Slik får du ryddet opp i bedriftens farlige avfall

Av Renate Heder 26. april 2022

2022 NG blogg repub Hjelp til rydde bedriftens farlige avfall

Deler av det bedriften har på lager kan vise seg å utgjøre en risiko for mennesker eller miljø når det skal kastes. Dette må håndteres på en forsvarlig måte, og det er regler å følge. Her får du tips og råd om hvordan fagfolk kan bistå virksomheten, både med opprydding og for å lage trygge systemer for avfallshåndtering.


I praksis skal vi se på hvordan vi utfører tjenesten «Kjemiker på vei». Fagfolkene her har rutiner for å håndtere de typiske utfordringene som en del bedrifter møter, og sannsynligheten er stor for at du kjenner deg igjen i noen av situasjonene.

Hva er farlig avfall?

Kortversjonen av en definisjon kan formuleres på denne måten: «Farlig avfall er alt som kan være helse- og miljøskadelig på kort eller lang sikt».

Slikt avfall må håndteres spesielt og holdes adskilt fra øvrig avfall. Vil du lese mer inngående om hva slags avfallstyper det er snakk om, anbefaler jeg denne artikkelen.

Spesialistenes innsats

Kjemiker på vei er en tjeneste fra Norsk Gjenvinning der fagfolk hjelper kunder med farlig avfall ute i deres bedrifter. De er gjerne kjemiingeniører eller generelt medarbeidere med solid og relevant erfaring fra bransjen.

Typiske oppgaver er:

Kartlegging

Alle avfallsbesittere må ha oversikt og vite hva slags avfall de har. Har man ikke denne oversikten, trengs det en kartlegging. Dersom det ikke foreligger sikkerhetsdatablader som sier noe om innhold av kjemikalier, må det ofte tas prøver og analyser for å klassifisere eller bestemme innholdet.

 Prøvetaking og analyser

Det er ikke alltid like lett å vite hva de forskjellige avfallsproduktene en har stående, er. Noen «arver» gammelt skrot eller kan få uønsket ansvar for å rydde opp i ukjent avfall som står igjen etter en kollega som har sluttet for lengst.

I slike tilfeller kan en kjemiker ta prøver for å fastslå hva slags avfall det er snakk om, og prøvene sendes til godkjent laboratorium. Ofte vil det være behov for å tolke resultatene i etterkant også, for det kan være snakk om ulike type stoffer - og da kan det være vanskelig å klassifisere avfallet på egen hånd.

 Opprydding av farlig avfall

I en hektisk arbeidshverdag kan det bli smått med tid til å holde orden og oversikt over avfallsmengder og -typer. Og det er ingen hemmelighet at mange mangler den rette kompetansen til slike oppgaver.

Da kan den enkleste løsningen være å be om kvalifisert hjelp. Fagfolkene i Kjemiker på vei sørger for riktig klassifisering før avfallet deklareres, transporteres og leveres til godkjent mottak.

Rådgivning på farlig avfall

Farlig avfall er et stort og komplekst område, og det er ikke rart at mange bedrifter mangler nødvendig kunnskap for å dekke alt. Desto viktigere blir det å hente inn ekstern hjelp og rådgivning ved behov.

Det kan gjelde:

 • sikkerhet
 • vurdering av komplekse og sammensatte avfallsløsninger og bransjekonsepter
 • avfallstypevurdering og analyseforståelse farlig avfall
 • miljørisikoanalyser
 • forståelse av regelverk for farlig avfall (og alle øvrige avfallstyper)
 • beredskapsplaner for uforutsette utslipp
 • prosjektvurdering ved industriell rengjøring o.l.
 • HMS
 • myndighetsrapportering
 • oppbevaring av farlig avfall i henhold til lover og forskrifter
 • riktig utstyr til det aktuelle avfallet

Eksempler fra bedrifters hverdag med farlig avfall

Kjemiker på vei blir typisk tilkalt når laboratorium og sykehus skal rydde opp i gamle kjemikalier. Et annet eksempel er at miljøskapet på byggeplassen blir så fullt at det nesten ikke kan lukkes igjen.

Men det hender også at vi blir tilkalt når bedrifter oppdager at de har glemt avfallsforskriftens kapittel 11 om at farlig avfall skal leveres minst én gang i året. Eller fordi hylla på lageret over tid har blitt samleplass for en salig blanding av ukjente produkter uten merking, slik at både lager- og HMS-ansvarlig aner uråd.

Andre ganger er det behov for å rydde opp i diverse med ukjente kjemikalier som er samlet i et spann. En typisk problemstilling er også vanskeligheter med å klassifisere og bestemme rett avfallskode ved deklarering.

Da er det praktisk å vite at det finnes faglig bistand, og bedriften bør benytte seg av den når behovet oppstår.

Konsekvensene av å ta snarveier kan bli katastrofale. Dersom bedriften ikke har kontroll på det farlige avfallet, kan det gå ut over miljøet og medarbeideres helse og sikkerhet. Da er veien kort til en nedtur for bedriftens omdømme og økonomi.

Start med rådgivning

Trenger du og bedriften litt hjelp for å ta fatt på ryddejobben eller noen råd for trygg håndtering av det farlige avfallet? Start med rådgivning fra en av våre kjemikere.


Les alt om Kjemiker på vei her »


Dette blogginnlegget ble første gang publisert 6. oktober 2020 og er senere oppdatert og revidert.

 

 

Temaer: farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all