Lønner det seg å kildesortere?

Av Morten Frøid 16. august 2022

kildesortere avfallsløsning lønnsomt

Tenker du at kildesortering og gjenvinning av avfall bare påfører bedriften flere kostnader? Da bør du tenke om igjen. Dagens skatte- og avgiftssystem er lagt opp til at det skal lønne seg å kildesortere - uavhengig av type avfall eller lokasjon. 

Det er etablert mange løsninger og returordninger i Norge, som for eksempel Elretur og Grønt punkt. Mulighetene for å spare både penger og miljøet er store. 

Hva koster det å kildesortere?

Det er flere forhold som spiller inn når man skal beregne kostnad for kildesortering. Jeg kan - som du sikkert forstår - ikke gi noen eksakt sum, uten å vite mer om hva slags avfall dere produserer, hvor store volum det er snakk om og så videre.

Men det jeg vet sikkert, er at det kan være lurt å spørre seg selv: Hva koster det for bedriften å droppe kildesortering? For det er ingen tvil om at fordelene ved å kildesortere er mange, og de vil garantert være lønnsomme. Blant annet vil det gi: 

  • lavere avfallskostnader som følge av redusert mengde restavfall 
  • styrket positivt omdømme gjennom grønn profil 
  • bedre arbeidsmiljø og positive medarbeidere med bedre humør, ved å holde det ryddig  
  • mindre belastning på miljøet 

Hvor er det penger å spare i bedriftens avfallshåndtering? 

Selv om vi kildesorterer, forblir avfallsmengden den samme. Gevinsten ligger altså i å sortere mest mulig ut av restavfallet, som er en av de mest kostbare avfallstypene å bli kvitt. Enkelte avfallstyper har også positiv verdi. Forhør deg med din avfallsleverandør. 

For å skape lønnsomhet, er treverk, metaller, plast, papir og papp de vanligste avfallstypene å kildesortere. Det kan være snakk om besparelser opp mot 50 prosent dersom man gjør ting riktig. Her skal det små volumer til før det lønner seg. 

Les mer: Slik får du kontroll på avfallshåndteringen i bedriften

Dette er avgjørende for vellykket kildesortering

Når vi skal vurdere hva som bør kildesorteres, må vi selvsagt aller først sørge for å tilfredsstille krav som stilles til oss gjennom lovverk og reguleringer. Det vil blant annet si farlig avfall og EE-avfall. Her setter forurensningsloven tydelig krav til lagring og oppbevaring. Videre er det flere ting du skal tenke på og tilrettelegge for at løsningen ikke bare skal gi miljømessige og økonomiske gevinster, men også være brukervennlig og fungere i praksis. Her er noen tips:

  • Gjør beregninger og avklar hvilket avfall som er fornuftig å kildesortere
  • Tydeliggjør mål og vis alle i virksomheten hva kronebesparelsen blir, slik at alle forstår hvorfor og hva dere skal oppnå
  • Tilrettelegg for en god avfallslogistikk internt med rett type utstyr på rett plass
  • Ha tydelig skilting og merking som gjør det enkelt for brukeren å se hva som skal kastes hvor. Tenk også på om det er behov for å ha merkingen på flere språk
  • Etabler et opplegg for løpende kontroll og rapportering. Det finnes i dag gode løsninger for å få avfallsstatistikk som viser utvikling i både kildesorteringsgrad og kostnad

Les også: 5 tips til smart avfallshåndtering for å nå bedriftens miljømål

Vil du vite mer kan du ta en titt på vår temaside om effektive avfallsløsninger. Her har vi samlet informasjon om hvordan du best mulig planlegger avfallsløsningen som passer til din bedrift.

Og lurer du på hva din bedrift kan spare på å kildesortere er vi selvfølgelig her for en prat.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette innlegget ble første gang publisert 8.11.2016 og har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, smart avfallshåndtering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all