Hva har internkontroll med det grønne skiftet å gjøre?

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 21. februar 2017

ngn_grønt_skifte.gif

Det grønne skiftet var tema på NHOs årskonferanse 5. januar 2017, og det dreide seg om grønn omstilling og endringsprosesser for å øke verdiskapingen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp. Vi må bli flinkere til å gjenbruke ressurser. Om igjen og om igjen. Men hva i all verden har det med internkontroll å gjøre? Stikkord: Forbedring!

Internkontroll

Ja, internkontrollen kan faktisk bidra. Internkontrollforskriften sier at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i blant annet forurensningsloven. 

Hensikten med internkontroll er kvalitetssikring og forbedring innenfor:

  • Arbeidsmiljø og sikkerhet 
  • Forebygging av helseskader eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester 
  • Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

Det er her det grønne skiftet kommer inn; med ytre miljø og behandling av avfall. Alle virksomheter som må forholde seg til internkontrollforskriften, har krav på seg om å dokumentere planer og tiltak knyttet til forbedring. Så hvorfor ikke trekke inn det grønne skiftet først som sist i forbedringsarbeidet? Det er ingen grunn til å vente. 

Sirkulærøkonomi er fremtidens løsning på verdens ressursproblem

Sirkulær økonomi går ut på å utvikle ressurseffektive produkter, sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av sekundære råvarer i produksjonen av nye varer. Avfall som konsept vil forsvinne, og ressursene forblir i kretsløpet i økonomien ved gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning. Verden står overfor et gigantisk ressursproblem og sirkulærøkonomi er løsningen. Det grønne skiftet er en del av denne økonomien. Og internkontrollen et viktig bidrag.

Bruk styringssløyfen i internkontrollen til å redusere avfallsmengdene

norsk_gjenvinning_Styringssløyfen.gif

Et godt utgangspunkt er å se på internkontrollforskriften som et hjelpemiddel på veien til å bli bedre. Ikke se på den som et nødvendig onde - tvert imot!  Når det gjelder avfall, anbefaler jeg deg å starte med de største avfallsgruppene dere har og tenke igjennom:

  • Hva skal til for å redusere avfallsmengdene i vår bedrift? 
  • Hva kan gjenvinnes?
  • Hvordan kan vi sikre en optimal kildesortering?
  • Kan vi utnytte noe av avfallet selv?
  • Hvordan kan vi få full kontroll på avfallet (i hele kretsløpet)? 

Bruk styringssløyfen over i dette arbeidet. Planlegg hva som må til, gjennomfør det, følg det opp som en del av bedriftens internkontrollrutiner, og foreta nødvendige forbedringer.

Du kan lese mer om dette i blogginnlegget 5 tips til smart avfallshåndtering for å nå bedriftens miljømål.

Grønt skifte - et konkurransefortrinn

Dette blir tøft, sa statsministeren i sin tale på NHOs årskonferanse. Og ja, ingen har påstått at jobben blir lett. "Fandenivoldskhet" må til ifølge NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund.

Norsk Gjenvinnings konserndirektør Erik Osmundsen, som også var foredragsholder på konferansen, understreket viktigheten av at vi må se på avfall som en ressurs, og at de som skjønner det allerede nå, har et konkurransefortrinn. 

En utfordring 

Jeg oppfordrer deg til å ta imot utfordringen fra disse tre personene: Er du klar for tøffe tak, litt "fandenivoldskhet" og for å slutte å se på avfall som søppel, og heller betrakte det som en ressurs? Det kan nemlig bli ditt konkurransefortrinn i 2017.

Bruk internkontroll-systemet deres og styringssløyfen til å minimere avfallsmengdene. Utnytt avfallet slik at det blir til en fordel i stedet for en ulempe, og på en måte som gjør at det både er til det gode for miljøet og blir noe dere kan tjene penger på i stedet for at det vokser til en stor utgiftspost.

I Norsk Gjenvinning jobber vi med flere selskaper som utnytter avfall som en ressurs - og som har lykkes med det. Kontakt oss gjerne om dette. Kanskje kan vi finne gode løsninger sammen? Bransjesamarbeid på tvers og utnyttelse av hverandres kunnskap og teknologi blir bare viktigere i framtiden, ikke bare i Norge, men også globalt. La oss starte med Made in Norway!

PS! Last gjerne ned guiden vår for å lese mer om dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering også eller besøk temasiden vår!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: miljø, bærekraft, råvarer, avfall, grønt skifte


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Head of Compliance i NG Group og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all