Trenger du hjelp til å rydde opp i bedriftens farlige avfall?

Av Renate Heder 06. oktober 2020

Norsk-Gjenvinning_Kjemiker-på-vei__56261629531

Er det vi har på lageret farlig? Hvordan blir vi kvitt det, og hva må vi tenke på? Spørsmålene knyttet til farlig avfall er mange. Men det er hjelp å få fra fagfolk. Både til opprydding og for å lage trygge systemer for avfallshåndtering. I denne artikkelen kan du lese om hvordan en Kjemiker på vei jobber, om typiske utfordringer en del bedrifter møter, samt hvordan de kan løses. Du vil garantert kjenne deg igjen i noen av dem!

Hva er farlig avfall?

Her er kortversjonen: «Farlig avfall er alt som kan være helse- og miljøskadelig på kort eller lang sikt. Slikt avfall må håndteres spesielt, og holdes adskilt fra øvrig avfall.». Vil du lese mer inngående om hva slags avfallstyper det er snakk om, anbefaler jeg denne artikkelen: Hva er farlig avfall?

Hva kan en Kjemiker på vei™ gjøre for deg?

Kjemiker på vei™ er en tjeneste fra Norsk Gjenvinning, hvor fagfolk som er kjemiingeniører eller har erfaring fra bransjen, hjelper kunder med farlig avfall ute i deres bedrifter. Typiske oppgaver er:

Kartlegging

Alle avfallsbesittere må ha oversikt og vite hva slags avfall de har. Har man ikke denne oversikten, trengs det en kartlegging. Dersom det ikke foreligger sikkerhetsdatablader som sier noe om innhold av kjemikalier, må det ofte tas prøver og analyser for å klassifisere, eller bestemme, innholdet.

Prøvetaking og analyser

Det er ikke alltid like lett å vite hva de forskjellige avfallsproduktene en har stående, er. Noen «arver» gammelt skrot, eller kan få uønsket ansvar for å rydde opp i ukjent avfall som står igjen etter en kollega som har sluttet for lengst. I slike tilfeller kan en kjemiker ta prøver for å fastslå hva slags avfall det er snakk om. Prøvene sendes til godkjent laboratorium. Ofte vil det være behov for å tolke resultatene i etterkant også, for det kan være snakk om forskjellige stoffer. Og da kan det være vanskelig å klassifisere avfallet på egen hånd.

Opprydding av farlig avfall

Har du opplevd at oppgaver tårner seg opp innimellom? At det blir så mye at det er vanskelig å se hvor en skal begynne? Som for eksempel når en skal rydde opp. Eller når en innser at en ikke har kompetansen som skal til for å gjøre jobben. Da kan den enkleste løsningen være å be om hjelp. I dette tilfellet, ryddehjelp av en Kjemiker på vei™ som gjør jobben forsvarlig. For farlig avfall kan jo ikke kastes uten videre. Avfallet må klassifiseres før det kan deklareres, transporteres og leveres til godkjent mottak.

Rådgivning på farlig avfall

Farlig avfall er et stort og komplekst område, og det er ikke rart at mange bedrifter mangler nødvendig kunnskap for å dekke alt. Desto viktigere blir det å hente inn ekstern hjelp og rådgivning ved behov. Det kan for eksempel være angående

 • Sikkerhet
 • Vurdering av komplekse og sammensatte avfallsløsninger og bransjekonsepter
 • Avfallstypevurdering og analyseforståelse farlig avfall
 • Miljørisikoanalyser
 • Forståelse av regelverk for farlig avfall (og alle øvrige avfallstyper)
 • Beredskapsplaner for uforutsette utslipp
 • Prosjektvurdering ved industriell rengjøring o.l.
 • HMS
 • Myndighetsrapportering
 • Oppbevaring av farlig avfall i henhold til lover og forskrifter
 • Utstyrstyper til deres avfall

Eksempler fra bedrifters hverdag med farlig avfall

Kjemiker på vei™ blir typisk tilkalt når laboratorium og sykehus skal rydde opp i gamle kjemikalier og når miljøskapet på byggeplassen blir så fullt at det nesten ikke kan lukkes igjen. Men det hender også at vi blir ringt etter når bedrifter oppdager at de har glemt avfallsforskriften kapittel 11 om at farlig avfall skal leveres minst en gang i året. Eller fordi hylla på lageret over tid har blitt samleplass for en salig blanding av ukjente produkter uten merking, og både lager- og HMS-ansvarlig aner uråd. Slumper av diverse rester som er samlet i et spann. Problemer med å velge klassifisere og bestemme rett avfallskode ved deklarering…

Sånn kunne jeg fortsatt. Men det aller viktigste for meg er å få fram at det er hjelp å få, og at den bør benyttes når det trengs. For hvis bedriften ikke har kontroll på det farlige avfallet, kan konsekvensene bli store, både når det gjelder medarbeideres helse og sikkerhet, miljøet, bedriftens omdømme og økonomi.

Begynn med en times gratis rådgivning

Trenger du og bedriften din litt hjelp for å starte ryddejobben, eller noen råd for trygg håndtering av det farlige avfallet? Begynn med en times rådgivning fra en av våre kjemikere, da vel! Vil du vite mer om hva en slik rådgivningstime innebærer, kan du se denne videoen:

 

Temaer: farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Få en gratis time med kjemiker på vei! Tilbudet gjelder ut 2019.

Siste innlegg

Temaer

se alle