Skal du arrangere dugnad for borettslaget i år? 

Av Morten Frøid 27. mars 2018

Vårdugnad-i-borettslag-2018.jpg

Bor du i et borettslag eller boligsameie og er ansvarlig for å arrangere dugnad i år? Kanskje er du en av dem som kvier seg fordi du vet at det er en utfordring å samle folk og få jobben gjort. Eller kanskje du er det vi i Norsk Gjenvinning kaller en nærmiljøhelt? Du vet en sånn person som alltid er positiv og tar initiativ? En sånn som alle kjenner, og som alle setter pris på. Uansett, i denne artikkelen får du noen tips som kan gjøre dugnadsjobben enda enklere. 

Start med planlegging og forberedelser 

Det viktigste er å begynne planleggingen tidlig, for det å planlegge er halve gjennomføringen. Begynn med å planlegge når, hvordan og hva: 

 • Når skal dugnaden gjennomføres? 
 • Hvordan skal dere informere slik at flest mulig stiller opp? Kanskje er det nødvendig å lokke med en form for ekstra belønning til de som melder seg. 
 • Hva skal gjøres? - Sett opp en konkret arbeidsliste i prioritert rekkefølge, så trenger ingen å lure når dagen kommer. 
 • Hva slags utstyr og redskap behøver dere? Få kontroll på hva som er tilgjengelig, skaff det som trengs, og bestill container og eventuelt annet oppsamlingsutstyr.

Sørg for god informasjon

Informasjon må til. Skal du sikre en bra oppslutning om dugnaden må du kommunisere tydelig, og beskrive hva som skal gjøres:

 • Heng opp plakater
 • Send ut brev/epost/meldinger - i god tid 
 • Inkluder informasjon som forteller om hva som er lov å kaste i containeren
 • Opplys om når containeren kommer, hvor lenge den blir stående, og hva de eventuelt bør forberede seg på

Bestill containere og annet utstyr 

Sørg for at dere har alle redskapene og utstyret som trengs til rett tidspunkt.  Det er utrolig kjedelig å oppdage at noe mangler når dere er i full gang med jobben.

 • Husk å bestille container og eventuelt annet oppsamlingsutstyr i god tid. (Containere settes gjerne ut fredag og hentes igjen mandag)
 • Tenk gjennom hvor containeren skal stå. (Hvor er det mest hensiktsmessig å plassere den, og står den lovlig og sikkert der dere har tenkt? Trengs det flere? Er det grei tilgang for leverandøren som skal plassere containeren? 
 • Har dere tilstrekkelig med redskaper i fellesboden eller må folk ta med seg noe? 
 • Hva må eventuelt kjøpes inn?

Farlig avfall? Rydd i kjeller, garasjer og på loft

Farlig avfall som kjemikalier, maling, spraybokser og annet har en tendens til å bli stående i kriker og kroker. Tøm skuffer og skap, rydd i loft og kjeller. Det er strenge regler for hvordan farlig avfall skal lagres og håndteres.Ta det med som en del av vårryddingen i år. Det er et viktig miljøtiltak.

Som privatpersoner kan dere levere det på kommunale avfallsmottak gratis. Dere trenger ikke å deklarere det, men dere må kunne opplyse om innholdet.

Pass på at avfallet blir sikret godt under transporten, og at det fraktes i tett emballasje. Er det behov for eget utstyr for oppsamling av dette under ryddingen, bør det også bestilles.

Alternative ingredienser: "søppeltaxi" eller komprimatorbil

Enkelte steder kan det være vanskelig å komme til med containere. Men da finnes det heldigvis alternativ. Dere kan for eksempel samle opp avfall i sekker på bestemte steder på forhånd, og så få en avfallsbil (en "søppeltaxi") eller komprimatorbil til å komme og hente avfallet på et avtalt tidspunkt. 

En annen mulighet er å gjøre en avtale hvor en komprimatorbil kommer til stedet et par timers tid slik at dere kan kaste avfall rett i bilen. I enkelte storbyer er Avfall i sekk også et alternativ. 

Kildesortering

Erfaring viser at kildesortering på store dugnader kan være vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi det krever flere typer beholdere, og gjerne litt ekstra "disiplin" når mange er sammen om jobben. Men selv om forskjellige typer avfall blir kastet i en og samme container, betyr ikke det at avfallet ikke blir gjenvunnet. Om man følger reglene for hva som ikke skal kastes i containeren blir avfallet utnyttet til energi, og miljøgevinsten kan være den samme som ved mer utstrakt kildesortering. 

Sørg for tydelig informasjon om hva som ikke skal kastes i containeren

Sorter ut ee-avfall, batterier, lysstoffrør o.l. Dette kan leveres hos forhandler av slike produkter, eller til det kommunale gjenvinningsanlegget. Glass, flasker og metall kan leveres på lokale miljøstasjoner. 

sortere.no finner du mye informasjon om hvordan forskjellige avfallstyper skal sorteres. Ha mobilen for hånden så dere kan slå opp hvis det dukker opp spørsmål under dugnaden.

Kanskje er det en idé å sette ekstra miljøfokus på årets dugnad og oppfordre til gjenbruk? Møbler, klær, leker og sportstyr som folk er lei av, kan bli til stor glede for andre. Sett av et område til bytting hvor folk kan dele med hverandre. Men pass på at noen påtar seg ansvaret for at det som står igjen blir levert til en gjenbruksbutikk eller på kommunens gjenvinningstasjon.

Ikke glem vaflene!

Det blir ingen ordentlig dugnad uten vafler, så sørg for at noen påtar seg den jobben også. For mange er den sosiale biten den viktigste grunnen til at de stiller opp.

Oppsummert i korte trekk er det dette du bør gjøre:

1. Lag en oversikt over hva som skal gjøres 
2. Send ut invitasjoner - med tydelig informasjon om tid og sted
3. Bestill containere og evt. annet utstyr - tenk på plassering og tilgang
4. Stek og server vafler

Norsk Gjenvinning har utarbeidet en ferdig pakke som inneholder det informasjonsmateriellet du trenger for å gjennomføre dugnaden på en profesjonell måte. Den inneholder plakat og innbydelser - og en oppskrift på gode vafler. Du kan laste ned pakken nedenfor.   

Last ned informasjonsmateriell

Denne artikkelen ble første gang publisert 6.3.2017, og har siden blitt revidert og oppdatert.

Temaer: avfallshåndtering, kildesortering, dugnad i borettslag, vårrydding


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Fra 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Vårrydding 2017

Siste innlegg

Temaer

se alle