Derfor er det lønnsomt med en plukkanalyse av bedriftens avfall

Av Ioana Arghir Feedt 12. mars 2024

3 grunner til å foreta en plukkanalyse av bedriftens avfall

Billigere avfallshåndtering, strengere regler i avfallsforskriften og mer bærekraftig drift. Det er de viktigste årsakene til at norske bedrifter satser på økt kildesortering. For å komme i gang, må vi først grave i avfallet etter gull ved å utføre en plukkanalyse.

Plukkanalyse består av en systematisk gjennomgang av hvilke typer avfall bedriften produserer og hvordan disse ulike fraksjonene sorteres i dag. Det gir grunnlag for å forbedre metodene, som å kildesortere flere typer avfall for å redusere mengden restavfall. Samtidig gir det grobunn for å engasjere brukerne til å sortere mer gjennom holdningsendrende tiltak.

Vi skal se nærmere på hvordan en slik analyse foregår, men la oss starte med å se på hvorfor det er behov for å bli bedre kjent med avfallet.

På tide med en plukkanalyse av bedriftens avfall? Ta kontakt her!

Kutte kostnader

Håndtering av usortert avfall er dyrt. Jo større andel restavfall som blir hentet av avfallsleverandøren, desto dyrere blir det. Fordi restavfallet består av blandet avfall finnes det ikke en mer gunstig løsning i dag enn å brenne det.

Her er en stadig økende CO2-avgift på avfall til forbrenning medvirkende og påvirker særlig de bedriftene som leverer store volumer restavfall. Det motiverer mange virksomheter til å kildesortere mer. Jo renere fraksjoner, desto billigere er det.

Dokumentasjonskrav i avfallsforskriften

Regelendringene i avfallsforskriften fra 2023 øker behovet for å ha kontroll på avfallet i virksomheten. Det er et krav om at alt av biologisk avfall (husholdningslignende avfall), som plast og matavfall, sorteres separat.

Strengere krav til kildesortering innebærer også at bedriften må kunne dokumentere hva slags avfall som blir generert, og hvor stor andel av dette som blir kildesortert for materialgjenvinning – og ikke.

De kommende årene er det forventet flere endringer i avfallsforskriften med formål om å øke utsortering og materialgjenvinning av flere avfallstyper. Eksempler er

  • glass- og metallemballasje
  • papp- og papiravfall
  • tekstilavfall

Disse kravene forventes å tre i kraft i 2025.

Økt bærekraft

Flere bedrifter ønsker å vise at de satser på bærekraft og bruker avfallshåndteringen som et praktisk utgangspunkt. Da handler det om å forstå at avfallet er en utfordring som man må ha et mer aktivt forhold til.

I praksis betyr det å sette seg inn i hvor avfallet ender opp, hva som skjer med det og hvilke grep man må ta for å løfte de ulike avfallsfraksjonene høyere opp i avfallspyramiden.

 

Avfallspyramiden_trekant

Les mer om avfallspyramiden: 5 tips til smart avfallshåndtering for å nå bedriftens miljømål

Det starter med plukkanalysen

Uansett hva som trigger en virksomhet til å trimme avfallshåndteringen, bør prosessen starte med en plukkanalyse. Flere års erfaring med plukkanalyse viser at bedrifter får bedre innsikt i eget avfall, slik at det blir enklere å komme i gang med å forbedre avfallshåndteringen.

Vårt erfarne rådgivningsteam i Revise kan bistå deg i løpet av hele prosessen – fra analyse og kartlegging, til å finne de rette tiltakene for din bedrift.

«Det er jo egentlig så enkelt som at man tar en prøve, slenger den utover og begynner å plukke og sortere».

Slik foregår analysen

En plukkanalyse er akkurat så håndgripelig som det høres ut som: Vi tømmer avfallet utover en flate og begynner å plukke og sortere. På den måten får vi oversikt over hvor mye avfall bedriften generer i ulike fraksjoner, og hva som burde vært sortert annerledes.

Denne prosessen bør du faktisk være med på. På konsulentspråket kalles det å sørge for at bedriften får et eierskap til prosjektet. Vi kaller det å sørge for at du lærer hva dette dreier seg om: Så mye har dere av ulike typer avfall.

Plukkanalysen er selve grunnlaget for å kunne gjennomføre en grundig undersøkelse av avfallshåndteringen. Det hele ender opp i en utfyllende rapport med resultater og forslag til tiltak som bidrar til å øke kildesorteringsgraden.

Noen ganger er forholdene så åpenbare for forbedring at det er mulig å gi trygge anslag på årlige kostnadsbesparelser, forutsatt at man bruker anbefalt metode og utstyr. I tillegg kan resultatene fra plukkanalysen brukes til å estimere miljøeffektene av bedret kildesortering.

Fra plukkanalyse til forbedret kildesortering

Nå gjelder det ikke å stoppe opp. En rapport er vel og bra, men det er nå jobben begynner:

Å få på plass relevant kildesorteringsutstyr og ikke minst etablere rutiner i bedriften slik at medarbeidere følger opp og kaster avfall på riktig måte.

Ved å samspille med en av våre profesjonelle og erfarne rådgivere i Revise, får du riktig bistand når du skal gjennomføre en plukkanalyse. Det innebærer blant annet:

  • fullstendig oversikt over status på avfallshåndteringen
  • konkrete tiltak til forbedring
  • støtte til prosjektledelse
  • tips og triks for å skape et bedre kildesorteringssystem

I tillegg vil virksomheten få jevnlige rapporter om utviklingen og konkret oversikt over andelen kildesortert avfall. Det gir dere kontroll på at ting går riktig vei og innfrir samtidig dokumentasjonsplikten i avfallsforskriften.

Kontakt oss om plukkanalyse

Temaer: Rådgivning og kompetanse, Kildesortering


Ioana Arghir Feedt's photo

Av: Ioana Arghir Feedt

Ioana er daglig leder i REvise AS. Hun har fokus på dialog med kunder og utvikling av tjenester som løser kundenes problemstillinger innen sirkularitet, miljø og avfallshåndtering. Ioana har erfaring som prosjektleder og rådgiver fra Capgemini Invent og som skalerings- og driftsansvarlig i klesdelingsplattformen Fjong.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all