Slik sikrer vi bærekraftig ombruk av brannslukkere

Av Renate Heder 26. september 2023

Bilde av gamle og utdaterte brannslukkere sett ovenfra.

Dersom virksomheten tømmer utdaterte brannslukningsapparater på egen hånd, risikerer dere lovbrudd. Fagmiljøer kan veilede om riktig håndtering, som også hjelper bedriften med å redusere sløsing med ressurser og ivareta naturen.

Mange bedrifter og virksomheter har brannslukkere stående som må byttes ut etter en viss tid. Istedenfor å levere brannslukkerne til et godkjent mottak, er det mange som velger å tømme apparatene selv. Deretter blir de tomme metallbeholderne levert inn som skrapjern. Det kan det være flere grunner til, blant annet:

  • gammel praksis, som alltid har vært gjeldende
  • høye saneringskostnader
  • manglende eller ineffektive returordninger

Brannslukkere er farlig avfall

Alle typer brannslukkere klassifiseres som farlig avfall da dette er beholdere med gass under trykk. Å tømme brannslukningsapparatet selv uten at det foreligger tillatelse fra myndighetene kan få flere konsekvenser:

Last ned gratis guide: Bedriftens guide for farlig avfall

Snu trenden med ulovlig tømming av brannslukkere

Ved å tømme en fremdeles brukbar metallbeholder og deretter kaste den som skrapjern, bidrar man til å redusere gjenbruk av brannslukkerne. Da må et nytt brannslukningsapparat produseres fra bunnen av, og det krever utvinning av fire kg jomfruelig stål per beholder.

Vi bør alle bidra til en holdningsendring for å redusere feil håndtering av brannslukkere. Det enkleste tiltaket er å benytte nye løsninger som gir brannslukkerne nytt liv og som gjør det mulig å behandle både innholdet og beholderne på en forsvarlig måte, på et godkjent mottak.

Norsk Gjenvinning og Miljø Norge samarbeider om å forenkle prosessen og øke ombruk av utdaterte brannslukningsapparater. Leverer du brannslukkeren til Norsk Gjenvinning, vil vi sende den videre til Miljø Norge dersom den kan ombrukes. Der går den gjennom en prosess med gjenbruk av både beholderen og slukkemiddelet.

Gyldig tillatelse for håndtering av farlig avfall

Fordi brannslukkere faller under kategorien farlig avfall, gjelder kravene i avfallsforskriftens kapittel 11.6 og 11.16. Det betyr at det er ulovlig å tømme apparatene uten gyldig behandlingstillatelse fra myndighetene.

Tillatelsen gir uttrykk for at det foreligger tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om hvordan brannslukkeren skal tømmes og ellers håndteres. Dersom denne kunnskapen mangler, er det ikke bare uforsvarlig. Tømming av apparatene kan være ekstremt farlig å utføre på grunn av trykket i beholderen og farlige kjemikalier i for eksempel skumapparater.

Les også: Lover og regler for bedrifter som genererer farlig avfall

Konsekvensene av å tømme brannslukningsapparater

Om brannslukningsapparatet inneholder pulver eller fluorbasert skum (PFAS) har mye å si for hvilke konsekvenser tømmingen kan få. Det er viktig å være klar over at disse to innholdstypene påvirker natur og miljø på ulike måter, med ulik alvorlighetsgrad.

Pulverapparater

Innholdet i pulverapparatene kan irritere øyne og luftveier, avhengig av hvilke egenskaper pulveret har. Hvordan metallbeholderen behandles etter at den er tømt har i tillegg mye å si for bærekraft og påvirkning av miljøet. Pulverapparater skal derfor aldri behandles som restavfall.

Les mer: Nå blir endelig pulverapparatene gjenvunnet for alvor

Skumapparater

Tømming av brannslukkere med fluorbasert skum kan føre til alvorlige konsekvenser fordi det er:

  • miljøforurensende
  • helseskadelig for mennesker
  • skadelig for dyr og havnæring

Brannslukningsapparater med skum inneholder også et større konsentrat av fluor enn det du ellers finner i andre typer fluorprodukter.

Brannslukker tømmes i en prosess for ombruk.

Smarte ombruksløsninger utvikles kontinuerlig

De neste årene vil løsningene både utvikles videre og øke i antall, slik at blant annet brannslukkere med fluorskum også kan ombrukes på lik linje med pulverapparatene.

Med både flere og bedre løsninger, blir det enklere og mer økonomisk å levere brannslukningsapparater til ombruk.

 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Temaer: farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all