Slik hjelper kildesortering deg med å nå bedriftens miljømål

Av Martin Grønneberg Wold 11. juni 2024

Kildesorteringsbeholdere med plast og papp i et kontorlandskap

Virksomheten bør strebe etter å ha høyest mulig kildesorteringsgrad. Men hva innebærer det i praksis og hvilke tiltak hjelper deg å nå kildesorteringsmålene i bedriften? La oss se på detaljene.

Helt generelt handler kildesorteringsgrad om at mest mulig avfall sorteres i ulike avfallstyper, hos kilden som produserer avfallet. Avfall som ikke sorteres, kalles blandet avfall eller restavfall.

Andelen sortert avfall utgjør den såkalte kildesorteringsgraden. Å oppnå en kontinuerlig høy kildesorteringsgrad handler imidlertid om mer enn bare å vite hva det er.

Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Dette påvirker kildesorteringsgraden

Hvor høy kildesorteringsgrad du kan oppnå avhenger av flere forhold, blant annet:

  • den opprinnelige kilden for avfallet – det er stor forskjell på avfallstypene som oppstår i en restaurant, på en byggeplass eller et kontor. De oppstår også i ulikt tempo og med ulik grad av kompleksitet. Det sier seg selv at sorteringsarbeidet er mer utfordrende i blant annet restaurantbransjen og på byggeplasser, og krever derfor mer tilrettelegging enn på et kontor.
  • hvor flink man er til å legge til rette for kildesortering i virksomheten, både gjennom bevisstgjøring, egnet oppsamlingsutstyr, tilgjengelighet og merking.

Farlig avfallee-avfallsmittefarlig avfallradioaktivt avfall og eksplosiver kan uansett ikke leveres blandet med annet avfall i henhold til lovverket, og må sorteres ut.

Den nasjonale merkeordningen for kildesortering er utformet for å forenkle sorteringen. Du vil kjenne igjen merkene på avfallsbeholderen hjemme, på emballasjen, i offentlige rom og på arbeidsplassen. Gjennomført bruk av merking bidrar til at sorteringen opprettholdes gjennom alle ledd i kildesorteringsprosessen.

Les også: Slik har den nye nasjonale merkeordningen påvirket kildesorteringen

Miljørapportering

Mange virksomheter er opptatt av å øke sin kildesorteringsgrad fordi de har fokus på miljø, fordi de ønsker en mer økonomisk avfallsløsning, eller fordi de er opptatt av bedriftens omdømme.

Gjør du et raskt Google-søk på ordet "kildesorteringsgrad", vil du oppdage at stadig flere bedrifter oppgir dette i sine samfunnsrapporter og miljøregnskap.

Det er en positiv trend, og vi ser at mange er i stand til å øke andelen av sortert avfall ved hjelp av enkle tiltak og løsninger.

Hold orden på kildesorteringsgraden med et system

Ønsker du å jobbe kontinuerlig med å øke kildesorteringsgraden, trenger du et system som blant annet kan:

  • sammenligne data over tid
  • utarbeide rapporter
  • gi oversikt over kostnader og avfallstyper

Engage (tidligere Grønt Ansvar) er en effektiv digital løsning som garantert vil lette arbeidet ditt i avfallshåndteringen. Det gir deg den oversikten og statistikken du trenger for å igangsette tiltak som øker kildesorteringsgraden.

Se video av hvordan du kommer i gang med Engage

I tillegg til punktene over er det lurt å ha god oversikt over avfallet i bedriften, slik at det blir enklere å skille mellom dataene for ulike typer avfall. Hos Norsk Gjenvinning finner du et stort utvalg kildesorteringsutstyr som gjør prosessen mer effektiv.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Dette blogginnlegget ble sist publisert 11. oktober 2022 og er senere revidert.

Temaer: kildesorteringsgrad


Martin Grønneberg Wold's photo

Av: Martin Grønneberg Wold

Martin Grønneberg Wold er leder for kundestøtte i Norsk Gjenvinning og ansvarlig for avfallsrapporteringsverktøyet Grønt Ansvar®. Han har jobbet i selskapet siden 2012, i roller knyttet til kundeservice, salg og datastruktur.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all