Tømming av sandfang må inn i borettslagets vedlikeholdsrutiner

Av André Martinsen 24. september 2019

Norsk-Gjenvinning_tømming-av-sandfang_borettslag

Et viktig tiltak for å hindre oversvømmelser og skader, er å tømme sandfanget jevnlig. Mange glemmer å ha dette som en del av vedlikeholdsrutinene. Det samme gjelder sjekk av gamle rør. Her er noen tips til deg som har ansvar for vedlikehold i borettslag, bygårder og næringsbygg!

Hva er et sandfang?

Er du ukjent med begrepet skal du få en kjapp forklaring først: Et sandfang kan for eksempel være et sluk, en kum eller en rist. Du finner dem overalt i gater og veier, på gårdsplasser, i bygårder, i vaskehaller på bensinstasjoner – for å nevne noe. De gjør en nyttig og nødvendig jobb fordi de skiller ut sand, grus, jord og giftstoffer før overflatevannet (det som ligger på bakken) havner i det kommunale rørnettet. Et rørnett som mange steder ikke klarer å få unna store vannmengder raskt nok. Det ser vi stadig eksempler på under voldsomt regnvær, spesielt i byene. Det er derfor viktig at sandfangene tømmes for å unngå at:

  • Bygg og eiendom skades som følge av flom
  • Miljøgifter havner i naturen
  • Rørnettets tilstand og kapasitet forverres fordi slammet tetter igjen og sliter på rørene

Å tømme sandfang – en del av ansvar og vedlikeholdsrutiner

Et styre i et borettslag eller sameie, har et vedlikeholdsansvar. Det samme har byggeiere. Skal en få noe igjen på forsikringen ved en eventuell skade, må et slikt ansvar tas på alvor. I ansvaret inngår for de fleste også det å sørge for at sandfang på eiendommen blir tømt. Følgeskader ved oversvømmelse kan fort bli både omfattende og dyre, og det er derfor smart å være føre var. Gjør det til en rutine å tømme sandfanget regelmessig. Hvor ofte, avhenger av stedlige faktorer, som for eksempel kummens beliggenhet – og været selvfølgelig. Spør gjerne en fagperson om råd.

Å tømme og rengjøre et sandfang er for øvrig en jobb som skal utføres av fagfolk med egnet oppsamlingsutstyr i form av en slamsuger eller sugebil. De leverer avfallet som suges opp på godkjent anlegg. Pass på at du får dokumentasjon på at jobben er korrekt utført!

Husk også sjekk av taksluk og gamle rør

Taksluk har en nyttig funksjon ved regnvær og snøsmelting, men det er lett å glemme dem. Helt til de blir tette og vannet kanskje trenger inn i bygget eller blir liggende på taket. En sjekk – gjerne både vår og høst – bør derfor også inngå i vedlikeholdsrutinene. Fjern gammelt løv og annet som kan hindre at vannet renner fritt.

Og husk rørene. Mange bygårder og borettslag har fortsatt gamle vann- og avløpsrør som lever på overtid. Det kan lønne seg å koste på en rørinspeksjon med noen års mellomrom. Slik at en eventuell rørfornying kan planlegges i god tid, og ikke blir et kostbart hastetiltak. Jevnlig gjennomspyling av rør bør også vurderes.

På våre nettsider kan du lese mer om hva vi i Norsk Gjenvinning kan hjelpe til med, både når det gjelder forebyggende vedlikehold, når vannet plutselig flommer over, eller rørene tetner. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe - eller hvis du ønsker å bestille tømming av sandfang!

Temaer: rørinspeksjon, vedlikehold i borettslag, tømming av sandfang, spyling av rør


André Martinsen's photo

Av: André Martinsen

André Martinsen har jobbet i Norsk Gjenvinning AS siden 2012 og har hatt flere roller i sin tid i selskapet, blant annet som kundekoordinator på kundesenteret og kjøreleder i logistikkavdelingen. I dag sitter han som driftsleder for VA-avdelingen. Som driftsleder har André en nøkkelrolle i koordineringen av daglig drift, bemanning, kjøretøy og utstyr, samt ansvaret for nasjonale kunder og prosjekter.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

se alle