Video: I dag snakker vi om sirkulærøkonomi

Av Morten Frøid 08. august 2023

Byggeklosser i en pyramide med ikoner på som viser forskjellige elementer av sirkulærøkonomi og bærekraft

Sirkulærøkonomi angår oss alle og omfatter stikkord som miljø, bærekraft, samfunnsansvar og sirkulære løsninger. Det henger tett sammen med avfallshåndteringen, fordi det er der sirkulær økonomi skjer i praksis. Men for å utvikle innovative løsninger for fremtiden, må vi ta hensyn til visse krav og premisser.

Ett av målene til Norsk Gjenvinning er å sørge for at størst mulig del av avfallet kan bli til nye råvarer og dermed bli gjenbrukt i industrien. Ved å erstatte primærvarer, reduserer vi CO2-fotavtrykket i produksjonsfasen.

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

I denne videoen får du et nyttig innblikk i sirkulærøkonomi med vår tidligere innovasjonssjef Kristine Laake, som i dag er ansvarlig for bærekraft hos Zirq Solutions:

Nye sirkulære gjenvinningsløsninger

Å gjenvinne gamle materialer er ikke et nytt konsept. Både papp, papir og metall har lenge vært del av den sirkulære økonomien. Noen avfallstyper mangler derimot en god gjenvinningsløsning og faller utenfor kretsløpet. Disse ender typisk opp på deponi eller sendes til en forbrenningsovn. Gjennom nye, innovative løsninger, kan vi sørge for at stadig flere avfallstyper havner i kretsløpet og ikke på deponi.

Et eksempel på dette er gipsavfall, der mengden som havnet på deponi viste seg å være mye større enn man trodde – ca. 80 000 tonn i året. Norsk Gjenvinning fanget opp dette og utviklet en måte å resirkulere gipsen på.

Vi har nå et eget gipsanlegg der materialene blir til «ny» gips av så god kvalitet at det umiddelbart havner i kretsløpet etter produksjon. For hvert tonn vi materialgjenvinner sparer vi i tillegg miljøet for 200 kg CO2.

Les også: Gipsplater - fra avfall til gjenbruk

Samarbeidspartnere på gjenvinning

Når det oppdages et problem eller en mangel i kretsløpet, er det viktig å finne ut om det finnes en måte å prosessere materialene på slik at de kan gjenvinnes. I løpet av denne prosessen er det vanlig at Norsk Gjenvinning kobler på eksterne samarbeidspartnere og aktører. De er nøklene til å lykkes med gode løsninger.

Avfallsbransjen er ikke lenger siste ledd i verdikjeden og dermed en endestasjon for avfallet. Alle ledd i kretsløpet, også de øvrige som kommer «før» Norsk Gjenvinning, vil påvirke hverandre i like stor grad. Vi ser i tillegg at avfallsbransjen stadig går over til å bli et tilkoblingspunkt for alle involverte parter. Det er en ny måte å tenke på og å jobbe på.

FNs bærekraftsmål og regelverk knyttet til sirkulært arbeid

Det foregår mye på den internasjonale arenaen knyttet til bærekraft og sirkulærøkonomi. FNs bærekraftsmål er sentrale i dette og en drivende faktor for hvilken retning man ønsker å gå i.

Mange virksomheter tar for seg relevante bærekraftsmål og jobber målrettet og aktivt for å nå dem. Som en konsekvens oppstår det gjerne samarbeid på tvers av bedrifter med lignende mål.

Blant regelverkene er European Green Deal mest relevant for utviklingen fremover. Den vil mest sannsynlig drive frem og effektivisere sirkulært arbeid gjennom spesifikke strategier for grønn vekst. Blant annet setter den strenge krav til sortering- og gjenvinningsgrad, særlig knyttet til avfallstyper som mangler slike løsninger.

Les også: Bærekraft i praksis

Bedriftene utfordrer dagens standard

Det er ikke noe å si på både engasjement og initiativ for bærekraftig endring hos veldig mange bedrifter i Norge. Noen bransjer skiller seg allikevel klart ut i sin innsats for å bli grønnere.

Store aktører i bygg- og anleggsbransjen har hatt enorm utvikling på kort tid, både i form av innovative ideer og bruk av nye, sirkulære løsninger. Varehandel står også i spissen når det gjelder å utfordre dagens løsninger.

IKEA er en av aktørene som leder an og har utviklet egne bærekraftsmål, med strenge krav til egen avfallshåndtering. Jernia har også stort fokus på sirkulære løsninger, ikke bare internt, men også ut mot egne kunder.


LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 8. juni 2021 og er senere oppdatert. 

Temaer: sirkulærøkonomi


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all