Kverning av digitale lagringsmedier: Enkelt for deg, sikkert for bedriften

Av NG Secure 01. februar 2019

Norsk-Makulering_kvernx

Nå har vi gjort det enkelt for deg som er ansvarlig for bedriftens utgåtte datautstyr: Sikker makulering gjennom kverning! Å kverne digitale lagringsmedier er en sikker og enkel metode for å slette digitalt innhold. Resultatet blir så små biter at innholdet ikke kan gjenskapes i sin opprinnelige form. Du blir kvitt et problem på en enkel måte – samtidig som det er sikkert. Høres ikke det bra ut?

Nødvendig med gode sletterutiner

Jeg har i flere tidligere blogginnlegg skrevet om viktigheten av å ha en informasjonssikkerhetskultur i virksomheten. Sikkerhet bør være til stede i alle ledd, rutinene må være kjente for alle, og følges i praksis.

Med innføring av GDPR har det blitt økt fokus på den enkeltes rett til å få slettet opplysninger om seg selv. Det betyr at alle virksomheter må ha sletterutiner som gjør denne rettigheten reell. Registrerte personer skal være trygge på at deres personopplysninger slettes på en måte som gjør at opplysningene ikke kan gjenskapes. Kverning er en sikker slettemetode. 

Opplever din bedrift uønskede sikkerhetsbrudd?

Til tross for oppmerksomheten rundt innføringen av GDPR opplever norske virksomheter mange uønskede sikkerhetsbrudd. Det anslås at disse koster milliardbeløp hvert år. I følge mørketallsundersøkelsen mener om lag to tredjedeler av virksomhetene at uønskede sikkerhetshendelser skyldes tilfeldigheter eller uflaks. Menneskelig svikt er en årsak som nevnes. Slurv eller manglende kunnskap og system kan også være en del av dette.

De som har styringssystemer for informasjonssikkerhet, oppgir i mindre grad at uflaks er årsaken. De klarer også å forebygge hendelsene bedre og dermed redusere sjansene for økonomisk tap.

Les også: 2019: Året for informasjonssikkerhet?

Så lett kommer opplysninger på avveie...

Det kan lett skje glipper som gjør at personopplysninger eller annen sensitiv informasjon havner i hendene på uvedkommende. Med hacking og ID-tyveri som konsekvenser. For ikke å snakke om tap av omdømme og bøter. Sørger du for at sikker makulering blir en del av informasjonssikkerheten, reduserer du risikoen for uønskede hendelser.

Flere har sjekket innholdet i digitale lagringsmedier som PCer, laptoper, nettbrett eller mobiler som selges på nettsteder som eBay, eller som er kastet på innsamlingssteder hvor det er lett å få tilgang til dem. Det har vist seg at det har vært mulig å gjenskape innholdet i mange av dem. 

... Og så lett kan du forhindre det!

Derfor har Norsk Makulering investert i en kvern for sikker makulering. I tillegg følger vi en prosess som gjør at du kan være trygg på at sensitive data ikke kommer på avveie ved sletting: Helt fra du ganske enkelt kaster utstyret i en plombert beholder eller i et sikkerhetsskap, til det blir hentet og transportert i låste biler til et lukket, overvåket anlegg for makulering, hvor det kvernes til ørsmå biter.

Norsk Makulerings grunnsikringsnivå har organisatoriske, teknologiske og menneskelige sikringstiltak. Hvis du vil, kan du lese mer om dette på våre nettsider, norskmakulering.no.

Last gjerne ned guiden vår om sikker makulering av digitale lagringsmedier. Eller kontakt oss for mer informasjon. Du kan også laste ned en gratis sjekkliste for GDPR. Den kan være til god hjelp i arbeidet med GDPR og informasjonssikkerheten i din bedrift.

PS! I tilfelle du skulle lure: Vi tar imot alle typer digitale lagringsmedier – og hele prosessen er selvfølgelig sporbar!

LAST NED GRATIS GUIDE : Sikker makulering av digitale lagringsmedier

Temaer: Sikker makulering, sletting av data


Av: NG Secure

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all