Slik forebygger du oversvømmelse og skader i borettslaget

Av Renate Heder 28. september 2021

Sandfang og kummer som går tett kan forårsake skader på eiendom.

Tømming av sandfanget er en viktig del av det løpende vedlikeholdet i borettslaget for å hindre oversvømmelser og skader. Kontroll av eldre rør står også på listen til deg som har ansvar for vedlikehold i borettslag, bygårder og næringsbygg.

Sandfang er nok et ukjent begrep for flere. Det kan for eksempel være et sluk, en kum eller en rist. Du finner dem overalt i gater og veier, på gårdsplasser, i bygårder, i vaskehaller på bensinstasjoner.

De gjør en nyttig og nødvendig jobb fordi de skiller ut sand, grus, jord og giftstoffer før overflatevannet (det som ligger på bakken) havner i det kommunale rørnettet. Et rørnett som mange steder ikke klarer å få unna store vannmengder raskt nok. Det ser vi stadig eksempler på under voldsomt regnvær, spesielt i byene. Det er derfor viktig at sandfangene tømmes for å unngå at:

  • bygg og eiendom skades som følge av flom
  • miljøgifter havner i naturen
  • rørnettets tilstand og kapasitet forverres fordi slammet tetter igjen og sliter på rørene

Å tømme sandfang – en del av vedlikeholdsansvaret

Styret i et borettslag eller sameie har et vedlikeholdsansvar. Det samme gjelder byggeiere. Skal du få noe igjen på forsikringen ved en eventuell skade, må et slikt ansvar tas på alvor. I ansvaret inngår for de fleste også det å sørge for at sandfang på eiendommen blir tømt. Følgeskader ved oversvømmelse kan fort bli både omfattende og dyre, og det er derfor smart å være føre var.

Gjør det til en rutine å tømme sandfanget regelmessig. Hvor ofte, avhenger av stedlige faktorer, som værforhold og kummens beliggenhet. Spør gjerne en fagperson om råd.

Å tømme og rengjøre et sandfang er for øvrig en jobb som skal utføres av fagfolk med egnet oppsamlingsutstyr i form av en slamsuger eller sugebil. De leverer avfallet som suges opp på godkjent anlegg. Pass på at du får dokumentasjon på at jobben er korrekt utført!

Sjekk taksluk

Taksluk har en nyttig funksjon ved regnvær og snøsmelting. Det er imidlertid lett å glemme dem, inntil de blir tette og vannet blir liggende på taket - og kanskje trenger inn i bygget.

En sjekk – gjerne både vår og høst – bør derfor også inngå i vedlikeholdsrutinene. Fjern gammelt løv og annet som kan hindre at vannet renner fritt.

Rørinspeksjon

Og husk rørene. Mange bygårder og borettslag har fortsatt gamle vann- og avløpsrør som lever på overtid. Det kan lønne seg å koste på en rørinspeksjon med noen års mellomrom. Da kan en eventuell rørfornying planlegges i god tid, og boligselskapet unngår et kostbart hastetiltak. Jevnlig gjennomspyling av rør bør også vurderes.

På våre nettsider kan du lese mer om hva vi i Norsk Gjenvinning kan hjelpe til med, både når det gjelder forebyggende vedlikehold, når vannet plutselig flommer over eller rørene går tett.

Ta kontakt hvis du lurer på noe - eller hvis du ønsker å bestille tømming av sandfang!

Denne bloggartikkelen ble opprinnelig publisert høsten 2019 og er senere oppdatert og publisert på ny.

Temaer: rørinspeksjon, vedlikehold i borettslag, tømming av sandfang, spyling av rør


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all