Sjekk inn på Grand Hotel Åsgårdstrand og sjekk ut avfallshåndteringen!

Av Per Stang Christensen 09. juli 2019

Grand-Hotel-Åsgårdstran_avfallshåndtering_Norsk-Gjenvinning_80

Grand Hotel Åsgårdstrand er et av fem Unike Hoteller i Vestfold og Telemark. Som hotellkonsern ønsker vi at kundene skal få mest mulig ut av oppholdet sitt gjennom unike opplevelser på de forskjellige hotellene våre. Når det gjelder avfallshåndteringen derimot, har vi som mål at den skal bli felles for alle beliggenhetene. I dette blogginnlegget kan du lese om hvordan vi jobber med miljø og avfallshåndtering i Åsgårdstrand. Du er velkommen til å sjekke inn!

Selv om vi har fokus på unike hotellopplevelser, er vi selvfølgelig også opptatt av miljøet. Her får vi god drahjelp både gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen og samarbeidspartneren vår på avfall, Norsk Gjenvinning. Sertifiseringen vår legger føringer for rutinene våre, rutiner som vi på sikt ønsker at alle hotellene våre skal ha slik at vi også kan jobbe mot felles mål.

Årlig miljørapportering - en bevisstgjøring

Kravene fra sertifiseringen forteller oss hva vi bør jobbe mot og gjør oss i stand til å ta et større miljøansvar. 1. april hvert år leverer vi inn en rapport til Miljøfyrtårn. I denne rapporten bruker vi blant annet tallene vi får fra Norsk Gjenvinning. Tallene er splittet opp på de forskjellige avfallsfraksjonene vi sorterer ut. I 2017 hadde vi en sorteringsgrad på cirka 64 prosent. Noe som kan bli bedre!

Resultatene fra rapporten blir presentert på allmøter. Vi ønsker jo å minimere restavfallsmengdene ytterligere, og da må vi ha alle med oss. Og den årlige rapporten er utvilsomt en nyttig bevisstgjøring. 

Miljøtiltak vises på bunnlinjen

Det er heller ingen tvil om at miljøbiten synes på bunnlinjen. Både redusert energiforbruk (i lavperioder stenger vi for eksempel av korridorer og rom) og god kildesortering gir positive økonomiske utslag, noe jeg tror de fleste hoteller vil oppleve. Kildesortering er lønnsomt.

Dette kildesorterer vi

Per i dag sorterer vi på glassflasker, plastflasker, papir og restavfall fra gjesterommene. Renholdspersonalet tar avfallet videre til merkede sorteringsbeholdere på mellomstasjoner før det havner på utvendig avfallsrom.

Her sorterer vi på flere avfallstyper: Papp, mykplast, hardplast, bokser (metall), EE-avfall, EPS, kontorpapir, noe farlig avfall og organisk avfall, selvfølgelig. I tillegg oppstår det diverse avfall i form av kasserte møbler, minibarer og lignende. Noe av det inneholder også jern som trolig vil være lønnsomt for oss å skille ut. Og alt dette krever egne oppsamlingsløsninger for at kildesorteringen skal fungere i praksis.

Pluss tydelig skilting og en god dose terping! Det hender for eksempel at jeg må opp i en av containerne fordi pappen har blitt kastet uten at den er nevneverdig flat. Noen som kjenner seg igjen? Stort sett blir det meste likevel gjort riktig, EE-avfallet havner i buret og plasten i respektive sekker.

Rutiner for tømming av fettutskiller inn i HMS-planen

Miljøtiltak handler også om å forhindre utslipp. Fettutskilleren på kjøkkenet skal tømmes med jevne mellomrom. Jeg tror dette er en typisk oppgave som kan gå i glemmeboka for mange. Selv har vi valgt å ta tømmerutinen inn i HMS-planen vår for å sikre at det blir gjort.

Når det koker på kjøkkenet

Ja, jeg tør påstå at vi gjør mye riktig. Men vi er absolutt ikke feilfrie. Som når det bokstavelig talt koker på kjøkkenet. Da hender det selvfølgelig at ting havner i restavfallet enda det skulle vært andre steder. Derfor blir det ekstra viktig at merkingen på de forskjellige avfallsbeholderne er lett å forstå for alle. Og at alle får en påminnelse om betydningen av sortering innimellom.

Jevnlige miljømøter

Da vi overtok hotellet i Åsgårdstrand fra Thon i 2017 ble det holdt jevnlige miljømøter, noe jeg tenker var nyttig. I den hektiske perioden vi har vært gjennom siden overtakelsen, falt disse dessverre bort. Målet er å gjenoppta dette i form av halvårlige miljømøter for å opprettholde miljøfokuset.

Avfallsrutiner og lederoppfølging

Jeg tror ikke hotellbransjen generelt har store utfordringer når det gjelder avfallshåndtering. Likevel mener jeg det er viktig å kontinuerlig ta tak i enkeltelementer der vi ser at noe svikter, og ha gode rutiner. Ikke minst ha klare rutinebeskrivelser for nyansatte, da det stadig kommer nye til. Slik jeg ser det er det et lederansvar å sørge for etterlevelse. Skrevne rutiner i seg selv er ikke nok.

Krav og forventninger

Jeg nevnte tidligere at vi ønsker å minimere restavfallet. Vi forsøker blant annet å bruke minimalt med plast og engangsprodukter, men har garantert forbedringspotensial på flere områder. Noe jeg håper og tror Norsk Gjenvinning kan hjelpe oss med videre. Jeg ser på samarbeidet med dem som en gjensidig forventning; vi må stille krav og de bør være proaktive. Akkurat som jeg forventer at våre kunder stiller krav til oss. Vi skal være i forkant når gjestene kommer. Hotellopplevelsen skal være unik og avfallshåndteringen på stell – alle steder!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: miljørapportering, avfallshåndtering, avfallsløsning hotell


Per Stang Christensen's photo

Av: Per Stang Christensen

Per Stang Christensen startet sin jobbkarriere i Esso Norge as i 1980, hvor han først jobbet med regnskap og deretter i avdelingen for forbruker- og industrisalg. Etter 7 år i oljebransjen byttet han til hotellbransjen i 1987. Esso Norge as hadde allerede da stort et miljøengasjement, noe som har inspirert ham i senere stillinger. For tiden er Per ansatt som salgs- og driftsdirektør i Unike Hoteller, en nyetablert hotellkjede foreløpig med 7 tilknyttede hotell, eide og franchise. HMS-arbeidet er en av flere sentrale arbeidsoppgaver, som han hevder gir miljøgevinst og i tillegg er kostnadsbesparende.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all