagbrev i elektronikk, er utdannet datatekniker fra Bergen Tekniske Fagskole, Brannkonstabel fra Norges Brannskole og har en ingeniørgrad fra universitet Glamorgan i Wales. Adis er lidenskapelig opptatt av å utnytte ressurser og teknologi optimalt, og er opptatt av å bygge vinnerteam som sammen skaper 100% god stemning.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all