Gi de ansatte opplæring i avfallshåndtering og sirkulærøkonomi

Av Dina Riis Kallman 12. desember 2023

Mann i kontormiljø kaster pappkrus med lokk i restavfallet.

Kravene til kildesortering blir strengere. Samtidig mangler flere ansatte kunnskap om hvordan de skal håndtere avfallet sitt riktig. Det kan være en kostbar kombinasjon på flere måter. Nå kan medarbeiderne få effektiv opplæring i avfallshåndtering og sirkulærøkonomi gjennom vårt nye e-læringskurs.

Mange bedrifter engasjerer seg stadig mer for riktig avfallshåndtering. De vet at økt grad av kildesortering betyr økt materialgjenvinning og dermed bidrar i den sirkulære økonomien.

Denne satsingen på bærekraft gir et løft for bedriftens omdømme. Like viktig er det nok at redusert mengde restavfall gir lavere kostnader.

Engasjementet for riktig avfallshåndtering varierer. I noen tilfeller er det hovedsakelig ledelsen og driftsmedarbeiderne som viser engasjement. Den jevne medarbeider er gjerne mer opptatt av sine faglige oppgaver enn sortering av avfall. Likevel opplever stadig flere ledere at både ansatte og kunder ønsker tilrettelegging for økt kildesortering.

 

Behov for økt kunnskap om kildesortering

Vi opplever ofte at kundene våre setter seg nye bærekraftsmål, der bedriften skal bruke ressursene på en mer sirkulær og forsvarlig måte. Samtidig blir det utfordrende å gjennomføre i praksis på grunn av mangel på kompetanse om

  • hvordan man skal sortere avfallet
  • hvorfor avfallet skal sorteres
  • konsekvensene av å sortere feil

Her er det ofte snakk om ordinært avfall som oppstår på en arbeidsplass, der avfallsforskriften skjerpet inn på krav til kildesortering for husholdningslignende avfall i januar 2023. For mange er dette relativt ukjente begreper, og vårt e-læringskurs gir en introduksjon til disse temaene.

Se detaljer: Introduksjonskurs - Avfallshåndtering og sirkulærøkonomi

 

Fokus på sirkulærøkonomi

Opplæringen heter «Introduksjonskurs i avfallshåndtering og sirkulærøkonomi». Vi fokuserer på sirkulærøkonomi og at avfall er ressurser på avveie. Dermed skal kurset gi konkrete effekter for virksomheten når medarbeiderne får økt kunnskap, innsikt og bevissthet omkring avfall og kildesortering:

  • Ved å sortere riktig, kutter bedriften unødvendig høye kostnader fordi ting er sortert feil i restavfallet
  • Økt kildesorteringsgrad gir grunnlag for økt materialgjenvinning og dermed mer råstoff til nye produkter

 

Slik foregår kurset

I løpet av en halvtime får hver medarbeider innsikt i

  • god avfallshåndtering og sirkulærøkonomi
  • regelverk
  • ulike avfallsfraksjoner
  • utforming av en god miljøstasjon
  • hvorfor man sorterer annerledes på arbeidsplassen enn hjemme

Gjennom dette kurset skal det være mulig å få tilstrekkelig kunnskap i en hektisk arbeidshverdag.

Det starter med en quiz som tester dine forkunnskaper. Underveis er det ulike leksjoner for hvert tema, supplert med bilder, video og oppgaver for å gjøre kurset interaktivt. Avslutningsvis gjennomfører du en kunnskapstest. Når den er bestått, vil du motta et kursbevis fra Norsk Gjenvinning.

Les også: Tips til riktig kildesorteringsutstyr

 

Praktisk verktøy for økt bærekraft

Kurset kan være et praktisk verktøy i arbeidet med å utvikle en mer bærekraftig avfallshåndtering: Hvis du melder på en gruppe ansatte fra din bedrift, kan du få oversikt over hvem som har gjennomført kurset. Resultatene gir innsikt som er nyttig i arbeidet med å forbedre sorteringsgraden i virksomheten.

Det er naturligvis mulig å melde på enkeltmedarbeidere - eller bare deg selv.

Klikk deg videre her for flere detaljer og påmelding til «Introduksjonskurs i avfallshåndtering og sirkulærøkonomi»:

CTA-knapp: Digitalt introduksjonskurs til avfallshåndtering og sirkulærøkonomi. Meld deg på her.


Dina Riis Kallman's photo

Av: Dina Riis Kallman

Dina er rådgiver i REvise AS. Dette er Norsk Gjenvinnings rådgivningsfirma, hvor hun hjelper kunder med problemstillinger knyttet til sirkularitet, bærekraft og avfallshåndtering. Dina har særlig kompetanse innen kommunikasjon og kompetanseheving. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi fra NTNU, med videreutdanning som lærer.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all