Visste du at isolasjon* og gips ikke skal kastes i restavfallet?

Av Morten Frøid 23. juni 2020

Norsk-Gjenvinning_gips_avfall_gjenvinning_shutterstock_557310337

Både isolasjon og gips skaper miljøutfordringer hvis det havner sammen med restavfall. For å redusere risikoen for at det skjer, er det derfor viktig den som skal kvitte seg med det, er kjent med konsekvensene, og ikke minst, har gode sorteringsløsninger.

Hva sier myndighetene om avfall som inneholder gips og isolasjon?

Det er avfallsforskriftens kapittel 10 som stiller krav til hvordan forbrenningsavfall skal håndteres med tanke på miljø og menneskers helse. Alle gjenvinningsvirksomheter er derfor pålagt å sørge for at blant annet gips og isolasjon blir behandlet korrekt.

Du som avfallsbesitter merker dette ved at du blir bedt om å sortere det ut, og når det gjelder isolasjon må du kanskje også deklarere det når du kaster det. Lar du være å gjøre det, kan konsekvensen bli at avfallet ditt blir omklassifisert, eller at du får et avviksgebyr. Men, la oss se nærmere på gipsen først.

Gips kan gjenvinnes

Hvert år genereres 80 000-100 000 tonn gipsavfall i Norge. Heldigvis ligger gjenvinningsgraden på over 90 prosent, såfremt gips kildesorteres. Det sparer klimaet for store CO²-utslipp og gipspulveret som lages får en svært god kvalitet. Å sortere ut gips, er derfor en vinn-vinn-situasjon for alle:

  • Tar vare på miljøet
  • Øker bedriftens gjenvinningsgrad på eget avfall
  • Holder kostnader nede
  • Innfrir myndighetenes lovkrav
  • Reduserer sjansen for omklassifisering og avviksgebyr
  • Bidrar til økt gjenvinning i form av nye gipsplater

Se video om hvordan gamle gipsplater får nytt liv på vårt anlegg:

Slik kan du enkelt sortere ut gips fra øvrig restavfall

Har du store mengder gips som skal kastes, kan det være smart å ha en egen container eller beholder kun for denne avfallstypen. Er det snakk om mindre volum er SmartSekk eller iSekk godt egnet. Det samme gjelder isolasjon.

Hva med isolasjon?

La du merke til «*»-tegnet i bloggtittelen? Blåst isolasjon fra nybygg kan nemlig kastes i restavfallet. Eldre isolasjon (før 1990) inneholdt ofte blant annet bromerte flammehemmere og KFK og HKFK. Hvis konsentrasjonsverdien overstiger 0,1 prosent, må isolasjonen behandles som farlig avfall, og kastes for seg. Dette kan du lese mer om i artikkelen Avfallshåndtering: Derfor skaper KFK i isolasjon trøbbel. I tillegg finner du en nyttig oversikt på byggogbevar.no.

Glass- og steinullisolasjon kan heller ikke kastes i restavfall.

For å avgjøre om det er farlig avfall, trengs det datablad eller en analyse som viser om det inneholder miljøfarlige stoffer. Farlig avfall skal, som du sikkert vet, deklareres før det leveres inn til godkjent mottak.

I tillegg til at isolasjon ofte er farlig avfall, har isolasjon generelt dårlig brennverdi, og er derfor uønsket i avfallet som går til forbrenning.

Gode gjenvinningsløsninger 

Så langt finnes det dessverre få gode gjenvinningsløsninger for isolasjon på markedet, men dette er et område produsentene jobber hardt med. I samarbeid med disse, håper vi å få til gode gjenvinningsløsninger i nærmeste framtid.

Har du spørsmål knyttet til gips og isolasjon i avfallshåndteringen? Still oss gjerne spørsmål her på bloggen, eller kontakt kundeservice. Har du gode ideer til hvordan dette avfallet kan benyttes på nye måter, hører vi gjerne fra deg om det også. Send i tilfelle en epost til kollega Thomas Mørch som jobber med innovasjon og utvikling hos oss.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: farlig avfall, isolasjon med KFK, gipsavfall


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all