Snart festivalsommer: Hva skjer med det farlige avfallet?

Av Carina Slåtta 23. april 2024

Shutterstock_612941909

Med festivalsommeren rett rundt hjørnet, er det på tide å tenke på håndtering av det farlige avfallet. Festivalarrangører er dessverre alt for slurvete med sortering av denne typen avfall, og det håndteres sjelden i henhold til regelverket. Det kan føre til forurensning og skade på både mennesker og dyr. Her er en enkel guide til hvordan du som festivalarrangør kan sikre at farlig avfall håndteres trygt og i samsvar med regelverket.

Når det kommer til håndtering av farlig avfall, er alltid sikkerheten til mennesker og miljøet viktigst. Retningslinjene er strenge, og det er det gode grunner for.

Alt farlig avfall skal pakkes separat og i godkjent emballasje som er tydelig merket i henhold til gjeldende regelverk for lagring og transport. Dette sikrer at farlige stoffer forblir kontrollert og isolert. Det er også avgjørende for å forebygge uhell under transport og oppbevaring.

Ved å følge de strenge retningslinjene kan vi alle bidra til en tryggere håndtering av materialer som ellers kunne utgjort en alvorlig risiko for både helse og miljø. Du finner mye mer informasjon om farlig avfall på temasiden vår. 

Farlig avfall på festival

Festivaler fører med seg store mengder avfall som alt for ofte leveres inn usortert. Det er skadelig for miljøet. Farlig avfall skal ikke havne sammen med annet avfall, samtidig som ulike typer farlig avfall ikke skal blandes. Mengden farlig avfall på festivaler varierer, men inkluderer typisk: 

  • Pyroteknikk: Klassifiseres som eksplosiver og krever spesielt varsom behandling. Norsk Gjenvinning har ikke tillatelse til å frakte eller ta imot denne typen avfall, men vi kan hjelpe deg med å finne en løsning. 
  • Smittefarlig avfall: Kan ved feil håndtering føre med seg risiko for sykdomsspredning. Det finnes strenge regler for slikt avfall, blant annet at det skal dokumenteres hvor det smittefarlige avfallet kommer fra, hvordan det er oppbevart, håndtert og transportert. 
  • EE-avfall: Alt elektronisk utstyr som krever strømtilførsel, inkludert lysutstyr og lydanlegg. 
  • Kjemikalier: Dette kan være alt fra rengjøringsmidler til løsemidler brukt i kunstverksteder på festivalen. Husk at flasker med rester av håndsprit skal sorteres som løsemidler. 

Andre vanlige typer farlig avfall inkluderer maling, lim, lakk, spraybokser uten isocyanater, usorterte småbatterier og gasser i trykkbeholdere. Hver av disse krever spesifikke forholdsregler for sikker lagring og transport.

Vi har laget faktaark om forskjellige typer farlig avfall.

Som festivalarrangør bør du være spesielt forberedt på at det kan oppstå avfall som lystgassbokser, propanbeholdere, brannslukningsapparater og lightere. For sistnevnte kan det være en ide å sette ut egne beholdere på festivalområdet, så det blir enkelt for deltagerne å kaste dem riktig.

Les også: Lystgass på avveie kan forårsake brann og personskade 

Lagring og håndtering av det farlige avfallet 

For å lagre farlig avfall trygt utendørs, anbefaler jeg å benytte Miljøsafe-skap. Dette er en sikker lagringsløsning som kommer med oppsamlingskar for lekkasjer, brannslukker i taket, og er låsbar for å forhindre uvedkommende tilgang.

Miljøsafe-skapene kommer i fire forskjellige størrelser og er ferdig innredet. Skapene er tilpasset ulike bransjebehov, men kan også innredes etter spesifikke ønsker og behov.

Når festivalen er over, må det farlige avfallet håndteres riktig. Dette inkluderer riktig sortering, merking i henhold til både avfallsforskriften §11-12 og ADR-reglementet og sikker transport til godkjent behandlingsanlegg. I Norsk Gjenvinning har vi kjemikere som kan hjelpe med sortering, emballering, deklarering og merking.

Begynner du planleggingen i god tid øker sjansen for at du er godt forberedt når festivalen starter, og at sorteringen går enklere. Vi kan hjelpe deg med å finne riktige og brukervennlige løsninger!

Lykke til!

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall


Carina Slåtta's photo

Av: Carina Slåtta

Carina Slåtta er fagleder for farlig avfall i Norsk Gjenvinning, avdeling øst. Hun har fem års erfaring i selskapet, der hun har jobbet som kjemiker på vei med kartlegging, rådgivning, klassifisering, merking, riktig emballering og deklarering ute hos kunder. Carina er utdannet innen molekylærbiologi og har tidligere erfaring fra ALS Laboratory Group med miljøanalyser.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all