Slik planlegger du avfallsløsningen på byggeplassen

Av Jørn Frydenlund 14. mars 2017

Norsk_Gjenvinning_avfallsløsning_byggeplass_foto_shutterstock_307164908-1.gif

En avfallsløsning skal imøtekomme mange krav. Tid, økonomi og sikkerhet er noen forhold du må ta hensyn til. Og miljø selvfølgelig. Jeg mener at 100% gjenvinningsgrad er mulig å få til. Men er det smart? Og hva skal egentlig til for å lage en god avfallsløsning?

Ta tidlig kontakt med avfallsleverandøren

Det aller første du bør gjøre er å kontakte en avfallsleverandør i god tid før prosjektet starter, slik at de kan bistå deg i forkant av arbeidene.

Utarbeid en avfallsplan

Jeg forutsetter at dere har utarbeidet en framdriftsplan for prosjektet. Den henger tett sammen med avfallsplanen - en plan som viser estimerte avfallsmengder sortert på typer. Den danner grunnlaget for å beregne avfallsmengdene i de forskjellige byggefasene: Fra utgraving til råbygg, tett bygg og innredning hvis det gjelder nybygg. Riving og rehabilitering har andre faser. Du kan lese mer om dette i artikkelen Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen.

En avfallsplan skal utarbeides ved:

 • Oppføring av bygning over 300 m2 (bruksareal)
 • Riving og rehabilitering av bygning over 100 m2 (bruksareal)
 • Konstruksjoner og anlegg hvor tiltaket genererer mer enn 10 tonn avfall

Hvordan lage en avfallsplan?

Kanskje er du en av dem som foretrekker å lage planen selv? Mange kontakter imidlertid avfallsleverandøren, og utarbeider avfallsplanen i samarbeid med dem. De har gjerne god erfaring med hva du trenger av utstyr til hvilken tid, de kjenner regelverket, har gode verktøy for å beregne avfallsmengder, og kan gi råd om hva som lønner seg å kildesortere.

Du finner en kombinert avfallsplan og sluttrapport hos Direktoratet for byggkvalitet. 

Jobber du med et rive- eller rehabiliteringsprosjekt, må du også utarbeide en miljøsaneringsbeskrivelse. Det kan du lese mer om i denne folderen fra Direktoratet for byggkvalitet.

Beregn avfallsmengder

For å få en avfallsplan som er mest mulig nøyaktig, bruker avfallsleverandørene en avfallskalkulator. Det er også mulig å ta utgangspunkt i erfaringstall. Mengdene nedenfor er generelle:

 • Nybygg: 15-70 kg/m2 (avhengig av planlegging og ambisjoner)
 • Rehabilitering: 50-1000 kg/m2 (avhengig av rivingsgrad)
 • Riving: 700-1500 kg/m2
  • Trebygninger: 700 kg
  • Betongbygg: 1400 kg
  • Lagerhaller: kan være mye mindre

Skaff deg oversikt over avfallstyper

Avfallsplanen legger også føringer for hvilke avfallstyper eller fraksjoner dere bør (eller må) sortere ut i de ulike fasene. Skaff deg oversikt og planlegg oppsamlingsutstyr for avfallet ut fra dette.

Undersøk plassen

Finn ut hvor mye plass dere får til rådighet. Det hjelper deg i å planlegge en fornuftig plassering av avfallsstasjoner både utvendig og innvendig. Plassen har også betydning for hvilke sorteringsmuligheter dere har.

Bestill oppsamlingsutstyr i tide

Det er avgjørende for å sikre flyt i byggeprosjektet at rett oppsamlingsutstyr er tilgjengelig til rett tid (og at det blir hentet til rett tid - ikke minst!). Ta gjerne avfallsleverandøren med på en befaring, eller bruk tegninger som utgangspunkt for planlegging av hva som skal plasseres av utstyr.

Få avfallsplanen inn i HMS

Der det er mulig, anbefaler jeg deg å få avfallsplanen og avfallshåndteringen inn i HMS-planene. Sikkerhet og miljø får naturlig nok gjerne høy prioritet.

Inkluder vernerunder og gå gjerne så konkret til verks at dere tar en titt oppi restavfallsbeholdere for å kontrollere at avfallsplan og sorteringskrav blir fulgt. Oppdager dere feil og klarer å spore hvem som har kastet avfallet, er bøtelegging et effektivt virkemiddel for å unngå det samme flere ganger.

Avfallsfri byggeplass? 100% kildesortering er teknisk mulig!

Jeg vil hevde at det er mulig å få til 100% kildesortering av byggavfall. Men om det er smart, kan diskuteres. Kildesortering og gjenvinningsgrad må ses i en helhetlig sammenheng. I praksis er det viktig at dere finner ut hva som er et fornuftig nivå i hvert enkelt prosjekt, både ut ifra lovkrav og økonomi.

Sørg for at avfall ikke oppstår

Egentlig er det viktigste å sørge for at avfall IKKE oppstår. Dette gjelder både før, underveis og etter arbeidet. Da er god planlegging nødvendig, helt fra starten. Ha fokus på riktige beregninger av materialbruk og sikker oppbevaring slik at materiale ikke blir ødelagt.

Har du et bra, prosjekterende team som tar ansvar for å finne gode løsninger, kan det bidra til reduserte avfallsmengder på byggeplassen. Det samme gjelder bevisste medarbeidere som kan bidra med sin erfaring. Mye av kunnskapen rundt omkring er taus. Få den fram.

Ikke glem sluttrapporten

Når prosjektet er fullført, skal du sende inn en sluttrapport. Her må du huske på å dokumentere at avfall har blitt levert inn til godkjent avfallsanlegg eller til ombruk/gjenvinning.

Ha en god dialog

Dialog og tydelig kommunikasjon er nyttig på de fleste områder i livet. Byggeplasser og avfallsløsninger er intet unntak. Sørger du får å ha en god og tett dialog med avfallsleverandøren din, sikrer du også en effektiv avfallsløsning. Også hvis uforutsette hendelser skulle inntreffe. Last gjerne ned vår guide for å lese mer om avfallsløsninger.
New call-to-action

 

Temaer: kildesortering på byggeplass, avfallsløsninger på byggeplass, avfallsfri byggeplass


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund jobber som KAM i Norsk Gjenvinning, og er bransjeansvarlig for bygg og anlegg. Han har jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

se alle