Avfallsrommet: Bedre kontroll med rett utstyr og tydelig merking

Av Rune Jahnsen 24. mai 2022

Avfallsrommet i virksomheten fungerer bedre med ryddighet og god informasjon.

Informasjon, oversikt og utstyr er noen av faktorene som må være på plass i et avfallsrom som fungerer. Her er noen sentrale tips som gjør ting enklere for både brukerne og budsjettet.

1. Oversikt over avfallstyper

Lag en oversikt over avfallstypene dere har eller kommer til å ha. Avfallsleverandøren kan gi deg statistikk du kan bruke som grunnlag. Oversikten vil være nyttig når du skal planlegge 

 • plassering av beholdere
 • hva som skal kildesorteres
 • utstyrsbehov 

2. Gjør det lett for brukerne å kaste avfallet riktig

Brukerne kan med fordel ivolveres tidlig i planleggingen. De kan gi innspill om hva som fungerer bra i dag og hva som kan bli bedre. Hvis rommet er helt nytt, vil de kanskje ha noen ønsker og tanker rundt det.

Tenk på avstand og tilgang til oppsamlingsutstyr og om informasjonen er god nok rundt hva som skal kastes hvor. Vi vet at merking og skilting er avgjørende for å lykkes med kildesortering. Bruk tydelige plakater på vegger og utstyr, og på flere språk om nødvendig. Heng gjerne opp bilder med gjenkjennbare eksempler, også.

Vil du vite mer om hvordan du kan bestille merking og informasjonsprogram? Gå til våre nettsider.

Rommet bør være lett tilgjengelig for alle som skal benytte det - inkludert renovatøren som skal hente avfallet.

3. Gi opplæring

Opplæring i bruk av utstyr og rutiner er en selvfølge, men brukerne må også forstå hvorfor avfallet skal sorteres:

 • Vær tydelig på at avfall, sortering og kostnader henger sammen
 • Bruk konkrete eksempler fra avfallet og forklar konsekvensene av å slurve
 • Fortell hva som er positivt ved å gjøre jobben skikkelig

I en tid hvor det å ta samfunnsansvar stadig får mer fokus, er det smart å synliggjøre hvilken betydning det har at alle sorterer avfallet og kaster det riktig. Legg vekt på at alle faktisk kan bidra til å utgjøre en forskjell for miljøet.

Jeg har ennå til gode å møte noen som ikke blir motivert av slike argumenter. Dette vil også øke sjansen for at avfallsrommet blir brukt som det var tenkt.

4. Fargekoder på avfallsrommet

Flere kjøpesentre og virksomheter har positiv erfaring med bruk av fargede vegger i avfallsrommet for å skille mellom avfallstypene. Utstyr og beholdere kan plasseres langs de disse veggene i en rekkefølge fra det som er lønnsomt å kildesortere til det som er kostbart å kvitte seg med:

 • Grønn vegg -  for avfallstyper med positiv verdi eller lave kostnader
 • Gul vegg - for avfallstyper med medium kostnader
 • Rød vegg - for avfallstyper som er kostnadsdrivende

En informasjonsplakat med fargekoding kan for eksempel se slik ut:

Skjermbilde_kildesorteringsguide

På denne måten kan du øke kildesorteringsgraden på avfallet betraktelig. Det betyr igjen at dere kan spare både penger og tid. Dessuten er det sjelden feil å bruke farger - folk flest blir i godt humør av det!

Det er forøvrig også et poeng at dere ikke deler opp i for mange avfallstyper - da kan kildesorteringen fort bli for krevende å gjennomføre. 

Last ned: gratis guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger 

Å frakte avfallet til avfallsrommet er en oppgave mange utsetter i det lengste. Det er kanskje ikke så rart, siden en del avfallsrom er lite trivelige. Tips: Med enkle midler kan slike arealer gjøres om til rom hvor det er greit å være, i hvert fall for en kortere periode.

Les mer: Fargelegg kildesorteringen!

Derfor anbefaler jeg gjerne å informere og illustrere med plakater og skilt, også. Plakater kan fortelle brukerne om hva som skal sorteres, og hvorfor. De fleste av oss foretrekker å gjøre ting som gir mening.

Eller: Har virksomheten visjoner eller verdier dere ønsker å minne om? Sitater, kloke ord eller noe morsomt som kan pryde veggene? Bare pass på at det ikke blir så distraherende at de som skal kaste avfall glemmer å sortere rett.

Les også: Avfallshåndtering på Storbyen kjøpesenter: 70 er et magisk tall

5. Rent og ryddig avfallsrom

Rommet skal være rent og ryddig. Det reduserer sjansen for at folk bare kaster ting på gulvet. Legg derfor til rette for enkelt renhold. Hvordan er tilgjengeligheten til vann, vask, såpe og avløp? Er det i umiddelbar nærhet, blir renholdsarbeidet lettere.

Lettere blir det også hvis det er gulvunderlag som er enkelt å vaske. Epoxy-gulv blir av den grunn ofte brukt i avfallsrom. Det er dessuten slitesterkt og tåler røff behandling. Har dere matavfall, må rommet ha god ventilasjon og riktig temperatur. 

6. Avfallsmengder og tømmebehov

For å sikre at avfallsrommet forblir rent og ryddig, må avfallet tømmes før det blir overfylt. Det krever at du har kontroll på avfallsmengder og tømmebehov.

Har dere faste tømminger i dag, eller varierer det? Hvis avfallshentingen skjer til forskjellige tider, bør du sikre deg at avfallsleverandøren kan komme på kort varsel. Avfallsbeholdere med smartløsning gir automatisk beskjed om henting. 

7. Valg av avfallsutstyr 

Hvilke typer beholdere og utstyr dere trenger, avhenger selvsagt av avfallstyper og avfallsmengde. I tillegg legger lover og lokale forskrifter også visse føringer for hvordan avfallsrommet må være. Dette gjelder særlig matavfall og oppbevaring av farlig avfall. Du kan lese mer om forskjellige avfallstyper her.

Les gjerne: Slik velger du rett kildesorteringsutstyr

Det gjelder å ha rett utstyr for at avfallsrommet skal fungere optimalt.

 • Er målet å redusere antall tømminger, kan en komprimator være løsningen.
 • Har dere mye papp og papiravfall, trenger dere kanskje en emballasjepresse.
 • Har dere farlig avfall, er riktig oppsamlingsutstyr et must. Det beste er å planlegge sammen med en avfallsaktør.

Besøk gjerne nettsidene våre for ytterligere informasjon om hva vi kan hjelpe deg med. Vil du lese mer om hvordan du kan planlegge gode avfallsløsninger, kan du også laste ned guiden vår nedenfor eller ta en titt på denne temasiden hvor vi har samlet mye informasjon om akkurat dette

8. Ikke glem sikkerheten

Farlig avfall skal oppbevares sikkert og utilgjengelig for uvedkommende. Det betyr i praksis innelåst, for eksempel i en Miljøsafe. Oppbevaring av avfall innebærer en risiko for brann. Derfor bør alle avfallsrom ha slokkeutstyr montert i umiddelbar nærhet - og røykvarsler inne i rommet.

Det kan også være smart å ha en liste over telefonnummer man kan ringe ved tilfeller som brann og ulykker.

 LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette blogginnlegget ble første gang publisert  29.3 2016, men har siden blitt oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, avfallsrom


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all