Velkommen til Gjenvinningsbloggen

Av Morten Frøid 14. mars 2016

NG foto Thomas Ekstrøm - GMP

Vi har gleden av å ønske velkommen til vårt nye nettsted for faglig innhold som skal hjelpe til med å gjøre hverdagen enklere. Velkommen til Gjenvinningsbloggen.

Bloggen oppdateres med et nytt innlegg hver uke, og temaene vil blant rette seg mot effektive og miljøriktige avfallsløsninger, regler og myndighetskrav, farlig avfall og mye annet. 

I en tid preget av grønt skifte og stadig større fokus på bedrifters miljøansvar, er vi overbevist om at bloggen vil ha stor verdi for alle som ønsker økt innsikt i disse temaene.

Vår visjon er at avfall skal bli løsningen på fremtidens ressursproblem. Vi mener at alle bør ha som mål at avfallet vi produserer, skal utnyttes og gjenskapes som nye råvarer i et bærekraftig kretsløp. Vi i Norsk Gjenvinning ser det som en del av vårt ansvar å bidra aktivt med informasjon og veiledning som skaper økonomisk og miljømessig gevinst. 

Gjennom bloggen vår har vi tro på ytterligere forbedring og økt kunnskap. Vi håper du vil følge oss. God lesing!

Temaer: avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

se alle