Småbåthavner: Nødbluss kan føre til brann og skal ikke i restavfallet

Av Renate Heder 18. mai 2022

Nødbluss som ikke blir brukt skal behandles som eksplosivt avfall.Ved småbåthavner og marinaer over hele landet blir utgåtte nødbluss og -raketter kastet i vanlige søppeldunker. Når slike eksplosiver havner i avfallskverna, fører det til en rekke branntilløp ved avfallsmottakene.

Nødbluss er en del av sikkerhetsutstyret i mange fritidsbåter, og disse har begrenset holdbarhet. Når de er utgått på dato, finner mange båteiere det for godt å kaste slike eksplosiver i restavfallet.

Vår og forsommer med klargjøring av fritidsbåter langs hele kysten og de mange innsjøene er

høysesong for nødbluss i avfallet.

Vår salgssjef i Østfold, Jan Vidar Krathe opplever at dette er en stor utfordring for avfallskverna ved Østfold Gjenvinning AS i Fredrikstad. Der går det stadig går av slike bluss som skaper branntilløp.

Eksplosivt avfall

Nødbluss eller nødraketter er lysraketter som blir avfyrt for å påkalle hjelp dersom man er i en akutt nødsituasjon. Dette er pyrotekniske verktøy og klassifiseres som eksplosivt avfall. Derfor skal det håndteres på særskilt måte og ikke blandes inn med ordinært avfall.

I praksis handler det om å samle de i egne beholdere som merkes godt med aktuelle fareklasser og beskrivelse av hva man samler i beholderen.

Det er i utgangspunktet feilsortert avfall fra småbåthavner som er utfordringen. De større havnene har i all hovedsak kontroll på slikt eksplosivt og farlig avfall.

Ved et avfallsmottak er det i praksis umulig å oppdage nødbluss i restavfallet før det er for sent. Derfor har det oppstått en rekke branntilløp som medfører fare for medarbeidere, utstyr og bygningsmasse

Krav til avfall fra havner

Vi kan jo illustrere alvoret med hvilke krav som stilles til avfallshåndteringen ved småbåtforeninger og marinaer: For havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter, skal kommunen i samarbeid med havneansvarlig og berørte parter utarbeide en felles avfallsplan. Og denne må faktisk godkjennes av statsforvalteren.

Nødbluss leveres til forhandler

Nå er det praktisk å gi en pekepinn på hvordan du blir kvitt slikt eksplosivt avfall på riktig måte: Havner og båteiere kan levere inn nødbluss og -raketter til forhandlere av denne type varer, f.eks. i butikker for båtutstyr. Mange av disse butikkene har system for å ta imot utgåtte produkter og levere disse til godkjent mottak for destruksjon.

Merk at Norsk Gjenvinning AS ikke har tillatelse til mottak av eksplosiver, men kan være behjelpelig med å tilby spesialkompetansen for håndtering av dette ute hos de ulike havnene. Nødblussene bør emballeres og lagres adskilt fra annen avfallshåndtering.

Brannfarlige batterier

I tillegg til feilsortering av nødbluss, blir også batterier kastet på feil måte. De må sorteres i mindre emballasje med absorbent som f.eks. Vermikulitt for å forhindre reaksjoner som varmeutvikling.

Dette er spesielt aktuelt for litiumbatterier, som er høyenergiske.

Les mer om håndtering av litiumbatterier (https://blogg.norskgjenvinning.no/derfor-skal-ikke-kasserte-litiumbatterier-kastes-i-soepla).

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall, eksplosivt avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all