Se video: Riktig kildesortering av bølgepapp, papp og papir

Av Morten Frøid 22. mars 2022

2022 NG blogg repub Kildesortere papp og papir

Kan bølgepapp, kartong og papir leveres sammen til gjenvinning? Svaret er ja, men ofte vil det likevel være både mer lønnsomt og miljøvennlig å skille mellom ulike papirtyper. Her får du vite hvorfor.

Det produseres fortsatt enorme mengder papir og mange produkter har pappemballasje. Papp og papir har flere undertyper som du bør kjenne til. Av hensyn til både miljø og effektiv gjenvinning bør flere av disse sorteres fra hverandre. Det bør ikke å være vanskelig, men en godt tilrettelagt sorteringsløsning er helt avgjørende. 

Verdifulle råmaterialer

Mange blir overrasket over å høre at papp og papir faktisk er verdifulle råstoffer som inngår i et globalt råvaremarked. Returpapir benyttes av papirfabrikker over hele verden der det resirkuleres og blir til ny emballasje eller avispapir, for å nevne noe.

Hvorfor kildesortere papp og papir?

Både bedrifter og privatpersoner har et ansvar for å bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn. Kildesortering er noe alle kan bidra med. Gjennom kildesortering sparer vi miljøet både med enklere logistikk og mer effektive produksjonsprosesser når papp og papir skal gjenvinnes. Dette vil ofte også gjenspeile seg i en god gjenvinningsøkonomi for avfallsbesitter.

Hva slags produkter får vi i retur?

Returpapir som blir gjenvunnet dukker opp i nye produkter som blant annet:

 • emballasje
 • aviser og ukeblader
 • konvolutter
 • toalettpapir

Verdien i returpapiret finner vi i fibrene. Det er disse vi utnytter i produksjon av resirkulerte produkter. Jo lengre fibre, desto flere ganger kan det gjenvinnes. Kvaliteten på fibrene forringes hver gang vi gjenvinner materialet: Det som en gang var en solid pappeske, ender trolig til slutt opp som tørkepapir.

Hvordan skal du sortere?

For privathusholdninger kan det variere rundt om i landet hvordan de ulike papir- og papptyper skal kildesorteres. Noen samler inn alt under ett, mens andre sorterer med ulike undertyper som bølgepapp, drikkekartonger, pappemballasje og papir.

For bedrifter vil det ofte være hensynet til volumet som avgjør hva som bør kildesorteres.

Som et minimum bør en skille ut bølgepapp fra kontorpapir.

Levere usortert papp og papir?

Usortert papp og papir kan leveres samlet under visse betingelser, blant annet bør innholdet være minimum 50 prosent papp. Dette kan avfallsleverandøren din fortelle deg mer om, men i hovedsak er det snakk om å kunnde blande 

 • bølgepapp
 • kartong
 • kontorpapir
 • aviser
 • ukeblader

Bølgepapp

Bølgepapp benyttes vanligvis som emballasje for ulike typer produkter. Pappen kjennetegnes ved at den består av tre lag, og er karakteristisk ved at laget i midten har bølgete fasong.

Er volumene store, slik de ofte er på kjøpesenter og i varehandel, kan det lønne seg å komprimere pappen for å redusere antall transporter.

Finere sortering av returpapir

Litt avhengig av både volum og type avfall kan det være lønnsomt med en mer finmasket sortering. Noe som igjen kan gi positive effekter for både miljøet og økonomien. 
Eksempler på undertyper er

 • aviser, ukeblader og reklame - mer glansede papirtyper som også krever at blekk fjernes i prosessen
 • ukeblader med plastomslag
 • drikkekartong 
 • makulert kontorpapir. Vær oppmerksom på at spesielt sensitivt materiale bør leveres til egen tjeneste for sikkerhetsmakulering

Se video: Hvilke typer papp og papir bør en bedrift sortere?

 

Unngå gebyrer for feilsortering av papp og papir

For både papp og papir gjelder det å sørge for at kvaliteten er ren. Det vil si at vi ikke har innblanding av andre typer avfall, fukt eller fremmedlegemer.

Renovatøren har plikt til å gjennomføre mottakskontroll for å avdekke eventuelle feil. Avvik kan medføre gebyr og ekstra håndteringskostnader for bedriften din. Sørg derfor for å gjøre det riktig med en gang.

Les også: Unngå overraskelser i mottakskontrollen

Slik kan du redusere kostnadene for håndtering av papiravfall

Papiravfall og særlig bølgepapp er voluminøst og tar opp plass, samtidig som det kan representere en brannrisiko.

Videre er det dyrt å frakte mye luft. Å komprimere avfallet er den sikreste måten å spare både penger og miljøet. Emballasjepresser eller avfallskomprimatorer er løsningen på dette.

Optimal kildesortering

Vurder behov for utstyr ut fra avfallsmengdene dere produserer. Det skal, som jeg var inne på tidligere, gjerne litt volum til før det lønner seg å finsortere flere papirtyper.

Uansett om dere produserer så mye avfall at det er nødvendig med flere emballasjepresser, eller bare har en enkel beholder, er det viktig å merke utstyret. Klar merking og god informasjon om hvorfor hver enkelt bør hjelpe til med å nå økonomiske besparelser, og miljømessige gevinster, er viktige bidrag i en optimal kildesorteringsløsning.

Det er også viktig at alt papp- og papiravfall oppbevares på et tørt sted. Har dere containere som står ute, bør dere sørge for at de er lukket slik at ikke papiret blir vått. Det forringer nemlig kvaliteten og dermed også verdien på papiret.

Les mer: Returpapir gir både miljøvennlig og økonomisk gevinst: Slik sorterer du optimalt

Ta gjenvinning på alvor!

Andelen avfall som går til gjenviining er på det laveste noen gang, ifølge tall fra SSB. Det er urovekkende i en tid hvor det bare blir viktigere at vi ser på avfall som en ressurs som kan brukes til å produsere nye varer og produkter.

Din sortering er et direkte bidrag til reduksjon av skogshogst og energiforbruk til produksjon av nye papirprodukter. Stå frem som et godt eksempel og sørg for at du og bedriften din har gode løsninger og rutiner på kildesortering!

Du finner mer informasjon om de forskjellige papp- og papirtypene på Norskgjenvinning.no. Du kan også laste ned e-boken vår om hvordan du kan få til en effektiv og miljøriktig avfallsløsning.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette innlegget ble første gang publisert 5. april 2016, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all