Hva koster det å kvitte seg med ulike avfallstyper?

Av Morten Frøid 05. desember 2017

Norsk_Gjenvinning_Hva-koster-det å kvitte seg med ulike avfallstyper_IMG_4144.jpg

Hvor bevisst er du egentlig på at det er store forskjeller i hva det koster å kvitte seg med ulike avfallstyper? Det kan ligge betydelige gevinster i det å sortere de rette avfallstypene.

Grovt sett kan vi skille avfallet i to kategorier: Det som koster noe å bli kvitt, og det som har en positiv eller nøytral verdi. Den største kostnadsfellen mange havner i, er at de gjør en for dårlig jobb i å sortere ut rett avfall. Det som er rett for din virksomhet, er ikke nødvendigvis det rette alle. Volum eller avfallsmengde er en viktig faktor i forhold til hva det lønner seg å kildesortere, og etablere en egen løsning for.

Avfall med positiv eller nøytral verdi 

Noen avfallstyper har en positiv verdi, det vil si at du får betalt for det du leverer. Det gjelder først og fremst stål og metaller, men bølgepapp og plastfolie med høy kvalitet kan også ha en viss verdi - eller i det minste være kostnadsnøytrale.

Les også: Hvilken verdi har stål og metaller?

Det er riktignok noen forutsetninger knyttet til dette, blant annet når det gjelder renhet og fukt. Eksempelvis kan rene metaller som kobber og aluminium ha en høy verdi, men er de sammensatt av flere metalltyper får det raskt en konsekvens for verdien. Og fuktig bølgepapp får lavere verdi enn den som er tørr fordi kvaliteten blir dårligere. Avklar hvilke forutsetninger som gjelder med din avfallsleverandør.  

Høy andel restavfall = høy andel kostnader

Restavfall er dyrt, og er det første du må ta tak i når du skal redusere avfallskostnadene. Optimal kildesortering blir viktig. I tillegg er det lurt å se på tiltak som kan bidra til at avfall i det hele tatt oppstår; med unødvendige innkjøp, emballasje og lignende.

Jobber du i en bransje hvor treverk utgjør en stor andel av avfallet, vet du at det også koster å levere dette. Likevel har det en betydelig lavere kostnad enn restavfall, og vil derfor være svært lønnsomt å sortere ut. 

Reduser kostnader med kildesortering

Be gjerne om befaring og veiledning fra en avfallsleverandør slik at dere kan finne ut hva som lønner seg for dere å sortere. Har du mistanke om at unødvendig mye avfall havner i restavfallet, bør du vurdere om dere skal foreta en plukkanalyse. Det kan du lese mer om i blogginnlegget Slik øker du kildesorteringsgraden.

Ellers er det et godt tips å gjøre det "vanskelig" å kaste avfall i restavfallet - ha en avfallsløsning som tvinger brukerne til å kildesortere mest mulig. 

Farlig avfall - en kostnad du ikke kommer utenom

Farlig avfall er blant de dyreste avfallstypene, men her har du ikke noe valg. Lovverket legger en rekke føringer, både når det gjelder håndtering, oppbevaring og transport. Dette må sorteres ut og leveres til godkjente mottak.

Har du rett utstyr?

Å velge rett type oppsamlingsutstyr til avfallet, er avgjørende for kostnadene. Har virksomheten din mye avfall, trenger dere trolig komprimatorer og containere. Med mindre avfallsmengder, er det kanskje tilstrekkelig med beholdere. 

Penger å spare på effektiv transport og logistikk

Kostnaden er først og fremst knyttet til selve avfallet. Men det er mulig å spare penger på logistikk og henting av avfallet også, selv om du bare kan kontrollere transporten til en viss grad. Virksomheten din ligger der den ligger, og det er det lite å gjøre med. Derimot er det mulig å påvirke logistikken gjennom god planlegging.

Du kan for eksempel velge en leverandør som kjører på rute - med komprimator som gjør at bilen får plass til mye avfall, og som kan hente avfall hos dere når de er ute på andre oppdrag. Mange av våre biler har GPS-baserte system, som gjør at de raskt kan omdirigeres til steder i nærheten av der de befinner seg. 

Eller dere kan satse på teknologi i oppsamlingsutstyret som gir beskjed om tømming når det er fullt i avfallsbeholderne. Da unngår dere henting av halvfulle beholdere eller containere.

Har du kontroll?

Det gjelder å ha kontroll på avfallsmengdene og tilpasse henting og tømming etter det. Er du opptatt av å følge med på kostnader knyttet til avfallshåndteringen, bør du benytte systemer som gir deg den nødvendige oversikten.Grønt Ansvar® er en mulighet.

Vil du lese mer om hvordan du kan få til en kostnadseffektiv avfallsløsning kan du laste ned guiden vår gratis nedenfor. Det kan også være vel anvendt tid å besøke nettsidene våre hvor vi har samlet mye relevant informasjon om akkurat dette temaet. 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle