Slik får du ryddet opp i bedriftens farlige avfall

Av Renate Heder 14. november 2023

Kjemiker på vei. Varebil fra Norsk Gjenvinning

Bedriften kan ha ting på lager som viser seg å utgjøre en risiko for mennesker eller miljø når det skal kastes. Det er strenge regler for forsvarlig håndtering av avfallet. Da er det klokt å benytte fagfolk som kan bistå virksomheten, både med opprydding og med trygge systemer for avfallshåndtering.

Farlig avfall defineres som «…alt som kan være helse- og miljøskadelig på kort eller lang sikt». Slikt avfall må håndteres spesielt og holdes adskilt fra øvrig avfall.

«Kjemiker på vei» er en tjeneste fra Norsk Gjenvinning der fagfolk hjelper kunder med farlig avfall ute i deres bedrifter. Fagfolkene har rutiner for å håndtere de typiske utfordringene som en del bedrifter møter, og sannsynligheten er stor for at du kjenner deg igjen i noen av situasjonene. Her får du et innblikk i hvordan prosessen foregår, slik at farlig avfall blir enklere å håndtere.

Last ned: Veileder til riktig sortering og emballering av farlig avfall.

Spesialistenes innsats

De som håndterer farlig avfall, er gjerne kjemiingeniører eller generelt medarbeidere med solid og relevant erfaring fra bransjen.

Typiske oppgaver er:

Kartlegging

Alle avfallsbesittere må ha oversikt og vite hva slags avfall de har. Har man ikke denne oversikten, trengs det en kartlegging. Dersom det ikke foreligger sikkerhetsdatablader som sier noe om innhold av kjemikalier, må det ofte tas prøver og analyser for å klassifisere eller bestemme innholdet.

Prøvetaking og analyser

Det er ikke alltid like lett å vite hva de forskjellige avfallsproduktene som bedriften har stående, er. Noen «arver» gammelt skrot eller kan få uønsket ansvar for å rydde opp i ukjent avfall som står igjen etter en kollega som sluttet for lengst.

I slike tilfeller kan en kjemiker ta prøver for å fastslå hva slags avfall det er snakk om. Prøvene sendes til et godkjent laboratorium der det ofte vil være behov for å tolke resultatene i etterkant. Avfallet kan vise seg å være en blanding av ulike type stoffer. Derfor kan det være vanskelig å klassifisere det farlige avfallet på egen hånd.

Opprydding av farlig avfall

I en hektisk arbeidshverdag kan det bli smått med tid til å holde orden og oversikt over avfallsmengder og -typer. Og det er ingen hemmelighet at mange mangler den rette kompetansen til slike oppgaver.

Da kan den enkleste løsningen være å be om kvalifisert hjelp. Fagfolkene i «Kjemiker på vei» sørger for riktig klassifisering før avfallet deklareres, transporteres og leveres til godkjent mottak.

Les også: Dette er forskjellen på spesialavfall, farlig avfall og risikoavfall

Rådgivning på farlig avfall

Farlig avfall er et stort og komplekst område, og det er ikke rart at mange bedrifter mangler nødvendig kunnskap for å dekke alt. Desto viktigere blir det å hente inn ekstern hjelp og rådgivning ved behov om blant annet:

 • sikkerhet
 • vurdering av komplekse og sammensatte avfallsløsninger og bransjekonsepter
 • avfallstypevurdering og analyseforståelse av farlig avfall
 • miljørisikoanalyser
 • forståelse av regelverk for farlig avfall (og alle øvrige avfallstyper)
 • beredskapsplaner for uforutsette utslipp
 • prosjektvurdering ved industriell rengjøring o.l.
 • HMS
 • myndighetsrapportering
 • oppbevaring av farlig avfall i henhold til lover og forskrifter
 • riktig utstyr til det aktuelle avfallet

Les også: Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall

Eksempler fra bedrifters hverdag med farlig avfall

«Kjemiker på vei» blir typisk tilkalt når laboratorium og sykehus skal rydde opp i gamle kjemikalier. Et annet eksempel er at miljøskapet på byggeplassen blir så fullt at det nesten ikke kan lukkes igjen.

Men det hender også at vi blir tilkalt når bedrifter oppdager at de har glemt avfallsforskriftens kapittel 11 om at farlig avfall skal leveres minst én gang i året. Eller fordi hylla på lageret over tid har blitt samleplass for en salig blanding av ukjente produkter uten merking, slik at både lager- og HMS-ansvarlig aner uråd.

Andre ganger er det behov for å rydde opp i diverse ukjente kjemikalier som er samlet i et spann. En typisk problemstilling er også vanskeligheter med å klassifisere og bestemme rett avfallskode ved deklarering.

Da er det praktisk å vite at det finnes faglig bistand, og bedriften bør benytte seg av den når behovet oppstår.

Konsekvensene av å ta snarveier kan bli katastrofale. Dersom bedriften ikke har kontroll på det farlige avfallet, kan det gå ut over miljøet og medarbeideres helse og sikkerhet. Da er veien kort til en nedtur for bedriftens omdømme og økonomi.

Les også: Lover og regler for bedrifter som genererer farlig avfall

Snakk med våre kjemikere

Trenger du og bedriften litt hjelp til å ta fatt på ryddejobben eller noen råd for trygg håndtering av det farlige avfallet? Start med rådgivning fra en av våre kjemikere.

Last ned sorterings- og emballeringsveileder

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 6. oktober 2020 og er senere oppdatert. 

Temaer: farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all