Hvor galt kan det egentlig gå med avfallet ditt?

Av Christine Tørklep 13. juni 2017

Aftenposten-1.jpg

Er du oppmerksom på risikoen som følger med på lasset når avfallet hentes hos din bedrift? Mange vet lite eller ingenting om hvor galt det kan gå. Her er fem skrekkeksempler.

Avfall er ressurser på avveie, og bør utnyttes som råvarer og brensel. Stadig flere forstår at det er bra for økonomi og miljø å utnytte ressursene. Men det er fortsatt endel som tenker på avfall som et problem, noe vi må "kvitte oss med". Da får det kanskje ikke så høy prioritet? Verken i ledermøtet, innkjøp eller drift? Her er fem eksempler på hvor galt det kan gå. Jeg håper det kan bidra til at flere ser på avfall som noe verdifullt; ressurser på avveie.

1. Ulovlig dumping av avfall (Norge)

Det er antagelig vanskelig å tro at det forekommer, men vi ser stadig eksempler på at avfall dumpes ulovlig, også farlig avfall. Bildet viser et sugebilfirma som tømmer septik fra et skip som ligger til kai. Istedenfor å levere til godkjent mottak, ble septiken tømt ulovlig i kommunal avløpskum.

 

20160213_Vitek1-(003)-625570-edited.jpg

 

2. Uforsvarlig gjenvinning av metaller (India)

Selv om indiske myndigheter stadig skjerper sine krav til miljø og arbeidsforhold, opplever vi at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Her smeltes aluminium fra europeiske kunder, før det sendes videre til produksjon av bildeler. Arbeidet foregår helt uten verneutstyr, sikring eller miljøtiltak.

metallavfall i India-582720-edited.jpg

 

3. Uhell i trafikken (Norge)

Det er strenge krav til transport av avfall, og mange i avfallsbransjen benytter underleverandører på transport. Det er stor variasjon i hvor godt underleverandørene kjenner dette regelverket. I tillegg er det utfordringer knyttet til minstelønn og kjøre- og hviletider. Derfor er det viktig å påse at leverandør og underleverandør opererer i henhold til gjeldende regelverk. Her har et uhell oppstått som følge av at kjøre- og hviletider ikke var overholdt.

transportuhell-792059-edited.jpg

 

4. Innblanding av risikoavfall – ulovlig eksport (Kina)

Ulovlig avfallseksport forekommer fortsatt. I dette tilfellet har medisinsk avfall blitt gjemt innerst i en container med plast, og er dermed ulovlig eksportert fra Europa til Kina. Anlegget forventet ren plast, og håndteringen av dette utgjør en helserisiko for de ansatte.

risikoavfall i Kina-003970-edited.jpg

 

5. Organisert kriminalitet (Sverige)

Svenske myndigheter ser med stor bekymring på at kriminelle miljøer overtar avfallstjenester. Håndtering av avfall er en grunnleggende infrastrukturoppgave på linje med vannforsyning og elektrisitet. Når kriminelle miljøer kan operere i ly av lovlig virksomhet blir det blant annet enklere å drive hvitvasking av penger. Dermed blir det også vanskeligere for myndighetene å avdekke. 

Kriminalitet i den svenske avfallsbransjen_foto_Hasse Holmberg_TT-479549-edited.jpg

 

Også her i landet ser vi at den kriminelle deltagelsen innenfor avfallshåndteringen øker. Ifølge Økokrims siste trendrapport blir ulovlig håndtering av avfall sett på som den største trusselen innenfor forurensningskriminalitet.

Som du skjønner; det finnes et stort spekter av risiko i denne bransjen. Så hva kan du gjøre for å sikre deg? Be om dokumentasjon på sporbarhet. Les også gjerne innlegget Slik bruker du internkontrollforskriften som et verktøy i avfallshåndteringen din fra min kollega Lin, om hvilke forpliktelser du selv har. Og husk å fortelle innkjøpsavdelingen din at du er ekstra opptatt av kvaliteten på disse tjenestene.

Da er du et godt stykke på vei i å unngå disse skrekkeksemplene.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Kilder: Aftenposten, Sveriges Radio

Temaer: avfallshåndtering, miljøkriminalitet


Christine Tørklep's photo

Av: Christine Tørklep

Christine Tørklep har tidligere jobbet som Key Account Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet. Hun er utdannet miljøingeniør, har en MSC i miljøstrategi og en MBA i økonomisk styring og ledelse. Før hun kom til Norsk Gjenvinning ledet Christine arbeidet med å utvikle og integrere bærekraftsanalyser i Storebrand Kapital-forvaltning. Hun har også bakgrunn som rådgiver innenfor farlig avfall.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all