Alle toppledere bør ha et bevisst forhold til avfall!

Av Erik Osmundsen 07. mai 2019

Norsk-Gjenvinning_Det-finnes-ikke-søppel-mer_v2

Ja, du leste riktig. Her tenker jeg både på avfallshåndtering i egen virksomhet og på hva som skjer med avfallet etter at det har blitt hentet. Sistnevnte er kanskje enda viktigere å være bevisst på. Det handler om å stille de rette spørsmålene. Evner du å utnytte mulighetene som ligger i avfallet? Og har du noen gang ofret sluttdisponeringen av avfallet en eneste tanke? Det burde du.

Det finnes ikke søppel mer! Avfallet vi genererer er en verdifull ressurs og derfor er det viktig å forstå og stille krav til håndteringen. Samfunnet er i stadig endring. Forbrukerne stiller større krav til miljøvennlig produksjon, resirkulerte varer og samfunnsansvar. De kjøper varene sine hos selskaper som deler deres verdisyn. Virksomheter som ønsker å bevare konkurransekraften må derfor være fremoverlente, våkne og hele tiden jakte på nye muligheter.

Avfall er en lavthengende frukt                                                          

Avfall og avfallshåndtering er slike muligheter. De er lavthengende frukter som henger rett foran nesen på oss. Frukt som mange kan plukke. Både for å bidra til en positiv bunnlinje og for å påvirke de sosiale og miljømessige fotavtrykkene virksomheten etterlater seg.

Kildesortering betyr god økonomi

De aller fleste har fått med seg at det er god økonomi i å kildesortere avfall og redusere restavfalls-mengdene gjennom bevisste innkjøp, logistikk og gjenbruk. Samtidig gagner det samfunnet og miljøet slik forbrukerne, samarbeidspartnere og andre aktører krever. So far, so good, tenker du kanskje - dette gjør du jo? Topp! Men hvor fremoverlent er du når det kommer til å utnytte avfallet til noe nytt?

Benytt avfall som innsats i egen eller andres produksjon

Mange ser på avfall som det siste leddet i verdikjeden – jeg mener vi må tenke på avfallet som en ressurs som fortsatt har en verdi. For noen virksomheter er det mulig å benytte avfall i egen produksjon. Svært mange kan ikke det. Det de imidlertid kan gjøre, er å være bevisste på at det de selv ser på som avfall, kan være råvarer for andre. Hvem vet, kanskje er avfallet fra virksomheten din verdifullt?

Behov for hjelp til å realisere verdiene?

Skal du vurdere hvordan avfallet kan utnyttes, er det nødvendig å starte i den andre enden av verdikjeden – hos de som jobber med råvarer: Hva er det produsenter etterspør?

Deretter må du forstå hva slags kvaliteter og priser du må komme til bordet med for å konkurrere ut de jomfruelige råvarene. Sannsynligvis vil du trenge hjelp til dette. For hvordan skal du realisere verdiene som ligger i avfallet? Her kommer kompetansen til aktører som Norsk Gjenvinning inn. Vi er alltid på jakt etter nye muligheter, og vi har flere ganger erfart hvordan samarbeid på tvers av bransjer, skaper innovasjon. Vi hjelper gjerne deg også. 

Ansvarlige ledere stiller spørsmål til avfallsaktøren!

Jeg håper jeg har minnet deg på mulighetene som ligger i kildesortering, avfallsreduksjon og utnyttelse av avfall som ressurs? Om viktigheten av å lene seg fremover og se muligheter?

I tillegg må jeg understreke en viktig detalj, som kan få store konsekvenser om man utelater det, men som mange ledere faktisk glemmer. For hva skjer egentlig med avfallet når det har forlatt din virksomhet? Hvor ender det opp til slutt? Blir det håndtert på en forsvarlig måte? Miljøbevisste forbrukere vil ha svar på det også. Da ønsker du ikke å risikere at avfallet fra nettopp din virksomhet sluttdisponeres ved bruk av barnearbeid eller til skade for miljøet i for eksempel Asia.

Her hjemme har avfallsbransjen ryddet en del i egne rekker de senere årene. Likevel finnes det fortsatt en del useriøse aktører, spesielt i utlandet. Derfor er det utrolig viktig at du som bedriftsleder stiller spørsmål til din avfallsaktør rundt dette. Du skal vite hvor sluttdisponeringen er. Du skal ha dokumentasjon for alle avfallstypene som hentes fra din virksomhet.

Du må bare stille spørsmålene! Innhenter du anbud eller inngår avtale med ny avfallsleverandør, bør spørsmålene være obligatoriske. Og har du ennå ikke spurt leverandøren dere bruker i dag, er det på høy tid. Slik at de du ønsker å ha som kunder i morgen, også ønsker å handle hos deg.

Last gjerne ned guiden vår Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: kildesortering, Avfallshåndtering og dokumentasjon, Redusere avfallsmengder, Avfall som råvareressurs


Erik Osmundsen's photo

Av: Erik Osmundsen

Erik Osmundsen (født 1968) har vært konsernsjef i Norsk Gjenvinning siden 2012. Da kom han fra stillingen som daglig leder i Creo Advisors, som han startet og ledet fra 2001. Før dette var han investeringsdirektør i Kistefos fra 1999 til 2001, og senior prosjektleder i McKinsey fra 1992 til 1999. Osmundsen har bred erfaring fra styreverv i bedrifter som AS Backe, NextGenTel, Top Temp Bemanning, Kelkoo, Avenir, FineArt og Photonyx. Han er medlem av Klimarådet som har i oppgave å gi regjeringen råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes, og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050. Han er nestleder i styret til Avfall Norge og sitter i styret i Sortera Group AB. Osmundsen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en Master of Business Administration (MBA) fra Harvard Business School i USA.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all