Farlig avfall på byggeplass: Riktig håndtering

Av Charlotte Koritzinsky 03. mai 2022

2022 NG blogg repub Farlig avfall på byggeplass Riktig håndtering

Farlig avfall på byggeplass kan være en utfordring. Hva hører hjemme i den kategorien, og hvor skal det deponeres? Ofte havner avfallet på feil plass på grunn av uvitenhet eller mangel på riktig oppsamlingsutstyr. Her er det viktigste du må vite.

Farlig avfall skal alltid sorteres ut fra det øvrige avfallet. De vanligste farlig avfallstypene som oppstår på byggeplassen er:

 • maling, lim og lakk
 • fugemasser
 • kjemikalier
 • oljer
 • spraybokser

I denne veilederen fra Byggemiljø finner du en nærmere beskrivelse.

Rester = farlig avfall

Husk at all emballasje fra de forskjellige avfallstypene må være tom og tørr når den kastes (Tørt og tomt-ordningen). Rester skal behandles som farlig avfall. Vær oppmerksom på at patroner med fugemasser aldri blir helt tomme.

I rivings- og rehabiliteringsprosjekt er det en del materiale som blir farlig i det de blir fjernet, som for eksempel gulvbelegg, malt betong, og kabelkanaler. Er du usikker, bør du alltid spørre avfallsaktøren om råd. Det er mye som kan være vanskelig å avgjøre.

Les mer: Dette bør du vite om farlig avfall

Usikker på om byggavfallet er farlig eller ikke?

Det finnes flere typer byggavfall hvor det kan være nødvendig med en vurdering for å avgjøre om det skal håndteres som farlig avfall eller ikke.

Eksempler på slikt avfall er:

 • fugemasse
 • isolasjonsmateriale
 • gulvbelegg
 • isolerglassruter

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) lagde for noen år tilbake en oversikt med byggavfallstyper som kan inneholde miljøgifter. Den er fortsatt relevant og nyttig.

Husk at EE-avfall også skal sorteres:

 • Kabler og ledninger
 • Lysrør
 • Andre lyskilder
 • Små og store enheter

Rett utstyr for kildesortering

Sorteringsarbeidet blir alltid enklere når rett utstyr er på rett plass:

 • Beholdere og containere for forskjellige produkter 
 • Oppsamlingskar for å unngå søl
 • Låsbare skap eller containere for å hindre adgang for uvedkommende
 • Bur og kasser for EE-avfall (kabler og ledninger skal ikke i restavfall)
Husk at all emballasje må merkes tydelig, og at avfallet skal deklareres før det blir levert til godkjent mottak.

Å ha rett utstyr på plass er selvfølgelig viktig. I tillegg må det være plassert slik at det blir enkelt for alle å kaste avfallet riktig. Få det inn på riggplanen og sørg for tydelig merking av alle oppsamlingsenheter. Heng gjerne opp bilder som viser eksempler på hva som skal kastes hvor.

Les også: Avfallshåndtering på byggeplassen - 5 ting du må tenke på

Kunnskap om miljøgifter og kjemikalier på byggeplassen

Bevissthet om hvorfor det er viktig å håndtere det farlige avfallet, og hvordan det skal gjøres er et godt utgangspunkt for å sortere riktig.

Hvis de som jobber på byggeplassen mangler relevant kunnskap om miljøgiftene og kjemikaliene som finnes der, øker risikoen for skader.

Nyttig lesing: Få kontroll på kjemikaliene i bedriften

Kurs i avfallshåndtering på byggeplass

Trenger du hjelp til dette arbeidet, kan du be om råd hos avfallsleverandøren dere bruker. I Norsk Gjenvinning har vi egne medarbeidere som jobber spesielt rettet mot byggeprosjekter. I tillegg tilbyr vil tilrettelagte kurs avfallshåndtering på byggeplasser.

Tenk også over muligheten for å velge mer miljøvennlige produkter, slik at det oppstår så lite farlig avfall som mulig. For den som er byggherre gjelder substitusjonsplikten, altså plikten til å velge produkter med minst risiko for skader.

Oppsummering

 • Skaff deg oversikt over hva dere produserer av farlig avfall
 • Legg til rette for sortering ved å sørge for riktig merket oppsamlingssutstyr på rett plass
 • Del nødvendig og relevant kunnskap om miljøgifter og kjemikalier med alle involverte

New call-to-action

Dette innlegget ble første gang publisert 7. november 2017, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger på byggeplass, håndtering av farlig avfall


Charlotte Koritzinsky's photo

Av: Charlotte Koritzinsky

Charlotte Koritzinsky Luisa jobber som nasjonal KAM for bygg- og anleggsbransjen i Norsk Gjenvinning. Hun har utdannelse fra California University innenfor klima og kommunikasjon og har et brennende engasjement for god og bærekraftig avfallshåndtering. Charlotte begynte i Norsk Gjenvinning i 2019 og var først en sentral del av salgsteamet i Region Øst før hun i 2020 gikk inn i rollen som nasjonal KAM for bygg og anlegg.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all