Klima- og miljøtiltak: Norske arbeidsplasser kan gjøre en forskjell

Av Miriam Odden 21. januar 2020

Arbeidslivetsklimauke_v2

Hva kan norske arbeidsplasser gjøre, og hvordan kan en bruke godt samarbeid for å komme frem til nyttige klima- og miljøtiltak? For tredje året på rad går hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og giver siden sammen under Arbeidslivets Klimauke for å finne svar på dette. I løpet av en uke i februar ønsker vi å rette fokus på tiltak som enkelt kan gjøres på arbeidsplassen. I tillegg vil vi oppfordre tillitsvalgte, ledere og ansatte til å snakke om klima på jobben!

Enkle grep på arbeidsplassen 

Et raskt søk på nettet i dag vil gi deg gode tips om hvordan hver enkelt av oss kan ta grep for å gjøre hverdagen litt mer klima- og miljøvennlig. Mange av disse tipsene er rettet mot holdninger og handlinger en gjør på fritiden. Dette gjelder for eksempel hvordan du velger å reise, hva du velger å spise og hvordan du best kan håndtere eget avfall. Dette er positivt, men vi ønsker også å rette fokus på et sted de fleste av oss bruker store deler av hverdagen vår: på arbeidsplassen. 

Som hovedorganisasjoner møter vi folk på arbeidsplasser over hele landet. Vi vet hvor mye godt arbeid som gjøres og hvor stort engasjementet er rundt klimatiltak. Samtidig vet vi at det fortsatt må gjøres mye mer. Ett av områdene vi ønsker å fokusere på, er håndtering av avfall på arbeidsplassen. For norske arbeidsplasser utgjør avfall en stor del av klimagassutslippene. Det er også her en har potensialet til å gjøre mye, men det kan være vanskelig å komme i gang. For at virksomheter skal kunne vite hvordan de enklere kan håndtere avfall har vi laget en kort veileder: 

Forebygg

Det enkle er ofte det beste. Hvis du vil kaste mindre, produser mindre avfall. Gå gjennom produksjonsprosessen og se om dere kan utnytte materialer og råvarer bedre, slik at det blir mindre svinn. Ikke bruk engangsartikler eller unødvendig emballasje.

Tenk gjenbruk

 Alle kaster vi ting som kan brukes av andre. Da er det mer miljøvennlig å gi det bort på finn.no. Teknologiutviklingen gjør at datautstyr foreldes raskt, men det betyr ikke at det er ubrukelig! Det finnes aktører som tar imot gammelt utstyr og gir det videre til skoler og andre miljøer som ikke trenger den nyeste teknologien, inkludert skoler i utviklingsland og bedrifter som trenger PC-er til å styre produksjonsmaskineri og lignende. Spør IT-ansvarlig om hvilke ordninger dere har for å bli kvitt utdatert datautstyr!

Kildesorter

Mye avfall har verdi og kan kildesorteres. Det gjelder blant annet elektronikkavfall, papir, plast, pant og glass. Kildesortering muliggjør resirkulering av råmaterialer, og avfall fra produksjon kan være råvare for andre. Det finnes samhandling og samlokalisering mellom virksomheter som utnytter hverandres avfall. Snakk med din tillitsvalgt om å innføre kildesortering på arbeidsplassen.

Bruk energi fra avfallsforbrenning

Avfall kan også bli energi! Overskuddsvarmen fra avfallsforbrenning blir ofte benyttet til fjernvarme. Å erstatte fossilt brensel med avfallsforbrenning reduserer klimautslipp. Diskuter og undersøk muligheten for å bytte til fjernvarme.

Gi god informasjon

Det er viktig med god informasjon for at folk skal følge nye rutiner og bruke nye løsninger slik de er tenkt. Fortell hvordan og hvorfor dere har begynt å kildesortere avfall. Det blir lettere å lykkes når alle har en felles forståelse av målet. 

Samarbeid blir viktigere 

Man kan gjøre mye som enkeltperson, men vi mener at noe av nøkkelen ligger i samarbeid. Spesielt det samarbeidet og de samtalene som skjer mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte. Samtaler om løsninger og tiltak på jobben er helt avgjørende for å få til gode klima- og miljøtiltak.

Vi ser at dette blir viktigere og viktigere på flere arbeidsplasser. I en fersk undersøkelse vi har gjort i forbindelse med klimauken, svarer 66 prosent at de har diskutert miljø og klimatiltak med ansatte. Og tallet er økende. Fire av ti mener også at arbeidsplassen har ansvar for å tilrettelegge for at ansatte skal kunne kutte egne utslipp. Enkle grep rundt avfallshåndtering vil for eksempel hjelpe til med dette. 

Det er ikke bare avfallshåndtering og godt samarbeid vi anser som viktige klima- og miljøtiltak. Innkjøp, transport, energisystemer og innemiljø er andre områder du kan lese mer om på våre nettsider, og på arbeidslivetsklimauke.no. Eller kanskje har du lyst til å bli med på Arbeidslivets Klimauke? Send en mail til sjefen ved å følge denne linken: https://arbeidslivetsklimauke.no/del-med-sjefen.

Frokostmøte    

Vi kickstarter uken med et frokostarrangement på Kulturhuset i Oslo den 3. februar, fra 08.30-10.00, hvor klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer for å åpne arrangementet. Her vil vi presentere en fersk undersøkelse om holdninger og handlinger til klimatiltak på arbeidsplassen og vi har invitert gjester som skal fortelle om hvordan de jobber med klima på sin arbeidsplass. I tillegg ønsker vi å rette et kritisk blikk mot oss selv som hovedorganisasjoner. Er måten partene samarbeider på rustet for å løse klimautfordringene? Skyver vi medlemmene foran oss? Hva er vi uenige om? For å gi svar på blant annet disse spørsmålene vil våre ledere møtes i debatt.

Kanskje vi ses? Uansett, lykke til med klimatiltakene på din arbeidsplass!

Link til arrangement her: https://www.facebook.com/events/804511946696415/

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: klimatiltak på arbeidsplassen


Miriam Odden's photo

Av: Miriam Odden

Miriam Odden jobber som bærekraftrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke. Her arbeider hun mye med spørsmål rundt sirkulærøkonomi i handel- og tjenestenæringen, og er prosjektleder for Arbeidslivets Klimauke. Hun er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo, og har også tidligere erfaring fra forsikringsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all