Hva er gevinsten av å sortere ulike avfallstyper på riktig måte?

Av Morten Frøid 19. juli 2022

Miljøstasjon sortere avfall 1-1-1-1

Det kan følge med betydelige gevinster som følge av korrekt avfallssortering. Volum og avfallsmengde er også viktige faktorer som kan avgjøre om det lønner seg å kildesortere, samt om man må etablere separate løsninger.

Grovt sett kan dele avfall i to kategorier: Det som har en positiv eller nøytral verdi og det som koster noe å bli kvitt. Den største kostnadsfellen mange havner i er å ikke kunne skille mellom ulikt avfall.

Samtidig er det viktig å huske på at det som er rett for en annen virksomhet, ikke nødvendigvis er riktig for din. La oss ta en titt på de ulike avfallstypene.

Avfall med positiv eller nøytral verdi 

Avfall med positiv eller nøytral verdi vil si at du får betalt for det du leverer. Det gjelder først og fremst stål og metaller, men bølgepapp og plastfolie med høy kvalitet kan også ha en viss verdi - eller i det minste være kostnadsnøytrale.

Det er riktignok noen forutsetninger knyttet til dette, blant annet når det gjelder renhet og fukt. Eksempelvis kan rene metaller som kobber og aluminium ha en høy verdi, men er de sammensatt av flere metalltyper får det raskt en konsekvens for verdien.

Og fuktig bølgepapp får lavere verdi enn den som er tørr fordi kvaliteten blir dårligere. Avklar hvilke forutsetninger som gjelder med din avfallsleverandør.  

Les også: Hvilken verdi har stål og metaller? 

Om du jobber du i en bransje hvor treverk utgjør en stor andel av avfallet, vet du at det også koster å levere dette. Likevel har det en betydelig lavere kostnad enn for eksempel restavfall og vil derfor være svært lønnsomt å sortere ut.

Høy andel restavfall = høy andel kostnader

Restavfall er dyrt. Når du skal redusere avfallskostnadene bør du derfor ta tak i dette først. Optimal kildesortering blir viktig.

I tillegg er det lurt å se på tiltak som kan bidra til at avfall i det hele tatt oppstår; som unødvendige innkjøp, emballasje og lignende.

Reduser kostnader med kildesortering

Be gjerne om befaring og veiledning fra en avfallsleverandør slik at dere kan finne ut hva som lønner seg for dere å sortere. Har du mistanke om at unødvendig mye avfall havner i restavfallet, bør du vurdere om dere skal foreta en plukkanalyse.

Ellers er det et godt tips å gjøre det "vanskelig" å kaste avfall i restavfallet - ha en avfallsløsning som tvinger brukerne til å kildesortere mest mulig. 

Farlig avfall - en kostnad du ikke kommer utenom

Farlig avfall er blant de dyreste avfallstypene, men her har du ikke noe valg. Lovverket legger en rekke føringer, både når det gjelder håndtering, oppbevaring og transport.

Dette må sorteres ut og leveres til godkjent mottak.

Har du rett utstyr?

Riktig oppsamlingsutstyr til avfallet er avgjørende for kostnadene. Har virksomheten din mye avfall, trenger dere trolig komprimatorer og containere.

Med mindre avfallsmengder er det kanskje tilstrekkelig med beholdere. 

Effektivisering av transport og logistikk

Selv om hovedkostnadene først og fremst er knyttet til selve avfallet, er det også mulig å spare penger på logistikk og henting av avfallet. Virksomheten din ligger der den ligger, og det er det lite å gjøre med. Selv om du bare kan kontrollere transporten til en viss grad, vil du kunne påvirke logistikken i stor grad gjennom god planlegging.

Velg for eksempel en leverandør som kjører på rute - med komprimator som gjør at bilen får plass til mye avfall, og som kan hente avfall hos dere når de er ute på andre oppdrag. Mange av våre biler har GPS-baserte system, som gjør at de raskt kan omdirigeres til steder i nærheten av der de befinner seg. 

Eller dere kan satse på teknologi i oppsamlingsutstyret som gir beskjed om tømming når det er fullt i avfallsbeholderne. Da unngår dere henting av halvfulle beholdere eller containere.

Har du kontroll på mengde avfall?

Det gjelder å ha kontroll på avfallsmengdene og tilpasse henting og tømming etter det. Er du opptatt av å følge med på kostnader knyttet til avfallshåndteringen, bør du benytte systemer som gir deg den nødvendige oversikten.

Grønt Ansvar® er en god mulighet for å få bedre kontroll. Og 

Vil du lese mer om hvordan du kan få til en kostnadseffektiv avfallsløsning kan du laste ned vår gratis guide. Besøk også nettsiden vår om for mer relevant informasjon om avfallsløsninger

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette blogginnlegget ble publisert første gang 5. desember 2017 og er siden oppdatert.

Temaer: grønt ansvar, avfallsløsning


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all