Avfallshåndtering på byggeplassen - 5 ting du må tenke på

Av Charlotte Koritzinsky 19. januar 2021

Norsk_Gjenvinning_avfallshåndtering_på_byggeplass_27987504363.jpg

Jeg kunne ha ramset opp en lang rekke med ting du må tenke på hvis du er ansvarlig for avfallshåndtering på byggeplassen. Imidlertid vil jeg nøye meg med 5 punkter. Forholder du deg til disse, er en trygg, miljø- og kostnadseffektiv avfallshåndtering sikret. Og selvfølgelig i tråd med lovverket. Interessert?

1. Få på plass en avtale med en profesjonell avfallsleverandør

Finn en avfallsleverandør som kan gi deg det du trenger, og husk at det dreier seg om mer enn pris og containere. Relevant kompetanse rundt logistikk, planlegging, rådgivning og effektive rapporteringsverktøy som kan brukes underveis, er viktige faktorer når du skal velge en leverandør. Leverandøren skal også være en samarbeidspartner som hjelper deg å passe på at lover og regler blir etterfulgt.

2. Lag en avfallsplan

Du må utarbeide en avfallsplan hvis du skal oppføre:

  • Bygg med bruksareal over 300 m2
  • Konstruksjoner og anlegg som genererer mer enn 10 tonn avfall

Eller hvis du skal:

  • Rive/rehabilitere bygg med mer enn 100 m2 bruksareal

Direktoratet for byggkvalitet har egne blanketter for sluttrapporter med avfallsplan (blankett 5178 og 5179) hvor du blant annet skal fylle ut estimerte avfallsmengder. Det finnes erfaringstall for de vanligste avfallstypene når det gjelder mengder, blant annet i denne veilederen fra Byggemiljø. Er du usikker på hvordan du skal gå fram for å beregne, kan du be avfallsleverandøren din om hjelp til dette.

Bruk avfallsplanen for det den er verdt. Bruker du den riktig, vil den være til hjelp i hele prosjektet:

  • Hvilke avfallstyper skal sorteres ut?
  • I hvilke faser oppstår de forskjellige avfallstypene?
  • Hva slags innsamlingsutstyr er det behov for?
  • Er det avvik underveis?

Avfallsplanen gjør det mulig å planlegge avfallshåndteringen kostnadseffektivt og miljøvennlig. I tillegg er den et godt styringsverktøy for å nå både lovpålagte og egendefinerte mål.

3. Gjennomfør et oppstartsmøte

Gå gjennom avfallsplanen med alle involverte – både medarbeidere og eventuelle underentreprenører på oppstartsmøte. Vær tydelig på konsekvensene ved å ikke følge planen og få det skriftlig bekreftet av alle parter. Da trenger ingen å lure på hva som ble sagt og ikke sagt i ettertid.

4. Sørg for riktig utstyr og god merking

Ta utgangspunkt i avfallsplanen og bestill utstyr i henhold til denne i samarbeid med avfallsleverandøren. De kan gi deg råd og tips om hva slags utstyr du trenger, hva som er best egnet i de forskjellige fasene og hvordan utstyret bør plasseres for å sikre en så effektiv avfallshåndtering som mulig.

Pass på at du får satt opp nødvendig og tydelig merking, gjerne på flere språk. Det er alfa og omega for å sikre riktig kildesortering, og for å unngå ekstra kostnader i etterkant på grunn av feil. Restavfall er dyrere og ikke like enkelt å benytte til materialgjenvinning.

Ikke glem utstyr for oppbevaring av farlig avfall. Regelverket knyttet til dette er strengt og omfatter også internkontroll og HMS. Du kan lese mer om dette i blogginnlegget Avfallshåndtering og HMS på byggeplassen.

5. Nøyaktig rapportering

For å følge opp avfallsplanen underveis trenger du en jevnlig rapportering fra avfallsleverandøren. Et godt rapporteringsverktøy kan gi deg detaljert informasjon over mengder, kildesorteringsgrad, avvik og avfallstyper. Det bidrar igjen til bedre økonomisk kontroll. I tillegg fungerer det selvfølgelig som dokumentasjon på avfallshåndteringen. Hold involverte parter oppdatert på status underveis. Det kan virke både motiverende og oppstrammende om nødvendig. De endelige tallene fører du inn i avfallsplanens sluttrapport når prosjektet er ferdig.

Jeg kunne som nevnt ha ramset opp mye. Punktene over ivaretar det vesentligste. Les gjerne flere blogginnlegg om temaet, eller still oss spørsmål. Veilederen fra byggemiljø.no, og guiden vår om avfallsløsninger kan også anbefales. 

New call-to-action

Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet av Jørn Frydenlund i 2017, men har siden blitt oppdatert av ny forfatter.

Temaer: avfallshåndtering, avfallsløsninger på byggeplass


Charlotte Koritzinsky's photo

Av: Charlotte Koritzinsky

Charlotte Koritzinsky Luisa jobber som nasjonal KAM for bygg- og anleggsbransjen i Norsk Gjenvinning. Hun har utdannelse fra California University innenfor klima og kommunikasjon og har et brennende engasjement for god og bærekraftig avfallshåndtering. Charlotte begynte i Norsk Gjenvinning i 2019 og var først en sentral del av salgsteamet i Region Øst før hun i 2020 gikk inn i rollen som nasjonal KAM for bygg og anlegg.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all