Trenger bedriften min en løsning for farlig avfall?

Av Renate Heder 23. januar 2018

Norsk-Gjenvinning_Diverse-farlig-avfall.jpg

Alle bedrifter som produserer mer enn én kilo farlig avfall, plikter å levere dette til godkjent aktør minst en gang per år. Gjelder det din bedrift, trenger du også en avfallsløsning. Men hva innebærer egentlig en slik løsning? I dette innlegget kan du lese om hva vi i Norsk Gjenvinning anbefaler de som tar kontakt og lurer på akkurat dette.

«Diverse» farlig avfall

Har dere det? Dere er i tilfelle ikke alene. Det hender rett som det er at noen kontakter kundesenteret vårt og bestiller henting av diverse farlig avfall. Men da ringer varselbjellene hos oss. For vi må følge et strengt lovverk, og kan ikke uten videre hente det. Vi må vite hva slags avfall det er snakk om.

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? – dette bør du passe på

Det er heller ikke sjåførens oppgave å deklarere avfallet når han eller hun eventuelt henter avfallet. Avfallet skal deklareres før levering. Det innebærer blant annet å bestemme hvilke stoffer og avfallstyper det er snakk om.

I slike tilfeller blir svaret vårt derfor: «Vi kan selvfølgelig hente avfallet, men det må deklareres først – trenger dere hjelp til det?» For dette hjelper våre kjemikere på vei gjerne til med. Vi er opptatt av at miljøet blir ivaretatt, og at kunder og andre som håndterer farlig avfall følger regelverkene.

Vil du vite mer? Last ned bedriftens guide for farlig avfall her

Trenger vi en løsning for farlig avfall?

Av og til får jeg også telefoner fra bedrifter som er usikre på om de trenger en egen løsning for farlig avfall. Da foreslår jeg som regel et møte hvor jeg kartlegger hva slags avfall - eller fraksjoner - det er snakk om, og hvor store mengder. Det skal egentlig nesten ingenting til før det er nødvendig å ha en avfallsløsning – selv om løsningen bare innebærer en oppsamlingseske for lysstoffrør og en beholder for batterier. Eller kanskje et lite miljøskap. Farlig avfall skal oppbevares i egnet utstyr, uavhengig av mengde.

Les også: Slik legger du opp bedriftens løsning for farlig avfall

Fare for avvik?

På slike møter pleier jeg også å informere om hva avfallsforskriften krever, hva som er viktig å passe på, og hva som kan dukke opp under et eventuelt tilsyn fra myndighetene. Avvik som blir registrert ved tilsyn handler ofte om manglende merking, blanding av rester og slurv med oppbevaring. Dette er noe vi som seriøs avfallsleverandør ønsker å bistå våre kunder med for å være i forkant og stå inne for gode løsninger som dekker opp for de strenge kravene knyttet opp mot farlig avfall.

For eksempel er oljefilter og kanner som blir kastet i container for restavfall klare avvik. Syrebad rett i sluket likeså. 

Produktkunnskap og kjennskap til regelverk

Kjennskap til lover og regler, og produktkunnskap inngår også i en løsning for farlig avfall. Ikke minst med tanke på HMS. Alle som har med farlig avfall å gjøre må ha relevant kunnskap og informasjon.

Derfor vurderer jeg også hvilken kompetanse som finnes i bedriften jeg besøker. Hva trenger de hjelp til? Kanskje er alle datablader i skjønneste orden, men ingen av brukerne forstår informasjonen som er skrevet der. Og da er de til liten hjelp. I slike tilfeller kan et lite kurs være på sin plass og disse kan skreddersys etter kundens behov og ønsker.

Rutiner

En viktig del av en avfallsløsning handler om å ha gode rutiner. Sikre at rutiner blir fulgt. Jeg oppfordrer gjerne til å lage et system for gjennomgang en eller flere ganger i året. Rutinene bør også inkludere en oppfølging av gjeldende lover og regler.

Kan vi kjøre det farlige avfallet til godkjent mottak selv?

Noen lurer også på om de kan frakte avfallet selv. Og ja, det er mulig. Hvorvidt det er trygt og lønnsomt, er en annen ting. Bedrifter som produserer mindre enn 1 000 kilo farlig avfall per år, kan levere til kommunale mottak på egen hånd. Så sant det ikke dreier seg om farlig gods – her er grensen for det man kan frakte selv 500 kilo. Men vær oppmerksom på at krav til e-deklarering, merking og sikker emballasje gjelder i alle tilfeller.

I tillegg blir flere bedrifter miljøsertifisert, og sporbarhet og dokumentasjon på det farlige avfallet er en viktig del for miljøregnskapet deres. Dette er noe Norsk Gjenvinning sikrer gjennom sitt rapporteringssystem Grønt Ansvar, hvor kundene får full oversikt over volum og kostnader knyttet mot avfallshåndteringen.

Spørsmål du bør stille deg

Kontakt oss gjerne hvis du lurer på noe rundt dette temaet, eller still spørsmål her på bloggen. Du bør uansett stille deg selv følgende spørsmål:

  • Hvilke typer farlig avfall har vi?
  • Imøtekommer vi kravene til lagring og håndtering?
  • Har vi en tilfredsstillende avfallsløsning?
  • Oppfyller vi krav til deklarering av farlig avfall, sporbarhet og dokumentasjon?
  • Hvem er ansvarlig for dette hos oss?
  • Har vi den nødvendige kunnskapen?
  • Har vi prosedyrer som beskriver hva som skal gjøres hvis det oppstår uhell?

Har dere en seriøs avfallsleverandør, bør de kunne kvalitetssikre løsningen deres. Slik at du kan være sikker på vegne av din bedrift.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall, e-deklarering


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all