Derfor øker CO2-avgiften på avfall i 2023

Av Morten Frøid 03. januar 2023

Avfallsmottakene må kreve inn den økte CO2-avgiften på vegne av staten.

I år er CO2-avgiften på forbrenning av avfall økt fra i fjor. Dette er kostnader som norske virksomheter må bære. La oss se på sammenhenger, konsekvenser og tiltak for å redusere avgiftsbelastningen.

Vi har tidligere varslet Stortingets vedtak om å øke CO2-avgiften på forbrenning av avfall med kr 155,- pr. tonn med virkning fra 1. januar i år. Måten avgiften er lagt opp på i Norge med differensiering av såkalt kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, gjør at dette krever en EØS-godkjenning.

Nå viser det seg at denne ikke er på plass og at avgiftsøkningen som følge av dette foreløpig kun blir kr 25,- pr. tonn. Den totale avgiften er med det kr 131,- pr. tonn fra 1. januar.

Pris på levering av avfall øker

Dette er en offentlig avgift som innføres for alle virksomheter i Norge, og den henter staten inn hos avfallsmottakene. Det betyr at våre mottak må regulere sine priser for alle kunder til dette nivået med virkning fra 1. januar i år.

Kort sagt: Prisene på levering av avfall til forbrenning har økt og vil trolig øke ytterligere dersom søknaden til EØS blir godkjent. Dette forventes å ta 3-6 mnd.

Formelt handler det om en «endring i offentlige skatter, avgifter og reguleringer», som normalt er lagt inn i vilkårene for avtalen som en bedrift har med sin leverandør av avfallstjenester.

Mer materialgjenvinning

Hensikten er å inspirere norske virksomheter til å redusere omfanget av restavfall som går til forbrenning og dermed utslipp av CO2. Metoden for å redusere slikt avfall er som kjent å øke kildesorteringen.

Ved å skille ut ulike typer avfall som strengt tatt ikke bør brennes, men gå til materialgjenvinning, får virksomheten mindre avfall som blir belastet med den økte CO2-avgiften.

Avfallsforskriften

Her er det en tydelig sammenheng med endringene i avfallsforskriften, der det kommer stadig strengere pålegg om å kildesortere mat-, plast- og hageavfall. De kommende årene skal en gradvis større andel av slikt avfall kildesorteres, med et mål om 65 prosent i 2035. Dette har vi tatt tak i ved flere anledninger her i Gjenvinningsbloggen.

Her kan du se en video der vår ekspert Eirik Hvamstad går gjennom detaljene

Smart med økt kildesortering

I et tidligere blogginnlegg om avgiftsøkningen ser vi mer på grunnlaget for strategien bak økt kildesortering. Her finner du også tips om hvordan virksomheten kan ta grep for å komme billigst mulig unna den solide avgiftsøkningen.

Ta gjerne en kikk på denne:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: Forbrenningsavgift, Avfallsforskriften


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all