Slik håndterer du farlig avfall på byggeplassen

Av Jørn Frydenlund 05. november 2019

Norsk-Gjenvinning_farlig-avfall-på-byggeplass_56261629714

Farlig avfall på byggeplasser er fortsatt en utfordring for mange. Hva skal hvor - og hva er egentlig farlig? Ofte havner avfallet på feil plass på grunn av uvitenhet eller mangel på riktig oppsamlingsutstyr. Her er en rask gjennomgang som kan være til hjelp!

De vanligste farlig avfallstypene

Litt enkelt sagt er farlig avfall alle produkter og stoffer som kan forurense eller være til skader for mennesker, dyr og miljø.

Slikt avfall skal alltid sorteres ut fra øvrig avfall. Her er en oversikt over de vanligste farlig avfallstypene som oppstår på byggeplassen:

 • Maling, lim og lakk
 • Fugemasser
 • Kjemikalier
 • Oljer
 • Spraybokser

I denne veilederen fra Byggemiljø, finner du en nærmere beskrivelse.Husk at all emballasje fra de forskjellige avfallstypene må være tom og tørr når den kastes (Tørt og tomt-ordningen). Rester skal behandles som farlig avfall. Vær oppmerksom på at patroner med fugemasser aldri blir helt tomme.

I rivings- og rehabiliteringsprosjekt er det en del materiale som blir farlig i det de blir fjernet, som for eksempel gulvbelegg, malt betong, og kabelkanaler. Du kan lese mer om det i blogginnlegget Dette bør du vite om farlig avfall. Er du usikker, bør du alltid spørre avfallsaktøren om råd. Det er mye som kan være vanskelig å bestemme.

Usikker på om byggavfallet er farlig eller ikke?

Det finnes flere typer byggavfall hvor det kan være nødvendig med en vurdering for å avgjøre om det skal håndteres som farlig avfall eller ikke. Eksempler på slikt avfall er:

 • Fugemasse
 • Isolasjonsmateriale
 • Gulvbelegg
 • Isolerglassruter

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) lagde for noen år tilbake en oversikt med byggavfallstyper som kan inneholde miljøgifter. Den er fortsatt relevant og nyttig.

Husk at EE-avfall også skal sorteres:

 • Kabler og ledninger
 • Lysrør
 • Andre lyskilder
 • Små og store enheter

Rett utstyr på rett plass letter kildesorteringsarbeidet

Sorteringsarbeidet blir alltid enklere når rett utstyr er på rett plass:

 • Beholdere og containere for forskjellige produkter 
 • Oppsamlingskar for å unngå søl
 • Låsbare skap eller containere for å hindre adgang for uvedkommende
 • Bur og kasser for EE-avfall (kabler og ledninger skal ikke i restavfall)
Husk at all emballasje må merkes tydelig, og at avfallet skal deklareres før det blir levert til godkjent mottak.

Å ha rett utstyr på plass er selvfølgelig viktig. Men i tillegg må det være plassert slik at det blir enkelt for alle å kaste avfallet riktig. Få det inn på riggplanen og sørg for tydelig merking av alle oppsamlingsenheter. Heng gjerne opp bilder som viser eksempler på hva som skal kastes hvor også.

Les også: Avfallshåndtering på byggeplassen - 5 ting du må tenke på

Kunnskap om miljøgifter og kjemikalier på byggeplassen

Bevissthet om hvorfor det er viktig å håndtere det farlige avfallet, og hvordan det skal gjøres er et godt utgangspunkt for å sortere riktig. Hvis de som jobber på byggeplassen mangler relevant kunnskap om miljøgiftene og kjemikaliene som finnes der, øker risikoen for skader. Ta gjerne en titt på blogginnlegget Få kontroll på kjemikaliene i bedriften for å lese mer om temaet.

Trenger du hjelp til dette arbeidet, kan du be om råd hos avfallsleverandøren dere bruker. I Norsk Gjenvinning har vi egne medarbeidere som jobber spesielt rettet mot byggeprosjekter. I tillegg tilbyr vil tilrettelagte kurs avfallshåndtering på byggeplasser.

Tenk også over muligheten for å velge mer miljøvennlige produkter, slik at det oppstår så lite farlig avfall som mulig. For den som er byggherre gjelder substitusjonsplikten, altså plikten til å velge produkter med minst risiko for skader.

Oppsummering

 • Skaff deg oversikt over hva dere produserer av farlig avfall
 • Legg til rette for sortering ved å sørge for riktig merket oppsamlingssutstyr på rett plass
 • Del nødvendig og relevant kunnskap om miljøgifter og kjemikalier med alle involverte

New call-to-action

Dette innlegget ble første gang publisert 7.11.17, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger på byggeplass, håndtering av farlig avfall


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund har tidligere jobbet som KAM i Norsk Gjenvinning, og vært bransjeansvarlig for bygg og anlegg. Han har også jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle