Slik planlegger du avfallsløsningen på byggeplassen

Av Charlotte Koritzinsky 09. mars 2021

Norsk-Gjenvinning_Avfallsløsning-på-byggeplassen_IMG_0059_v2

En avfallsløsning skal imøtekomme mange krav. Tid, økonomi og sikkerhet er noen av forholdene du må ta hensyn til. Og miljø selvfølgelig. 70 prosent av byggavfallet skal brukes på nytt eller gjenvinnes. For å få til det, er det nødvendig med en god avfallsplan.

Ta kontakt med en avfallsleverandør i god tid før prosjektet starter, slik at de kan bistå deg i forkant av arbeidene.

Jeg forutsetter at dere har utarbeidet en framdriftsplan for prosjektet. Den henger tett sammen med avfallsplanen - en plan som viser estimerte avfallsmengder sortert på typer. Den danner grunnlaget for å beregne avfallsmengdene i de forskjellige byggefasene: Fra utgraving til råbygg, tett bygg og innredning, hvis det gjelder nybygg. Riving og rehabilitering har andre faser. Du kan lese mer om dette i artikkelen Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen.

En avfallsplan skal utarbeides ved:

 • Oppføring av bygning over 300 m² (bruksareal)
 • Riving og rehabilitering av bygning eller deler av bygg over 100 m² (bruksareal)
 • Fasadeendringer og reparasjoner som medfører vesentlige endringer og som omfatter mer enn 100 m² (bruksareal)
 • Konstruksjoner og anlegg hvor det genereres mer enn 10 tonn avfall

Hvordan lage en avfallsplan?

Mange kontakter avfallsleverandøren, og utarbeider avfallsplanen i samarbeid med dem. Avfallsleverandører har gjerne god erfaring med hva som trengs av utstyr til hvilken tid, de kjenner regelverket, har gode verktøy for å beregne avfallsmengder, og kan gi råd om hva som lønner seg å kildesortere.

Jobber du med et rive- eller rehabiliteringsprosjekt, må du også utarbeide en miljøsaneringsbeskrivelse. Det kan du lese mer om i denne brosjyren fra Direktoratet for byggkvalitet.

Vil du lage avfallsplanen selv? Du finner en kombinert avfallsplan og sluttrapport hos Direktoratet for byggkvalitet.

Beregn avfallsmengder

For å få en avfallsplan som er mest mulig nøyaktig, bruker avfallsleverandørene en avfallskalkulator. Det er også mulig å ta utgangspunkt i erfaringstall. Mengdene nedenfor er generelle:

 • Nybygg: 15-70 kg/m2(avhengig av planlegging og ambisjoner)
 • Rehabilitering: 50-1000 kg/m2(avhengig av rivingsgrad)
 • Riving: 700-1500 kg/m
  • Trebygninger: 700 kg
  • Betongbygg: 1400 kg 
  • Lagerhaller: kan være mye mindre

Skaff deg oversikt over avfallstyper

Avfallsplanen legger også føringer for hvilke avfallstyper eller fraksjoner dere bør (eller må) sortere ut i de ulike fasene. Skaff deg oversikt og planlegg oppsamlingsutstyr for avfallet ut fra dette.

Undersøk plassen

Finn ut hvor mye plass dere får til rådighet. Det hjelper deg i å planlegge en fornuftig plassering av avfallsstasjoner både ute og inne. Plassen har også betydning for hvilke sorteringsmuligheter dere har.

Bestill oppsamlingsutstyr i tide

Det er avgjørende for å sikre flyt i byggeprosjektet at rett oppsamlingsutstyr er tilgjengelig til rett tid (og at det blir hentet til rett tid - ikke minst!). Ta gjerne avfallsleverandøren med på en befaring, eller bruk tegninger som utgangspunkt for å planlegge hva slags utstyr som skal stå hvor.

Få avfallsplanen inn i HMS

Der det er mulig, anbefaler jeg deg å få avfallsplanen og avfallshåndteringen inn i HMS-planene. Sikkerhet og miljø får naturlig nok som regel høy prioritet.

Inkluder vernerunder og gå gjerne så konkret til verks at dere tar en titt oppi restavfallsbeholdere for å kontrollere at avfallsplan og sorteringskrav blir fulgt. Oppdager dere feil og klarer å spore hvem som har kastet avfallet, er bøtelegging et effektivt virkemiddel for å unngå det samme flere ganger.

Les mer: Avfallshåndtering og HMS på byggeplassen

En avfallsfri byggeplass er fullt mulig

Ja, det er mulig å strekke seg lenger enn 70 og få til 100 prosent kildesortering av byggavfallet. Men det er ikke nødvendigvis alltid den beste løsningen for alle. Kildesortering og gjenvinningsgrad må ses i en helhetlig sammenheng. I praksis er det viktig at dere finner ut hva som er et fornuftig nivå i hvert enkelt prosjekt, både ut ifra lovkrav og økonomi.

En helt avfallsfri byggeplass hvor avfall ikke oppstår, hverken på plassen, eller hos produsentene, er forøvrig også et ambisiøst mål en bør prøve å strekke seg etter.

Les mer: 100 prosent kildesortering på byggeplassen med «Espen-metoden»

Sørg for at avfall ikke oppstår

Det viktigste er jo egentlig å sørge for at avfall IKKE oppstår. Dette gjelder både før, underveis og etter arbeidet. Da er god planlegging nødvendig, helt fra starten. Ha fokus på riktige beregninger av materialbruk og sikker oppbevaring slik at materialer ikke blir ødelagt.

Har du et bra, prosjekterende team som tar ansvar for å finne gode løsninger, kan det bidra til reduserte avfallsmengder på byggeplassen. Det samme gjelder bevisste medarbeidere som kan bidra med sin erfaring. Mye av kunnskapen rundt omkring er taus. Få den fram.

Ikke glem sluttrapporten

Når prosjektet er fullført, skal sluttrapport sendes inn. Her må du huske på å dokumentere at avfall har blitt levert inn til godkjent avfallsanlegg eller til ombruk/gjenvinning.

Ha en god dialog

Dialog og tydelig kommunikasjon er nyttig på de fleste områder i livet. Byggeplasser og avfallsløsninger er intet unntak. Sørger du for å ha en god og tett dialog med avfallsleverandøren din, sikrer du også en effektiv avfallsløsning. Også hvis uforutsette hendelser skulle inntreffe.

Last gjerne ned innføringen om Breeam og avfallshåndtering. Her er det nyttige tips å hente, også for de som ikke jobber etter denne standarden.

New call-to-action

Denne artikkelen ble opprinnelig forfattet av Jørn Frydenlund, men har blitt oppdatert av Charlotte Koritzinsky. 

Temaer: kildesortering på byggeplass, avfallsløsninger på byggeplass, avfallsfri byggeplass


Charlotte Koritzinsky's photo

Av: Charlotte Koritzinsky

Charlotte Koritzinsky Luisa jobber som nasjonal KAM for bygg- og anleggsbransjen i Norsk Gjenvinning. Hun har utdannelse fra California University innenfor klima og kommunikasjon og har et brennende engasjement for god og bærekraftig avfallshåndtering. Charlotte begynte i Norsk Gjenvinning i 2019 og var først en sentral del av salgsteamet i Region Øst før hun i 2020 gikk inn i rollen som nasjonal KAM for bygg og anlegg.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all