Trenger vi en konferanse om farlig avfall?

Av Renate Heder 07. august 2018

Norsk-Gjenvinning_trenger-vi-en-konferanse-for-farlig-avfall

I fall du skulle lure, så er svaret mitt et ubetinget ja! Selv om vi stadig blir flinkere til å håndtere farlig avfall, dukker det alltid opp både nye, farlige stoffer og ny kunnskap som vi må forholde oss til. Derfor skal jeg selvfølgelig også i år på Farlig avfallskonferansen. Og årets konferanse ser ut til å være proppet med relevante temaer, blant annet for deg som jobber der farlig avfall oppstår, og for deg som skal håndtere det. Her er mine tanker om årets program. 

Siste nytt fra direktoratene

En av de første postene på årets konferanse er en oppdatering fra direktoratene. Og det skjer ting med jevne mellomrom som man bør få med seg, som for eksempel at direktoratet kjører en ny runde og kontrollerer at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert. Eller at verstinglista har blitt utvidet med nye stoffer og stoffgrupper, blant annet siloksaner som brukes mye i kosmetikk og såper. Flott at denne gruppen har kommet på lista, synes jeg!

Bransjens værmelding

Tidligere kollega Runa Opdal Kerr som nå jobber som arbeidsdirektør i Finans Norge, skal presentere langtidsvarsel fram mot 2020, og det er mye å ta tak i: Kompetansekrav, konkurransesituasjon og omdømme, for å nevne noe. Når det gjelder kompetansekrav, er det bra - og nødvendig - at det blir fokusert på det. Vi merker selv et økt behov for kompetanseheving når det gjelder farlig avfall, både i egne rekker og ute hos kundene. Og klarer vi å holde trykket oppe på dette området, kan jeg ikke tro annet enn at værmeldinga må inneholde noen solgløtt.

Tilsynsaksjoner

Det er ikke fritt for at spenningen øker noe her, når innlegget presenteres med «noen synspunkter du kanskje ikke vil like å høre»…

Jeg har selv sett rapporten fra årets tilsynsaksjon, hvor det ble avdekket avvik i 85% av tilfellene. Mye gikk på manglende dokumentasjon og kompetanse, elektronisk deklarering som ikke ble gjort i produsenters navn – hvilket er svært viktig for å kunne spore avfallet tilbake til opprinnelse, samt mangelfull lagerføring av farlig avfall. Sannsynligvis skyldes en stor del av avvikene mangel på nettopp kompetanse. Og så er jeg spent da – hva er det vi kommer til å høre?

Farlig avfall og økt materialgjenvinning

Dette temaet er jo egentlig en politisk diskusjon. Det er topp at noen tør å se muligheter, og det er bra å satse på økt materialgjenvinning. Men lar det seg gjøre å få til en forsvarlig håndtering? Og ønsker man å gjenvinne miljøgifter i kretsløpet? Jeg lar spørsmålene stå ubesvart, og ser fram til diskusjonen.

Risikovurdering og håndtering av ukjent farlig avfall

Dette er utfordringer vi møter i vår jobbhverdag, i likhet med mange av kundene våre. Gjennom tjenesten Kjemiker på vei, er risikovurdering noe av det vi jobber med. Ofte starter en slik vurdering med å slå fast hva det ikke er, for til slutt å finne ut hvordan produktet kan destrueres. Og innholdet må fastslås og deklareres før det kan transporteres og leveres til mottak. Her gjelder det å ha gode prosedyrer på plass. Både for å kvalitetssikre, og ikke minst for å sikre de som jobber på mottaket slik at de vet hva de får inn til behandling. Det handler om kompetanse.

Om psykiatere og farlig avfall

Den er jeg litt nysgjerrig på. Å få høre en psykiaters tanker om hvorfor «alt blir så farlig når det kommer innenfor «avfallsporten». Igjen tror jeg det handler om kompetanse, eller snarere kanskje mangel på det. For vi er jo alle omgitt av produkter i hverdagen som blir farlig avfall når det tas ned, eller fjernes, før det havner på et avfallsanlegg. Som gulvbelegg, vinduer, blymaling og så videre. Er det det psykiateren skal snakke om, tro?

Farlig avfall fra båter

Panteordningen på båter har gitt oss noen nye utfordringer i avfallshåndteringen. Det leveres inn trebåter som kan inneholde tungmetaller og plastbåter med bunnstoff som inneholder forskjellige miljøgifter. Men vet vi egentlig nok om resten av skroget? Det er så viktig at det blir tatt prøver av alle disse båtene før de blir håndtert, og at vi skaffer oss mer kunnskap. Slik at det blir gjort riktig. Alt handler om kompetanse.

Dette og mye mer kan du få med deg hvis du også deltar på Farlig avfallskonferansen 19. og 20. september 2018. Du finner programmet her. Vi ses!

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: håndtering av farlig avfall, Farlig avfallskonferansen 2018


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all