Derfor bør toppledere ha et bevisst forhold til avfallshåndtering

Av Morten Frøid 23. januar 2024

Mann holder en ballong med motiv av jorden, i form av en søppelsekk.

Å være bevisst på avfallet i egen virksomhet handler like mye om avfallshåndteringen som hva som skjer med avfallet etter det har blitt hentet. Evner du å utnytte mulighetene som ligger i avfallet, og bruker litt tid på å tenke over sluttdisponeringen av avfallet, er du godt på vei til å oppfylle slagordet: Det finnes ikke søppel mer.

Avfallet vi produserer er en verdifull ressurs. Nettopp derfor er det viktig å forstå og stille krav til avfallshåndteringen. Samfunnet er i konstant endring, og forbrukerne stiller større krav til miljøvennlig produksjon, resirkulerte varer og samfunnsansvar.

De kjøper varene sine hos selskaper som deler deres verdisyn. Virksomheter som ønsker å bevare konkurransekraften må derfor være fremoverlente, våkne og stadig jakte på nye muligheter.

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Avfall er en lavthengende frukt                                                          

Avfall og avfallshåndtering er lavthengende frukter som mange kan plukke. De skaper muligheter som både bidrar til en positiv bunnlinje og som påvirker de sosiale og miljømessige fotavtrykkene virksomheten etterlater seg.

Kildesortering betyr god økonomi

De aller fleste har fått med seg at det er god økonomi i å kildesortere avfall og redusere mengden restavfall gjennom bevisste innkjøp, logistikk og gjenbruk. Samtidig gagner det samfunnet og miljøet, slik forbrukere, samarbeidspartnere og andre aktører krever.

I Norsk Gjenvinning heier vi på virksomheter som allerede er gode på nettopp dette. Men å være fremoverlent når det kommer til å utnytte avfallet til noe nytt, er en like viktig del av kildesorteringen

Les mer: Slik øker du kildesorteringsgraden

Benytt avfall som innsats i egen eller andres produksjon

Mange ser på avfall som det siste leddet i verdikjeden. I virkeligheten er avfallet en ressurs som fortsatt har en verdi. Det bedriften selv ser på som avfall, kan være verdifulle råvarer for andre: For noen virksomheter er det mulig å benytte avfall i egen produksjon.

Start i den andre enden av verdikjeden – hos de som jobber med råvarer: Hva etterspør produsentene?

Deretter må du forstå hva slags kvaliteter og priser du må komme til bordet med for å konkurrere ut de jomfruelige råvarene. Sannsynligvis vil du trenge hjelp til å realisere verdiene som ligger i avfallet.

Her kommer kompetansen til aktører som Norsk Gjenvinning inn. Vi er alltid på jakt etter nye muligheter, og vi har flere ganger erfart hvordan samarbeid på tvers av bransjer skaper innovasjon.

Les også: Avfallshåndtering – en viktig del av virksomhetens miljørapportering

Ansvarlige ledere stiller spørsmål til avfallsaktøren

En av de viktigste tingene du kan gjøre som leder, er å stille spørsmål til avfallsaktøren om hva som skjer med avfallet når det forlater virksomheten. Det er et aspekt som mange ledere glemmer, men som kan få store konsekvenser om man utelater det.

Hvordan sluttdisponeres avfallet? Blir det håndtert på en forsvarlig måte? Miljøbevisste forbrukere – dine kunder – vil også ha svar på dette. Da ønsker du ikke å risikere at avfallet fra nettopp din virksomhet til slutt disponeres ved bruk av barnearbeid eller er til skade for miljøet.

Her hjemme har avfallsbransjen ryddet en del i egne rekker de senere årene. Likevel finnes det fortsatt en del useriøse aktører, spesielt i utlandet. 

Derfor er det utrolig viktig at du som bedriftsleder stiller spørsmål til din avfallsaktør rundt dette. Du skal vite hvordan avfallet sluttdisponeres.

Innhenter du anbud eller inngår avtale med ny avfallsleverandør, bør spørsmålene være obligatoriske. Du skal ha dokumentasjon for alle avfallstypene som hentes fra din virksomhet.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 

 

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 7. mai 2019 og er senere oppdatert. 

Temaer: Avfallshåndtering og dokumentasjon, Redusere avfallsmengder, Avfall som råvareressurs


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all