Faglig samarbeid for økt kildesortering

Av Stine Helgeland 30. januar 2024

Medarbeider i kontorlokale med kildesorteringsbokser i bakgrunnen.

Norsk Gjenvinning samarbeider nå med andre aktører i bransjen for å gjøre det enklere for bedrifter og forbrukere å kildesortere mer avfall. LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning har regien på samarbeidet og har store forventninger.

Næringslivet står for den største delen av avfallet som produseres i landet. Hvis vi skal nå målet om 65 prosent utsortering for gjenvinning og ombruk i 2035 og ta bedre vare på ressursene, er bransjen nødt til å samarbeide på tvers av sektorer og selskaper.

Derfor er vi veldig glade for å få to sentrale aktører i gjenvinningsbransjen med oss på laget, når både Norsk Gjenvinning og Franzefoss Gjenvinning går inn som partnere i LOOP.

Kunnskapen, kompetansen og erfaringen som begge disse selskapene sitter på, er helt avgjørende i vårt arbeid for en mer sirkulær økonomi.

Last ned: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

LOOP samler alle avfallsaktører

Stiftelsen LOOP ble etablert i 2000 av alle returselskapene som forvalter produsentansvarsordninger. Formålet er å lage god og harmonisert kommunikasjon som gjør det enklere for folk og bedrifter å kaste mindre og sortere mer.

Det norske avfallssystemet består av mange ulike aktører og løsninger, og mandatet til LOOP er å fungere som et bindeledd mellom returselskap, kommuner og private avfalls- og gjenvinningsselskap på dette området.

Les også: Topplederes holdning til avfallshåndtering

Felles informasjon om kildesortering

Strategien er at det blir enklere å nå målet om mer og bedre kildesortering dersom vi snakker samme språk og kommuniserer til forbrukere og bedrifter med én stemme. Målet er at vi sammen skaper en felles grunnmur med begreper og kommunikasjon for hele bransjen ut mot hele samfunnet.

I praksis handler det om standardisering av begrepsbruk og felles kommunikasjonstiltak og nasjonale plattformer. Eksempler er nettsiden og appen Sortere og den nye nasjonale merkeordningen for kildesortering.

Merkeordningen ble etablert i 2020 og brukes i dag av alle de store gjenvinningsaktørene, produsentene og hele Kommune-Norge. De bruker de samme symbolene for å merke produkter og emballasje, avfallsbeholdere og -løsninger for utsortering av blant annet mat, glass og metall, papp og papir, EE-avfall og farlig avfall.

Sammen med bransjen har LOOP utviklet rundt 90 sorteringsmerker til bruk hjemme og på jobb. De mest brukte sorteringsmerkene er også oversatt til de 11 mest brukte språkene i Norge. Det er viktig for å nå ut til folk både hjemme, på kontorer, byggeplasser osv.

Når vi samarbeider der vi kan og konkurrerer der vi må, kan en bedrift som Norsk Gjenvinning bruke ressursene sine på enda mer innovasjon og utvikling. Det vil hele samfunnet nyte godt av.

Linda Marie Erlandsen Kjeksrud hos Franzefoss Gjenvinning (t.v.) og Morten Frøid hos Norsk Gjenvinning og Stine Helgeland hos LOOP.

Samarbeid: Linda Marie Erlandsen Kjeksrud hos Franzefoss Gjenvinning (t.v.) og Morten Frøid hos Norsk Gjenvinning samarbeider med Stine Helgeland hos LOOP for å bli bedre på å konkurrere om tiltak for økt kildesortering.

Felles verktøykasse for avfallshåndtering

Norsk Gjenvinning sitter på mye fagkompetanse og kunnskap om markedet, spesielt bedriftene. Dette vil vi benytte til å utvikle stadig flere og bedre verktøy som alle partnerne i LOOP kan dra nytte av. Samtidig vil Norsk Gjenvinning få tilgang til alt som ligger i verktøykassa til bruk i sin kommunikasjon med kunder. Verktøykassa vår inneholder i dag blant annet:

 • en bildebank
 • Kahoot-quizzer
 • ideer og forslag til SoMe-poster
 • korte filmer om kildesortering
 • nasjonale kampanjer
 • våre innsiktsundersøkelser (LOOP/Opinion 2021 & 2023) om kildesortering

Alt kommunikasjonsmateriellet er utviklet med grunnlag i forbrukerinnsikt.

Allerede før selskapene ble partnere i LOOP, deltok Norsk Gjenvinning og Franzefoss Gjenvinning i arbeidet med å etablere en ny digital plattform som skal gjøre det enklere for bedrifter å kildesortere.

Den eksisterende plattformen sortere.no gir veiledning til husholdninger om alle avfallstyper og de viktigste produkttypene som skal sorteres.

Her finner du blant annet svar på hvordan du kildesorterer i din kommune, med returpunkter og gjenvinningsstasjoner i en kartløsning. Databasen oppdateres kontinuerlig av alle kommuner i et eget administrasjonsgrensesnitt, og de fleste kommunene har også en LOOP-avtale.

Så du denne oppdateringen om avfallsforskriften og kildesortering i kontorbygg?

Ny bedriftskanal om avfallshåndtering

Denne våren lanserer vi også Sortere for bedrifter i ny og oppdatert utgave. Tjenesten er en digital kildesorteringsguide for sortering av næringsavfall for hele landet som skal gjøre kildesortering av næringsavfall enklere og mer forståelig.

Her finner bedrifter informasjon om blant annet:

 • lover og regler for bedrifter
 • hvilke avfallstyper virksomheten kan levere gratis
 • hvor nærmeste avfallsselskap er
 • tips om gode kildesorteringssystemer på arbeidsplassen

Sidene blir både en ressursbank for bedrifter og samtidig et utstillingsvindu for aktørene i bransjen. Bedriftene får tydelig informasjon om hvordan de kan øke kildesorteringsgraden.

Parallelt blir aktører som Norsk Gjenvinning og Franzefoss Gjenvinning bedre rustet til å følge opp bedriftskundene med relevant kompetanse, tjenester og utstyr.

Vi gleder oss til å se hvordan dette kommer til å utvikle seg.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Temaer: bærekraft, Materialgjenvinning, Kildesortering


Stine Helgeland's photo

Av: Stine Helgeland

Stine Helgeland er daglig leder i LOOP, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og bidrar som gjesteblogger her i Gjenvinningsbloggen. Hun har bred erfaring innenfor kommunikasjon og ledelse, med bakgrunn i en master i Media Management fra Skottland. Stine er også styreleder i Oslo Filmfond, i tillegg til en rekke andre styreverv.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all