Slik lykkes du med kildesorteringen

Av Morten Frøid 27. september 2016

Kildesortering_642x300.jpg_Scanstock

Synes du bedriftens kostnader ved henting og levering av restavfall er for høye? Lurer du på hva du kan gjøre for å redusere disse kostnadene? Svaret kan ligge i avfallssorteringen. Det du finner der kan nemlig være akkurat det du trenger for gjøre det økonomiske resultatet enda bedre. Kanskje kommer både regnskapssjefen og HMS-ansvarlig til å skryte av deg. Jeg gir deg noen enkle råd om hva du bør tenke på for å få til en kostnadseffektiv og vellykket kildesortering - og kanskje litt skryt på kjøpet.

Det skal være lett å sortere

Hvordan du skal legge til rette for sortering av avfall, avhenger selvfølgelig av hvilken bransje du jobber i. Bransjeforskjeller gjør at man ikke kan ta en løsning og tre den nedover alle bedrifter. Alt må tilpasses den enkeltes behov. Jeg vil likevel forsøke å gi noen generelle råd som er overførbare, uansett hva virksomheten din driver med. 

Begynn med å vurdere hvordan det er lagt til rette for avfallssortering på arbeidsplassen. Det skal være lett å sortere. Hvordan er logistikken? Står innsamlingsutstyret i logisk rekkefølge? Har dere det dere trenger av beholdere og annet utstyr? Ta en titt på punktene nedenfor.

Ha kontroll på avfallstypene

Skaff deg oversikt over hvilke avfallstyper dere har. Når du har kontroll på det, blir neste steg å vurdere om utstyret dere har i avfallsrommet er i samsvar med avfallet dere produserer. Fokuser på de største avfallsgruppene og prioriter disse. Norsk Gjenvinning har en nyttig side med oversikt over forskjellige avfallstyper.

Riktig utstyr bidrar til vellykket kildesortering

Det er penger å hente på avfallssorteringen. Er dere gode på kildesortering, kan det bli reduksjon på fakturaen fra avfallsleverandøren. Rene avfallstyper som blant annet papp, papir, plast og metall, egner seg godt for gjenvinning og er ettertraktet som "ny" råvare. 

Foreta en vurdering: Hva trenger dere av kildesorteringsutstyr? Kanskje har dere behov for:

  • Flere typer beholdere
  • Bur for EE-avfall
  • Skap for oppbevaring av farlig avfall
  • Forskjellige containere for metall, impregnert treverk eller papp
Som sagt, behovet er helt avhengig av hva din bedrift produserer av avfall. Driver du en bensinstasjon, må du blant annet ha stativ for spylevæske-kanner og legge til rette for at både medarbeidere og kunder skal kunne kaste avfall. Jobber du på en byggeplass, er kanskje antallet containere det du først og fremst må vurdere.

Listen kan bli lang, men pass på at sorteringen ikke blir altfor detaljert heller. Husk at det skal fungere i hverdagen.

 Les også "Verktøy og hjelpemidler for effektiv og riktig avfallshåndtering" >>

Tilgjengelighet er et must

Avfallsbeholderne må være lett tilgjengelige, det vil si nær brukerne og med enkel adkomst. Er sorteringen enkel å utføre, påvirker det arbeidsmiljøet også. Fornøyde brukere skaper god stemning på arbeidsplassen. Avfallet havner der det skal, og ikke litt tilfeldig her og der, eller i nærmeste papirkurv. Som jeg nevnte, HMS-ansvarlig vil trolig gi deg skryt for at du tenker på dette.

Tydelig merking og skilting må til

Sørg for at hver avfallstype er tydelig merket, og på språk som alle forstår. Feilsortering er en vanlig årsak til ekstra kostnader når avfallet må sorteres en ekstra gang på avfallsanlegget. Alle involverte må forstå hvordan det skal sorteres og hvordan utstyr skal brukes. Har dere skilt og merking som gjør at ingen er i tvil om hva de skal gjøre, reduseres sjansene betraktelig for at noe havner feil, eller at noen skader seg på utstyr. Du kan lese mer om dette i blogginnlegget vårt "7 tips for å planlegge avfallsrommet".

Sett deg klare mål

Setter du deg klare mål blir det lettere å vite hvor du skal. Det kan være:

  • Å redusere vekt på usortert avfall 
  • Å øke kildesorteringsgraden
  • Å redusere kostnader som følge av bedre sortering
  • Å gi alle brukere opplæring om avfallssortering og gjenvinning 

Husk at målene helst skal være konkrete og målbare. Det gjør jobben mye lettere. Da kan du også følge utviklingen underveis. I dag finnes det gode løsninger for dette, blant annet Grønt Ansvar, som er et komplett system for avfallshåndtering. Regnskapssjefer elsker gode system og reduserte kostnader. 

Lykke til med kildesorteringen!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 

 


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all