Hvor godt har du planlagt avfallslogistikken i bygget ditt?

Av Rune Jahnsen 13. februar 2018

ngn_avfallslogistikk-og-kildesortering_Bislett_42712054921.jpg

Har du et bevisst forhold til logistikken i avfallshåndteringen? Eller er det litt tilfeldig hvor oppsamlingsutstyret er plassert? En deling i tre nivåer kan være en smart måte å planlegge ut fra. I tillegg er det nødvendig med fokus på henting og transport av avfallet. Her har nemlig mange bedrifter mye å hente i besparelser.

Men la oss se på nivåinndelingen først: Det må legges til rette på den enkelte arbeidsplass – inkludert fellesarealer, på mellomstasjoner som avfallsrom, og på sluttpunktet der avfallet blir hentet.

Nivå 1 -  På den enkelte arbeidsplass

Noe av avfallet oppstår allerede her. Derfor er et viktig å tilrettelegge slik at det er enkelt, og at man styres til å gjøre ting riktig. Det blir stadig vanligere å ikke ha utstyr som beholdere og miljøeske ved kontorarbeidsplassen. Mesteparten av avfallet som oppstår ved en kontorpult er papir og noe rester av frukt eller grønt, de fleste bedrifter har som regel at hver ansatt bringer sitt avfall til en oppsamlingsstasjon som er felles for kontorområdet.

På den måten blir ikke papir kastet litt for enkelt i avfallsbøtten ved hver kontorarbeidsplass, slik det kanskje ble gjort tidligere. Ikke glem å ta med i betraktning hva slags papiravfall det er snakk om. Er det mye sensitivt materiale? Da bør makuleringsmaskin eller makuleringsbeholder være en selvfølgelig del av inventaret – nært tilgjengelig for de som trenger det.

Les også: Hvordan velge rett kildesorteringsutstyr?

I større produksjonsområder handler det også om å tenke enkelt. Det skal være lett å kaste de avfallstypene som representerer store volum. Og igjen: nærhet er viktig. Annet avfall kan bringes til en felles miljøstasjon.

Relevant sorteringsutstyr på dette nivået (som enkelt kan fraktes) er:

 • Beholdere
 • Stativ
 • Sekker

Nivå 2 - På miljøstasjoner, avfallsrom eller andre mellomstasjoner

Hvis avstanden ut til området der renovatøren henter avfallet er stor, er det hensiktsmessig å etablere en miljøstasjon eller en mellomstasjon. Enten kan renovatøren ha dette som hentepunkt eller bedriften kan selv frakte avfallet ut til endestasjonen der renovatøren henter det. Det vanligste utstyret her vil være:

 • Beholdere på 140 – 1000 liter
 • Vippecontainere
 • Større stativ og sekkeløsninger
 • Oppsamlingskar

Nivå 3 - Der renovatøren henter avfallet (endestasjon)

På endestasjonen samles alt avfallet opp fra de ulike stasjonene i bedriften, og utstyret her er helt avhengig av avfallstyper og volumer. Generelt bør følgende oppsamlingsutstyr være på plass:

 • Store beholdere på 660 – 1000 liter
 • Containere som i forskjellige typer og størrelser
 • Liftcontainere på cirka 10 m3 eller såkalte krokcontainere på 30-40 m3 (vanlig hvis avfallsvolumene er store)
 • Oppsamlingskar og sikre skap

Mange steder er avfallsmengdene så store at det lønner seg å leie en avfallskomprimator som presser avfallet sammen. Emballasjepresser for plast eller papp reduserer også avfallsvolumet ytterligere. Dette er særlig aktuelt der plassen er begrenset. For farlig avfall finnes det spesialutstyr som er utformet for å ivareta myndighetenes krav og bestemmelser. Miljøsafe er en mulighet.

Henting og transport

En stor del av avfallskostnaden ligger i transporten. En optimal hentelogistikk vil derfor kunne påvirke lønnsomheten betydelig.

I dag er alle de nye komprimatorene vi leverer utstyrt med SMART teknologi som selv melder fra om det er fullt, eller om noe er galt. Et slikt system bidrar til optimal logistikk. Det finnes også fullmeldere som kan kobles til eksisterende utstyr. Alternativt må det gjøres på «gamlemåten» - hold et godt øye med når avfallsbeholdere og containere begynner å bli fulle, og bestill henting i tide. Slik at dere slipper overfylte avfallsrom, samtidig som transportkostnadene holdes lavest mulig.

Vil du vite mer om hvordan du får til en effektiv og miljøriktig avfallsløsning, kan du besøke nettsidene våre hvor vi har samlet mye informasjon om temaet, eller du kan laste ned guiden vår nedenfor.

Lykke til med planleggingen!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all