Rutiner og krav når fettutskilleren skal tømmes

Av Renate Heder 21. desember 2021

Matlaging på restaurantkjøkken medfører krav om tømming av fettutskiller.

Slurv med tømming av fettutskilleren kan føre til tette avløpsrør og kloakk som slår tilbake. Ingen av delene er særlig hyggelig, og det kan fort bli en betydelig kostnad for restauranter og matprodusenter. Her er noen tips om hva du bør være oppmerksom på - og hvilke rutiner du ha på plass.

Alle kommuner pålegger virksomheter som tilfører fett til avløpet å installere fettutskiller som separerer fett fra avløpsvannet. Se forurensingsforskriften, kap. 15 A. Det er ulovlig å slippe fett ut på kommunale avløpsnett. Derfor må bedrifter som produserer eller serverer mat ha en fettutskiller.

Krav til tømmehyppighet er fastsatt i NS EN 1825, hvor det står at fettutskilleren skal tømmes når fett utgjør 15 prosent av det totale våtvolumet.

Kommunale krav til fettutskiller

Kravene til antall tømminger varierer fra kommune til kommune. Noen kommuner har lokale forskrifter hvor de pålegger virksomheter å gjøre dette én gang i måneden, andre fire ganger per år. Enkelte kommuner krever også at fettutskilleren skal tømmes fullstendig og rengjøres én gang hvert år. 

I tillegg er det kommuner som stiller krav om analyser av fettet, for eksempel Oslo, Ullensaker og Nannestad. Dersom fastsatte verdier overskrides, blir avvik registrert. Årsaker kan være feil knyttet til tømmerutiner, vedlikehold av fettutskilleren eller feil størrelse i forhold til bruk.

Analyseresultatene sendes sammen med årsrapporten og en egenvurdering på resultatene og eventuelle tiltak på avvik. 

Dersom kommunen din ikke har lokale forskrifter, er det forurensningsforskriften kap 15 A du skal følge.

Les også: Får du stjerner for restaurantens avfallsløsning?

Tømmeavtale og årsrapport om rutiner for fettutskiller

Bedriften din må selv inngå en skriftlig avtale med et firma som utfører tømming av fettutskillere. Avfallet skal leveres inn til godkjent mottak, og kommunen du holder til i skal ha en årsrapport. Fristen for å sende inn rapporten varierer fra kommune til kommune. Oslo kommune har en elektronisk portal for rapportregistrering. 

Hvem passer på at kravene blir fulgt?

Det er den enkelte kommune, eventuelt Vann- og avløpsetaten eller Mattilsynet, som foretar kontroller og sjekker at tømmeavtaler er inngått. De kontrollerer også at virksomheten din har en utslippsavtale. 

Dette må du passe på 

  • Sørg for at det er ryddig, slik at det er lett å komme til. Ikke bruk fettutskilleren som oppbevaringsplass - da får du bare en ekstra jobb i forkant av tømmingen. Det bør uansett være fri tilgang med tanke på brann og ulykker
  • Fettutskilleren skal være plassert i arbeidshøyde (eller i gulv)
  • Sørg også for at transportøren som skal hente avfallet har tilgang til eventuelle portrom og bakdører hvis utskilleren er plassert innendørs
  • Pass opp for skålding! Sjekk at slangene som brukes tåler de temperaturene som oppstår (maks temperaturer skal være 41ºC inn og 31ºC ut)
  • En oppsamlingsanordning for å ta imot fettholdig avløpsvann må være på plass

Les også: Hotellets avfallsløsning skal tilfredsstille flere enn gjestene

Hva skjer hvis du glemmer å tømme fettutskilleren?

Som jeg nevnte innledningsvis, kan konsekvensen bli tette avløpsrør. Det kan bli dyrt og i verste fall medføre at dere må stenge i en periode for å rette opp skader. Hvis det går ut over det offentlige avløpsnettet, kan kommunen kreve å få dekket ekstra kostnader i forbindelse med eventuelt ekstraarbeid. 

Ved avvik kan bedriften få bøter, pålegg om utvidet prøvetaking eller bli bedt om å iverksette tiltak. Er det riktig ille, kan det bli nødvendig å bytte ut fettutskilleren også. 

Sjekk egne rutiner og krav til bruk av fettutskiller

Det viktigste rådet jeg kan gi deg avslutningsvis er å tenke på tilgjengelighet og hyppighet for tømming. Sjekk opp hvilke krav som gjelder i din kommune. Sannsynligvis har den utarbeidet en veileder som forteller hvordan du skal gå fram. 

Ta gjerne en titt på våre nettsider hvis du ønsker å vite mer om tømmeavtaler. Her kan du også bestille tømming.

Husk: Frityrolje skal ikke i fettutskilleren! Frityrfett stivner nemlig mye fortere enn øvrig fett. Dette må derfor samles i egne beholdere og leveres til godkjente mottak. 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 1.11. 2016, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: farlig avfall, krav til avfallshåndtering, tømming av fettutskiller


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all