Slik kildesorterer du matavfallet etter gjeldende regelverk

Av Morten Frøid 20. juni 2023

Slik kildesorterer du matavfallet etter gjeldende regelverk

Endringene i avfallsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2023, setter nye og strengere krav til håndtering av husholdningslignende avfall i bedriften. Alle virksomheter i Norge som genererer matavfall og plastavfall bør sette seg inn i hva regelverket innebærer i praksis. Her får du vite hva som er viktig å tenke over og hvilke regler som gjelder for matavfall.

I det store og hele er det godt nytt for miljøet at det nå er forbudt å kaste matavfall. Det bidrar til mer bærekraftig avfallshåndtering. Samtidig preger det nye regelverket hverdagen til de aller fleste virksomheter i Norge.

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

De to viktigste kravene i avfallsforskriften

Det er avfallsforskriften kapittel 10a som setter kravene til utsortering og materialgjenvinning av matavfall, også kjent som bioavfall. Her er de to viktigste du må kjenne til:

1. Matavfallet skal kildesorteres

Tidligere var det tillat for bedrifter å kaste matavfall i restavfallet. Det er det nå slutt på, og matavfallet skal kildesorteres i henhold til gjeldende regelverk. Har du for eksempel kantine på kontoret, er du omfattet av reglene, uavhengig av størrelse eller type bedrift.

2. Matavfallet skal materialgjenvinnes

Matavfallet leveres ikke lenger inn til forbrenning eller energigjenvinning – det skal materialgjenvinnes. Her er det viktig å huske på at selv om bedriften kildesorterer riktig, er det renovatøren som har det endelige ansvaret for at matavfallet materialgjenvinnes. I Norsk Gjenvinning sørger vi for at matavfallet håndteres etter gjeldende regler.

I denne videoen får du flere detaljer om hvordan du kildesorterer matavfallet:

Unntak fra kravene

Ifølge Miljødirektoratet er avfallsforskriften innrettet slik at den gjelder for alle bedrifter med husholdningslignende avfall. Dermed bør du heller vurdere om bedriften er et unntak fra regelen.

Avfall fra blant annet industrivirksomhet og byggeplasser faller ikke under kravene i det nye regelverket, men – og det er et viktig men: Det er avfallet som oppstår der bygge- eller produksjonsaktiviteten foregår som er unntaket. Har du en brakke eller eget område med kantine, gjelder de nye kravene her.

Les også: Materialgjenvinning av bygningsglass skal bli enklere

Slik går du frem for å kildesortere riktig

I praksis må de fleste virksomheter ha en løsning for å kildesortere matavfallet. Det innebærer at det inngås en avtale om at det hentes separat, slik at det ikke blandes med andre typer avfall.

Norsk Gjenvinning har faste ruter for innsamling av matavfall i store deler av landet. En fast henteavtale vil være det mest gunstige valget, avhengig av hvor ofte det er behov. For de fleste er det sannsynligvis behov for hyppige hentinger slik at matavfallet ikke ligger for lenge og lukter, særlig i de varmere månedene i året.

En annen ting som desidert vil gjøre jobben enklere, er riktig utstyr. Det finnes mange ulike typer løsninger for matavfall, tilpasset mengden som bedriften generer. Det vanligste valget for bedrifter med større avfallsvolumer, som restauranter, kantiner og dagligvare, er en 140 liters avfallsbeholder.

Det finnes også et godt utvalg av avfallsbeholdere for mindre bedrifter med mindre avfallsvolum. Alternativt kan du vurdere om en avfallskjøler er et bedre valg, slik at frekvensen for henting av matavfallet reduseres.

Les også: Slik velger du rett kildesorteringsutstyr

Egne krav for avemballering

Å kaste matavfallet med emballasjen på, har vært tillatt i lang tid fordi det ikke finnes teknologi som sørger for avemballering. Myndighetene har allikevel bestemt at dette skal endres, fordi det ikke bidrar optimalt til å nå bærekraftsmålene. Nå skal alt matavfall avemballeres hos kilden før det kildesorteres.

Dagligvarebransjen har blitt særlig påvirket av ordningen, og endringene fører med seg mange praktiske utfordringer og konsekvenser. Fordi det ofte er snakk om store volumer matavfall som må avemballeres, er flere aktører i dagligvarebransjen nå i dialog med myndighetene for å finne en mer håndterlig løsning.

Les også: Avfallsforskriften: Strengere krav til kildesortering

Hva skjer med matavfallet?

Nå som matavfallet går til materialgjenvinning, betyr det at en større andel havner tilbake i næringskjeden. Matavfall er en av de viktigste ressursene vi har for å produsere nye råvarer, som blant annet:

  • biogass
  • dyrefor
  • gjødsel
  • pellets
  • rent vann

Det er vesentlig at vi reduserer mengden mat som kastes eller ødelegges om vi skal klare å nå FNs klimamål. Med de nye kravene til kildesortering i avfallsforskriften, går større mengder av matavfallet til materialgjenvinning og bidrar til produksjon av nye råvarer.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: Avfallsforskriften


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all