Merking og skilting av avfallsløsninger på byggeplass

Av Jørn Frydenlund 15. mai 2018

Norsk-Gjenvinning_Skilting-og-merking-av-avfallsløsning-på-byggeplass_Osu_Vedal.PG

Merking og skilting av avfallsløsningen på en byggeplass er ekstremt viktig. Både for å forhindre skader og uhell, og for å bidra til flyt og korrekt kildesortering. I dette blogginnlegget har jeg tatt for meg hva du bør være obs på når det gjelder skilting på byggeplassen. Kanskje kan nettopp det at du får en liten påminnelse, vise seg å bli viktig en dag.

Det høres muligens ganske enkelt ut å få skilting og merking på stell. Men sannheten er at det å merke containere og oppsamlingsutstyr tilfredsstillende, er en gjennomgående utfordring på mange byggeplasser. Av flere grunner. Før vi går videre må jeg bare understreke at vi snakker om skilting av avfallsløsningen – ikke om HMS og stoppskilt. Men det betyr ikke at det er mindre betydningsfullt av den grunn.

Hva er det som gjør skilting og merking på byggeplassen så vanskelig?

Ideelt sett skulle alle byggeplasser hatt faste avfallsstasjoner med varige merkesystem. Men du vet sikkert like godt som meg at en byggeplass kan myldre av folk og utstyr. Det kan være travelt og kaotisk, og anleggsområdet er i stadig endring etter hvert som bygget går gjennom forskjellige faser.

Det medfører blant annet at containere sjelden står på samme sted under hele byggeprosessen, og ofte må de merkes på nytt fordi de skal brukes til andre typer avfall. Eller at plakater faller av under flytting, og forårsaker at skiltingen blir mangelfull av den grunn.

På vinterstid kan dessuten snø og kulde være en utfordring. Det er vanskelig å feste skilt, og de faller lett av. Ved lave temperaturer er det stort sett bare magnetskilt som sitter godt. Og de er ikke alltid tilgjengelige når man trenger dem.

Sjåførene - altså de som kommer med utstyret – spiller også en viktig rolle. For de kan være årsaken til at merkingen i enkelte tilfeller er fraværende. Eller rettere sagt, det at de glemmer oppgavene sine, kan være en årsak.

Hvem har ansvar for å passe på at containere og annet oppsamlingsutstyr er merket?

Det er nemlig sjåførenes ansvar – å påse at dette blir gjort. De har håndbøker med sjekklister hvor de skal kontrollere at alle nødvendige oppgaver har blitt utført før de forlater byggeplassen. Men det hender at dette glipper.

I de tilfellene hvor det skjer og skiltingen ikke blir utført, oppfordrer vi innstendig hver enkelt til å ta ansvar og sørge for at det blir merket hvis de oppdager mangler. Ring oss gjerne – hvis det er Norsk Gjenvinning som er leverandøren – og be om at sjåføren kommer tilbake. Det skal nemlig være på stell. Enkelt og greit. Får ikke vi vite om feil og mangler, blir det også vanskelig å forbedre seg. Og vi er opptatt av forbedring. Hele tiden.

Kontroll av skilting på vernerunde

Ellers hører det vanligvis også under oppgavene til utførende bas eller HMS-ansvarlig å følge opp at skiltingen er tilfredsstillende, og det er naturlig at dette blir sjekket på jevnlige vernerunder. Vi pleier gjerne å utstyre byggeplassen med ekstra skilt og plakater, slik at det er mulig å supplere hvis noe har forsvunnet – eller blitt glemt. I sentrale områder har NG også medarbeidere som kan kjøre ut med ekstra merking ved behov.

Les også: Avfallshåndtering og HMS på byggeplassen

Synlig, lett forståelig – og på mange språk

Forutsatt at skiltingen og merkingen har blitt utført korrekt, er det et poeng at den er lett å få øye på, og lett å forstå. Hvis vi ikke klarer å visualisere og vise fram hvor folk skal kaste det forskjellige avfallet, kan vi heller ikke forvente at de skal ikke kaste ting riktig. Symboler og bruk av relevante språk er derfor nødvendig.

Merking av farlig avfall

Det aller viktigste er likevel å sørge for at farlig avfall blir merket godt. Forskjellige typer farlig avfall skal ikke blandes. Nøye merking med bruk av EAL-nummer på miljøcontainere og oppsamlingsutstyr til farlig avfall som fugemasser, spraybokser o.l., gjør det lett å se hva som skal kastes hvor, og risikoen for feil reduseres betraktelig. Det er dessuten til stor hjelp når avfallet skal deklareres og leveres inn.

Les mer: Håndtering av farlig avfall på byggeplassen

Oppsummering

Plakater, merking og skilting av avfallsløsninger på byggeplassen er sjåførens og leverandørens ansvar. Hvis dette ikke blir gjort, vil vi gjerne vite om problemet slik at vi kan løse det - så sant Norsk Gjenvinning er leverandør altså. Benytter du andre leverandører vil de for øvrig helt sikkert foretrekke å høre det de også.

Skyldes manglende merking at noe har falt av, blitt ødelagt, eller bare forsvunnet, bør den som er ansvarlig på byggeplassen sørge for å ha rutiner som gjør at skiltene kommer på plass igjen.

Jeg oppfordrer helt til sist nok en gang hver enkelt som befinner seg på byggeplassen til å ta ansvar – både for andre og seg selv. Si ifra når noe er feil. Gjør noe med det. Det er sånn vi blir bedre – alle sammen!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: avfallsløsninger på byggeplass, skilting og merking av avfallsløsninger


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund er leder for bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning. Han har jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all