Viktig å tenke på når fettutskilleren skal tømmes

Av Renate Heder 24. november 2020

Norsk-Gjenvinning_tømming-av-fettutskiller-restaurant-og-spisesteder_shutterstock_1449910394

Slurver du med tømming av fettutskilleren kan det føre til tette avløpsrør og kloakk som slår tilbake. Ingen av delene er særlig hyggelig (spesielt ikke sistnevnte), og det kan fort bli en betydelig kostnad. Her er noen tips om hva du bør være oppmerksom på - og hva du gjøre.

Hvilke krav gjelder for tømming av fettutskillere?

Alle kommuner i landet vårt pålegger virksomheter som tilfører fett til avløpet å installere fettutskiller som separerer fett fra avløpsvannet. (se forurensingsforskriften, kap. 15 A). Det er ulovlig å slippe fett ut på kommunale avløpsnett, så dersom bedriften din produserer eller serverer mat, må dere ha en fettutskiller.

Krav til tømmehyppighet er fastsatt i NS EN 1825, hvor det står at fettutskilleren skal tømmes når fett utgjør 15 prosent  av det totale våtvolumet.

Kravene til antall tømminger varierer fra kommune til kommune. Noen kommuner har lokale forskrifter hvor de pålegger virksomheter å gjøre dette en gang i måneden, andre fire ganger per år. Enkelte kommuner krever også at fettutskilleren skal tømmes fullstendig og rengjøres en gang hvert år. 

I tillegg er det kommuner som stiller krav om analyser av fettet (for eksempel Oslo, Ullensaker, og Nannestad). Dersom fastsatte verdier overskrides - ofte på grunn av feil knyttet til tømmerutiner, vedlikehold av fettutskilleren, eller feil størrelse i forhold til bruk, blir avvik registrert.

Analyseresultatene sendes sammen med årsrapporten og en egenvurdering på resultatene og eventuelle tiltak på avvik. 

Dersom kommunen din ikke har lokale forskrifter er det forurensningsforskriften, kap 15 A du skal følge.

Tømmeavtale og årsrapport

Bedriften din må selv inngå en skriftlig avtale med et firma som utfører tømming av fettutskillere. Avfallet skal leveres inn til godkjent mottak og kommunen du holder til i skal ha en årsrapport. Fristen for å sende inn rapporten varierer fra kommune til kommune. Oslo kommune har en elektronisk portal for rapportregistrering. 

Hvem passer på at kravene blir fulgt?

Det er den enkelte kommune, eventuelt Vann- og avløpsetaten eller Mattilsynet, som foretar kontroller og sjekker at tømmeavtaler er inngått. De kontrollerer også at virksomheten din har en utslippsavtale. 

Dette må du passe på 

  • Sørg for at det er ryddig, slik at det er lett å komme til. Ikke bruk fettutskilleren som oppbevaringsplass - da får du bare en ekstra jobb i forkant av tømmingen. Det bør uansett være fri tilgang med tanke på brann og ulykker
  • Fettutskilleren skal være plassert i arbeidshøyde (eller i gulv)
  • Sørg også for at transportøren som skal hente avfallet har tilgang til eventuelle portrom og bakdører hvis utskilleren er plassert innendørs
  • Pass opp for skålding! Sjekk at slangene som brukes tåler de temperaturene som oppstår (maks temperaturer skal være 41ºC inn og 31ºC ut)
  • En oppsamlingsanordning for å ta imot fettholdig avløpsvann må være på plass

Hva skjer hvis du glemmer å tømme fettutskilleren?

Som jeg nevnte innledningsvis, kan konsekvensen bli tette avløpsrør. Det kan bli dyrt, og i verste fall medføre at dere må stenge i en periode for å rette opp skader. Hvis det går ut over det offentlige avløpsnettet, kan kommunen kreve å få dekket ekstra kostnader i forbindelse med eventuelt ekstraarbeid. 

Ved avvik kan bedriften din få bøter, pålegg om utvidet prøvetaking eller bli bedt om å iverksette tiltak. Er det riktig ille, kan det bli nødvendig å bytte ut fettutskilleren også. 

Et par tips til slutt

Det viktigste rådet jeg kan gi deg avslutningsvis er å tenke på tilgjengelighet og hyppighet for tømming. Sjekk opp hvilke krav som gjelder i din kommune. Sannsynligvis har de utarbeidet en veileder som forteller hvordan du skal gå fram. 

Ta gjerne en titt på våre nettsider hvis du ønsker å vite mer om tømmeavtaler. Her kan du også bestille tømming.

Og du, helt til slutt: Husk at frityrolje ikke skal i fettutskilleren! Frityrfett stivner nemlig mye fortere enn øvrig fett. Dette må derfor samles i egne beholdere og leveres til godkjente mottak. 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 1.11. 2016, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: farlig avfall, tømming av fettutskiller


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle