Avfallshåndtering -  en viktig del av virksomhetens miljørapportering

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 20. april 2021

Norsk-Gjenvinning_Skjermdump_Grønt_ansvar_statistikk

Å kunne dokumentere rutiner, fremvise statistikk og klimaregnskap burde være selvsagt i enhver konkurransedyktig, fremtidsrettet virksomhet. I dette blogginnlegget får du flere anbefalinger til hvordan du kan trekke inn avfallshåndteringen som en del av miljørapporteringen.

Først - hva er miljørapportering?

Etter Regnskapslovens § 3-3a skal alle regnskapspliktige foretak rapportere om påvirkning på ytre miljø: «Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø.»

Videre skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Rapporteringen skal være en del av årsberetningen. Det er ingen lovfestet bestemmelse som beskriver hvordan miljørapporten eller miljøregnskapet skal være, men en slik rapport skal fortelle om miljøstatus. Sett fra et miljøperspektiv kan en godt si at rapporten tegner et bilde av bedriftens miljøfotavtrykk. 

Store foretak har et mer omfattende rapporteringskrav på samfunnsansvar og bærekraft etter Regnskapslovens § 3-3c «Redegjørelse om samfunnsansvar».

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Avfallshåndtering – en viktig del av miljørapporteringen

Vi påvirker miljøet, enten vi vil eller ikke. Riktig håndtering av avfall er viktig for å ta ansvar for miljøet og samfunnet vårt. De fleste har muligheter til å gjøre forbedringer på dette området.

Her er noen spørsmål du bør tenke gjennom når du utarbeider en miljørapport:

 • Har dere oversikt over hvor over mye avfall virksomheten har generert? Det er vanlig å måle dette per avfallstype og i tonn per år
 • Hvilke tiltak har dere iverksatt for å redusere avfallsmengden?
 • Hvilken sorteringsgrad har dere oppnådd? Det vil si, hvor stor andel av avfallet går til material- eller energigjenvinning?
 • Har dere kontroll på hele verdikjeden – fra avfallet forlater virksomheten og til sluttbehandling? Husk at avfall på avveie er ressurser på avveie.
 • Er avfallet levert til et godkjent behandlingsanlegg?
 • Har dere fulgt opp at eventuell eksport av avfallet foregår etter regelverket?
 • Hvor stor klimanytte bidrar deres gjenvinningsaktivitet med? Dette måles som reduksjon av CO2-utslipp og viser hvor store utslipp som unngås ved å bruke gjenvunnet avfall som råvarekilde istedenfor å bruke nye råvarer.

Et eksempel på klimanytte:

Hvis din virksomhet sorterer ut ett tonn aluminium som kan brukes til produksjon av nye aluminiumprodukter istedenfor at fabrikken bruker nytt metall fra malm, bidrar dere til å spare miljøet for ti tonn CO2-utslipp.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering? 

Sett mål for avfallshåndteringen

Sett mål for bedriftens avfallshåndtering. Jo mer konkret og målbart det er, jo lettere er det å følge utviklingen og å nå de oppsatte målene. Jeg anbefaler at dere setter følgende mål:

 • Redusert avfallsmengde – i prosent eller tonn per år, gjerne linket opp mot kostnader
 • Økt sorteringsgrad – prosent material- og energigjenvinning av total mengde avfall, gjerne linket opp mot kostnader
 • Økt klimanytte – i prosent eller tonn CO2
 • Kontroll av verdikjeden – antall gjennomførte revisjoner

Husk at håndtering av restavfall/blandet avfall er kostbart - dere kan spare både miljøet og penger ved å sortere og gjenvinne avfallet.

Les mer: Slik får du kontroll på avfallshåndteringen i bedriften

Synlighet på miljø- og samfunnsansvar blir stadig viktigere

Virksomheter engasjerer seg i stadig større grad rundt temaet og de deler mer informasjon om hva de faktisk gjør, og hva de bidrar med når det gjelder ansvar knyttet til samfunn, klima, miljø og sosiale forhold. Mange har også innsett at synlighet rundt virksomhetens samfunnsansvar er nødvendig for å være konkurransedyktig, og for å kunne overleve på sikt.

I denne sammenhengen er miljørapportering sentralt. En miljørapport kan benyttes til å informere bedriftens interessenter enten det er kunder, investorer, leverandører, eiere eller ansatte. Den er også nyttig for å vise at dere ikke driver med grønnvasking. I tillegg kan den faktisk være av interesse for deg og meg som privatpersoner. Som du kanskje er kjent med, har Miljøinformasjonsloven gitt oss alle har rett til å spørre og få svar om hvordan virksomheter påvirker klima og miljø.

Les også: Er din bedrift klar for å følge grønnvaskingsplakaten?

Grønt ansvar?

Kanskje fører arbeidet med miljørapporten til et ønske om å synliggjøre gode resultater knyttet til avfallshåndteringen mer utad, forenkle rapporteringen og samtidig sette dette tydeligere på dagsorden innad i bedriften.

Grønt Ansvar® er et komplett system som gir deg oversikt over avfallshåndteringen i bedriften din slik at det er lett å følge utviklingen og se forbedringspotensialet.

Systemet inneholder avanserte rapporter som dekker de fleste behov for oversikt over miljø, aktiviteter og økonomi. Rapportene fokuserer på nøkkeltall. I tillegg kan det settes opp faste rapporter som viser utviklingen i sorteringsgrad, sortert/usortert volum, klimanytte og kostnader der en enkelt kan drille ned på ønsket brukersted, eller gruppe av brukersteder.

En del av dette systemet er Miljøsjekken, en årlig systematisk gjennomgang med fokus på krav fra myndigheter, bedriftens egne krav og målsettinger. 

Last gjerne ned guiden vår for å lese mer om hvordan du best mulig kan sørge for dokumentasjon og rapportering i avfallshåndteringen. Du kan også besøke temasiden vår hvor vi har samlet mye nyttig informasjon.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Dette innlegget ble første gang publisert 20. september 2016, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: grønt ansvar, miljørapportering


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Head of Compliance i NG Group og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all