Brann i avfallsbeholdere: Dette sier regelverket

Av Rune Jahnsen 01. desember 2020

ngn_brann_25745311616-(1).jpg

Desember regnes som årets mest brannfarlige måned. Som regel blir det snakket mye om telys og brannvarslere, og selv om de fleste branner starter hjemme, fortjener brannrisiko knyttet til avfall på arbeidsplassen også oppmerksomhet. Du minimerer risikoen ved å følge lover og regler, men hva sier regelverket, egentlig? 

Sikre trygg oppbevaring av brannfarlig avfall

Først og fremst handler det om å sikre oppbevaring av avfall som er brannfarlig. Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal "aske, sot og annet brannfarlig avfall håndteres på en forsvarlig måte slik at brann ikke oppstår".

Det betyr at materialene må oppbevares i brannsikre beholdere og i god avstand fra brennbare materialer.

Dersom din virksomhet benytter brannfarlige materialer eller selvantennelig avfall, skal det være satt opp trygge beholdere som:

 • Består av stål eller annet flammefast materiale
 • Har et tett, selvlukkende lokk
 • Stå på 10 cm høye ben (for å anses som sikker oppbevaring)

Innholdet skal tømmes daglig ved arbeidsdagens slutt. Tømming må kun skje på steder der det ikke kan føre til brannfare.

Sjekk opp lokale brannforskrifter

Vær obs på at kommunen din kan ha egne bestemmelser i lokale forskrifter. Ring gjerne brannvesenet dersom du skulle ha spørsmål rundt brannfarlig avfall. 

Sørg for at avfallsbeholderen ikke blir en brannfelle

Med jevne mellomrom kan vi lese i nyhetene om avfallsbeholdere som har tatt fyr, enten fordi noen har tent på, eller fordi avfall har selvantent. Mange bygningsbranner starter nettopp fordi det tar fyr i papir eller annet brennbart materiale som står nær en yttervegg. Tenk over hvordan avfallsbeholdere er plassert hos dere:

 • Står de på et egnet sted?
 • Er de tilgjengelige for uvedkommende?
 • Er de låsbare?
 • Blir farlig avfall oppbevart sikkert?

Gjør deg kjent med forsikringsselskapenes krav

De fleste forsikringsselskapene har en sikkerhetsforskrift som må følges. Hvis du er usikker på hva som gjelder i ditt forsikringsselskap, anbefaler jeg deg å sjekke det opp. Her er noen felles føringer:

 • Brennbart avfall som oppbevares i, eller utenfor, container eller annen
  oppbevaringsenhet uten permanent tilsyn, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk
 • Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter og mobile oppsamlingsenheter skal låses fast

Du finner mer informasjon på dette faktaarket, som er laget i samarbeid av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Finans Norge (Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd).

Ivareta HMS

HMS berører mange arbeidsområder, og omgang med brannfarlige produkter er intet unntak. Påse at prosedyrer er oppdatert, og at alle ansatte er gjort kjent med dem.

Unngå feilsortering 

Avfallssortering er også knyttet til brannfare og med jevne mellomrom oppstår det dessverre brann på gjenvinningsstasjoner også. Derfor er det svært viktig at avfall blir sortert riktig - både av personhensyn og med tanke på miljøet. Farlig avfall som ikke blir korrekt behandlet, kan også føre til utslipp og forurensning. 

Les også: Har bedriften din en sikker og lovlig løsning for brukte batterier?

Full kontroll?

Kort oppsummert bør du ha kontroll på følgende:

 • Egnede avfallsbeholdere 
 • Plassering av beholdere, containere og slokkeutstyr
 • Lokale brannforskrifter
 • Forsikringsselskapets forskrifter
 • Lover og regler knyttet til brann og avfall
 • Fungerende rutiner - både rundt HMS og kildesortering 

Last gjerne ned guiden vår om avfallsløsninger for å lese mer om hva slags utstyr du bør ha, og hva du bør tenke på rundt dette. Her finner du blant annet løsningsforslag til en rekke forskjellige bransjer.

Relevant lovverk


LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all