Brann i avfallsbeholder: Hva sier reglene, og hva bør du passe på?

Av Rune Jahnsen 29. november 2016

ngn_brann_25745311616-(1).jpg

Vi er snart i desember - årets mest brannfarlige måned. Som regel blir det snakket mye om telys og brannvarslere. Jeg vil imidlertid benytte anledningen til å minne deg om reglene knyttet til oppbevaring av brannfarlig avfall på arbeidsplassen, og hvilke krav som gjelder for hvor avfallsbeholdere skal plasseres. Erstatningen kan bli drastisk redusert hvis det oppstår en brann, og dere ikke har fulgt gjeldende sikkerhetsforskrifter. Her får du noen tips til hva dere bør passe på.

Sikre trygg oppbevaring av brannfarlig avfall

Først og fremst handler det om å sikre oppbevaring av avfall som er brannfarlig. Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal "aske, sot og annet brannfarlig avfall håndteres slik at det ikke fører til brann".

Det betyr at materialene må oppbevares i brannsikre beholdere og i god avstand fra brennbare materialer.

Dersom din virksomhet benytter brannfarlige materialer eller selvantennelig avfall, skal det være satt opp trygge beholdere som:

 • Består av stål eller annet flammefast materiale
 • Har et tett, selvlukkende lokk
 • Stå på 10 cm høye ben (for å anses som sikker oppbevaring)

Innholdet skal tømmes daglig ved arbeidsdagens slutt. Tømming må kun skje på steder der det ikke kan føre til brannfare.

Meld fra til brannvesenet

Hvis dere oppbevarer giftige eller etsende varer, komprimerte gasser o.l. som kan medføre særlig fare under brann, eller har større opplag av brensel eller trelast og annet med stor brannbelastning, skal dette meldes til leder av brannvesenet.

Sjekk opp lokale brannforskrifter

Vær obs! på at kommunen din kan også ha egne bestemmelser i lokale forskrifter. Ring gjerne brannvernet dersom du skulle ha spørsmål rundt brannfarlig avfall. 

Sørg for at avfallsbeholderen ikke blir en brannfelle

Med jevne mellomrom kan vi lese i nyhetene om avfallsbeholdere som har tatt fyr, enten fordi noen har tent på, eller fordi avfall har selvantent. Mange bygningsbranner starter nettopp fordi det tar fyr i papir eller annet brennbart materiale som står nær en yttervegg. Tenk over hvordan avfallsbeholdere er plassert hos dere:

 • Står de på et egnet sted?
 • Er de tilgjengelige for uvedkommende?
 • Er de låsbare?
 • Blir farlig avfall oppbevart sikkert?

Gjør deg kjent med forsikringsselskapenes krav 

De fleste forsikringsselskapene har en sikkerhetsforskrift som må følges. Hvis du er usikker på hva som gjelder i ditt forsikringsselskap, anbefaler jeg deg å sjekke det opp. Her er noen felles føringer:

 • Brennbart avfall som uten permanent tilsyn ligger i eller utenfor container/
  oppbevaringsenhet, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk
 • Utendørs lagring av brennbart materiale, eksempelvis trelast, trepaller, flis,
  plast, papir og lignende, skal plasseres minst 8 meter fra byggverk

Du finner mer informasjon på dette faktaarket, som er laget i samarbeid av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Finans Norge (Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd).

Ivareta HMS

HMS berører mange arbeidsområder, og omgang med brannfarlige produkter er intet unntak. Påse at prosedyrer er oppdatert, og at alle ansatte er gjort kjent med dem.

Unngå feilsortering 

Avfallssortering er også knyttet til brannfare. I sommer oppsto det brann i en av våre renovasjonsbiler. Heldigvis endte det godt, og brannen ble slukket uten at noen ble skadet.  Det er likevel en sterk påminnelse om hvor viktig det er at avfall blir sortert riktig - både av personhensyn og med tanke på miljøet. Farlig avfall som ikke blir korrekt behandlet, kan også føre til utslipp og forurensning. 

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? Dette bør du passe på >>

Har dere en tilfredsstillende avfallsløsning og gode rutiner?

Kort oppsummert bør du ha kontroll på følgende:

 • Egnede avfallsbeholdere 
 • Plassering av beholdere og containere
 • Lokale brannforskrifter
 • Eventuell beskjed til brannvesen
 • Forsikringsselskapets forskrifter
 • Lover og regler knyttet til brann og avfall
 • Fungerende rutiner - både rundt HMS og kildesortering 

Last gjerne ned guiden vår om avfallsløsninger for å lese mer om hva slags utstyr du bør ha, og hva du bør tenke på rundt dette. Her finner du blant annet løsningsforslag til en rekke forskjellige bransjer.

Relevant lovverk

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune Jahnsen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo, og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder, og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle