Effektiv vårrydding i borettslag og sameie

Av Morten Frøid 15. mars 2022

2022 NG blogg repub Vårrydding borettslag

Etter hvert som vi får en mer vårlig årstid, begynner en rekke sameier og borettslag å tenke på den årlige dugnaden. Her har vi samlet råd og tips for deg som skal arrangere vårryddingen. I tillegg byr vi på gratis informasjonsmateriell som gjør forberedelsene enklere og jobben så trygg og effektiv som mulig.

Dugnaden må naturlig nok forberedes. Da er det smart å starte med god planlegging. De første spørsmålene som må besvares, er når, hvordan og hva:

 • Når skal dugnaden gjennomføres?
 • Hva skal gjøres? Sett opp en konkret arbeidsliste i prioritert rekkefølge, så trenger ingen å lure når dagen kommer.
 • Hvordan skal du informere slik at flest mulig stiller opp?
 • Hvordan bør årets dugnad foregå? Er det områder det er naturlig å dele inn i for å begrense antall personer på ett sted? Dele inn i lag? La dugnadslagene jobbe på forskjellige tidspunkt?

God informasjon = god oppslutning?

Jeg kan ikke love deg god oppslutning, men god informasjon er i hvert fall en viktig forutsetning for deltakelsen. Kommuniser tydelig og beskriv hva som skal gjøres:

 • Heng opp plakater der folk ferdes i nabolaget
 • Legg ut informasjon på en evt. Facebookgruppe for sameiet/borettslaget og følg opp med inspirerende påminnelser frem mot den aktuelle datoen
 • Send ut brev/epost/meldinger - i god tid
 • Inkluder informasjon som forteller om hva som er lov - og ikke lov- å kaste i containeren
 • Opplys om når containeren kommer, hvor lenge den blir stående, og hva de som skal delta eventuelt bør forberede seg på

Last ned gratis informasjonsmateriell

Bestill containere og annet utstyr 

Ha alle redskapene og utstyret som trengs tilgjengelig til rett tidspunkt. Det er utrolig kjedelig å oppdage at noe mangler når dere er i full gang med jobben.

 • Bestill container eller SmartSekk og eventuelt annet oppsamlingsutstyr i god tid. (Containere settes gjerne ut fredag og hentes igjen mandag).
 • Tenk gjennom hvor containeren skal stå. (Hvor er det mest hensiktsmessig å plassere den? Står den lovlig og sikkert der dere har tenkt? Trengs det flere? Er det grei tilgang for leverandøren som skal plassere containeren? Med SmartSekker blir plasseringen mer fleksibel.)
 • Hva slags utstyr og redskap behøver dere? Få kontroll på hva som er tilgjengelig og skaff det som trengs av oppsamlingsutstyr. 
 • Er det tilstrekkelig med redskaper i fellesboden eller må folk ta med seg noe? 
 • Må noe kjøpes inn?

Farlig avfall må leveres for seg

Farlig avfall som kjemikalier, maling, spraybokser og annet har en tendens til å bli stående i kriker og kroker. Tøm skuffer og skap, rydd i loft og kjeller. Det er et viktig miljøtiltak.

Men husk at farlig avfall må leveres adskilt fra annet avfall. Er det behov for eget utstyr for oppsamling av dette under ryddingen, er det lurt å bestille det også.

Som privatpersoner kan dere levere det farlige avfallet på kommunale avfallsmottak gratis. Dere trenger ikke å deklarere avfallet, men dere må kunne opplyse om innholdet. Pass på at avfallet blir sikret godt under transporten, og at det fraktes i tett emballasje. 

"Søppeltaxi" eller komprimatorbil

Enkelte steder kan det være vanskelig å komme til med containere. Heldigvis finnes det alternativ. Dere kan for eksempel samle opp avfall i sekker på bestemte steder på forhånd, og deretter få en avfallsbil (en "søppeltaxi") eller komprimatorbil til å komme og hente avfallet på et avtalt tidspunkt. 

En annen mulighet er å gjøre en avtale hvor en komprimatorbil kommer til stedet et par timers tid, slik at dere kan kaste avfall rett i bilen.

Vær oppmerksom på at hvis dere samler avfall i egne søppelsekker, så benytt den gjennomsiktige typen. De fleste gjenvinningsstasjoner tar ikke lenger i mot sorte sekker.

Kildesortering

Erfaring viser at kildesortering på store dugnader kan være vanskelig å gjennomføre. En årsak er at det krever flere typer beholdere, og gjerne litt ekstra "disiplin" når mange er sammen om jobben. Men selv om forskjellige typer avfall blir kastet i én og samme container, betyr ikke det at avfallet ikke blir gjenvunnet. Om man følger reglene for hva som ikke skal kastes i containeren, blir avfallet utnyttet til energi, og miljøgevinsten kan være den samme som ved mer utstrakt kildesortering. 

Sorter ut EE-avfall, som batterier, lysstoffrør o.l. Dette kan leveres hos forhandler av slike produkter eller til det kommunale gjenvinningsanlegget. Veldig mange har nå egne beholdere for glass, flasker og metall, men dette kan også leveres på lokale miljøstasjoner.

sortere.no finner du mye informasjon om hvordan forskjellige avfallstyper skal sorteres. Ha mobilen for hånden så dere kan slå opp hvis det dukker opp spørsmål under dugnaden.

Oppskrift på dugnadsvafler 

Vafler hører med på en skikkelig dugnad. For mange er den sosiale biten - inkludert vaffelservering - kanskje den viktigste grunnen til at de stiller opp. Oppskrift følger med i informasjonsmateriellet som vi har lenket til nederst i denne teksten.

Oppsummert: Gjør dette før, under og etter dugnaden:

 1. Last ned informasjonsmateriell 
 2. Lag en oversikt over hva som skal gjøres  
 3. Send ut invitasjoner - med tydelig informasjon om tid, sted og trygghetstiltak
 4. Bestill containere og eventuelt annet utstyr. Tenk på plassering og tilgang 
 5. Skap stemning med servering av kaffe og vafler

Du kan laste ned en ferdig pakke som inneholder det informasjonsmateriellet du trenger for å gjennomføre dugnaden på en enkel og profesjonell måte. Den inneholder plakat og innbydelser - og selvfølgelig en oppskrift på gode vafler!

Du finner også mer informasjon på våre nettsider for borettslag.

Last ned informasjonsmateriell

Denne artikkelen ble første gang publisert 6.3.2017 og er siden revidert og oppdatert.

Temaer: kildesortering, avfallshåndtering, dugnad i borettslag, vårrydding, vedlikehold i borettslag


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all