Slik velger du rett kildesorteringsutstyr

Av Rune Jahnsen 28. mars 2023

Norsk-Gjenvinning_kildesortering-Gumpen-Auto_skjermdump_2020-02-17

For å kildesortere så enkelt og effektivt som mulig, lønner det seg å gå gjennom hvilket kildesorteringsutstyr bedriften har og hva den mangler. I forkant er det lurt å finne ut hva slags avfall dere produserer og ta en gjennomgang av plassering og logistikk.

Opplever du at kildesorteringen i bedriften ikke fungerer optimalt, er det tid for å ta et skritt tilbake og få et overblikk. Avfallshåndteringen kan bli mye enklere å forholde seg til i lang tid fremover ved å bruke litt tid på å finne ut hvilke avfallstyper dere produserer, samt hva som må kildesorteres og hvordan.

Fastslå hvilke avfallstyper bedriften har

Start med å finne ut hva slags avfall dere har mest av før dere begynner å tenke på kildesorteringsutstyr. Her bør dere også ha de nye endringene knyttet til husholdningslignende avfall i Avfallsforskriften i mente.

Kanskje har dere avfall som må sorteres som farlig avfall eller EE-avfall. Da stilles det egne krav til oppbevaring og emballasje. Hva trenger dere for å sikre en forsvarlig og lovlig avfallshåndtering av denne type avfall?

Det finnes forskjellige krav for ulike avfallstyper som du bør gjøre deg kjent med hvis bedriften produserer og håndterer farlig avfall.

Bedriften har kanskje avfallstyper som ikke bør kildesorteres. Har dere for eksempel små mengder klar plastfolie, men mer av farget plastfolie, kan det tenkes at det beste er å bare sortere ut farget plastfolie.

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Avfallsvolumet påvirker økonomi og miljø

Du må også se på avfallsvolumet som bedriften genererer, både fra et miljømessig og økonomisk perspektiv. Ved stort volum, bør dere undersøke tømmehistorikken og transportkostnadene.

Hvis transportkostnadene utgjør mer enn 60-70 prosent av de totale avfallskostnadene, er det på tide å ta noen grep. Normalt bør dette beløpet ligge på 40-50 prosent. Dette er selvfølgelig geografisk betinget, men kildesorteringsutstyr som komprimerer og reduserer avfallsvolumet kan gjøre en stor forskjell i kostnadene.

Å tømme sjeldnere bidrar ikke bare til å kutte i kostnader, men også til mindre miljøbelastning. Avtal gjerne en gjennomgang med avfallsleverandøren for å finne ut om det er penger å spare. Ofte sitter leverandøren på erfaringstall fra forskjellige bransjer og kan gi deg gode råd knyttet til både utstyr og logistikk.

Les også: 5 tips til smart avfallshåndtering for å nå bedriftens miljømål

Beholde kildesorteringsutstyret eller skaffe nytt?

Det er også naturlig at du skaffer en oversikt over eksisterende utstyr før du tar en avgjørelse om å bytte ut noe. Tenk litt over følgende:

  • Gjør utstyret fortsatt nytten sin?
  • Blir utstyret brukt riktig og effektivt?
  • Har bedriften andre avfallstyper enn tidligere?
  • Har avfallsvolumet endret seg?

Avhengig av svarene på disse spørsmålene, kan det være behov for oppgraderinger eller andre endringer.

Typiske eksempler på at man trenger forandring er containere som har blitt for små og som dermed fører til økt antall tømminger. Eller at ansatte ikke vet hvordan utstyret skal brukes og hvorfor. Om kildesorteringssystemet befinner seg lokalt på arbeidsplassen eller på et avfallsrom, har også noe å si.

Kanskje kan det eksisterende utstyret brukes på andre måter enn det gjør i dag? Gamle traller kan for eksempel tilpasses nytt sorteringsbehov med enkle justeringer. Kan komprimatoren dere har stående brukes til noe annet enn det den har vært brukt til tidligere?

Tenk kreativt. Ta gjerne en titt i NG-butikken for å se nærmere på forskjellige typer kildesorteringsutstyr og bli inspirert.

Frisk opp kunnskapen om avfall og kildesortering

Det nytter også lite med avfallsbeholdere som er inndelt for sortering hvis alt avfallet likevel havner i én og samme sekk på rengjøringstrallen, fordi den mangler en tilsvarende inndeling. På samme måte nytter det heller ikke å ha en oppbevaringsløsning for farlig avfall, hvis ingen vet hva farlig avfall er og kaster det i restavfallet.

Kjenner bedriften seg igjen i dette, kan det være på tide å friske opp kompetansen rundt kildesortering og avfallshåndtering.

Se video: Slik blir bedriften bedre på kildesortering

Logistikk og plassering av utstyr

Plassering og disponibel plass påvirker valget av kildesorteringsutstyr. Skal det stå i et kontorlandskap, bør det helst være både brukervennlig og pent å se på. Har dere et industribygg, er utseende sannsynligvis mindre viktig.

Dessuten er det sentralt hvor avfallet oppstår. Logistikk er mer enn lagerbeholdning og varetransporter. Legg opp til en effektiv og sorterbar løsning fram til innsamlingspunktet der avfallet blir hentet.

Merking og skilting

Skilt og plakater er en viktig del av kildesorteringsutstyret. Det kan bli dyrt hvis det blir oppdaget på avfallsmottaket at den komprimerte pappen dere leverer inn er blandet med poser fylt med restavfall. Sørg for at både utstyret og området rundt er merket med tydelig informasjon som viser alle hva som skal kastes hvor.

Den enkleste veien til riktig merking er gjennom den nye nasjonale merkeordningen. Nå er symbolene like, uansett hvor i landet du befinner deg, enten du er hjemme eller på jobb, og gjør det enklere å sortere riktig.

Les også: Gjør kildesorteringen enklere med farger

Trenger bedriften hjelp i arbeidet med å velge riktig utstyr, hjelper vi gjerne til. Du kan finne forslag og gode tips til valg av utstyr rettet mot ulike bransjer, ved å laste ned vår gratis guide:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 Dette innlegget ble første gang publisert 23. mai 2017, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all