Slik har den nye nasjonale merkeordningen påvirket kildesorteringen

Av Morten Frøid 17. oktober 2023

Containere med merker for ulike avfallstyper.

Riktig og tydelig informasjon om avfallstyper er helt nødvendig for at kildesortering skal fungere i praksis. Den nye nasjonale merkeordningen bidrar til å øke kildesorteringsgraden og gjør det mer lønnsomt for bedrifter å sortere avfall.

Norsk Gjenvinning har nå innført ordningen i egen virksomhet og tar i bruk sorteringsmerkene fortløpende. Inntil nylig fantes det ingen nasjonal standard for merking av avfallstyper. Både gjenvinningsaktører og kommuner hadde hver sin merkeordning, med ulike begreper og farger for avfallstypene.

Merkingen så derfor annerledes ut i ulike byer, borettslag, arbeidsplasser og hjemme. Mangel på en felles ordning gjorde det vanskeligere å kildesortere og bidro til økte kostnader for avfallshåndtering.

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Enklere kildesortering med nye avfallssymboler

Den nasjonale merkeordningen for kildesortering forvaltes av LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Den ble utviklet sammen med Avfall Norge og andre aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen i 2020.

Nå som alle avfallstyper har fått hvert sitt symbol, har både den visuelle kommunikasjonen og systemet for avfallssortering blitt enklere å forholde seg til.

Du finner en komplett oversikt over sorteringsmerkene og hvordan du sorterer på sortere.no.

Tydeligere avfallstyper med nye merker

I den nye merkeordningen brukes sorteringsmerker som består av en kombinasjon av farger, tekst og illustrasjoner, for tydelig å vise hvilke avfallstyper det er snakk om. Hver avfallstype har samme farge, men ulike merker brukes for å skille mellom dem.

Merkene plasseres på blant annet:

  • skilt
  • avfallsbeholdere (innendørs og i det offentlige rom)
  • avfallsposer
  • klebemerker
  • miljø- og gjenvinningsstasjoner
  • produkter og emballasje

Merkeordningen legger opp til lik merking og skaper et nasjonalt kommunikasjonssystem for kildesortering.

Systemet og sorteringsmerkene er relativt like i hele Norden samt noen land i Baltikum. EU kjenner også til ordningen, noe som på sikt kan føre til at den utvides til andre europeiske land.

Les også: 5 tips til en vellykket avfallsløsning

Norsk Gjenvinning følger opp merkeordningen

Med den nye merkingen var det åpenbart at det ville bli en stor jobb å legge om gammel praksis. Derfor ble innføringen av de nye sorteringsmerkene satt på vent hos Norsk Gjenvinning, men det er tydelig at dette er veien å gå.

Norsk Gjenvinning implementerer nå endringene. Alt nytt utstyr og skilting vil merkes tydelig med sorteringsmerkene fra den nasjonale merkeordningen.

Les også: Faglig bistand til nye krav om kildesortering

– Nye merker skal redusere mengden restavfall

Olga Korkasheva er ansvarlig for Sortere Bedrift og Nasjonal merkeordning for kildesortering i LOOP. Hun forteller at ett av målene med det nye systemet var å redusere andelen restavfall:

– Merkeordningen skulle først og fremst samle bransjen, kommunene, private aktører, produsenter og ressurselskaper rundt ett overordnet system for kildesortering. Et annet viktig aspekt ved tiltaket var å redusere restavfall, utdyper hun.

Kildesorteringsgraden påvirkes av flere faktorer enn kun merkeordningen, og det er dermed vanskelig å si om folk kildesorterer mer nå enn i 2020. Men undesøkelser LOOP utførte i samarbeid med Opinion i 2021 og 2023 viser en stor økning i kjennskap til ordningen. Det kan ha en positiv ringvirkning på kildesorteringsgraden.

– Året etter lansering var det omtrent 22 prosent som oppga at de visste om ordningen. Sommeren 2023 økte tallet til 62 prosent, som viser at folk virkelig har lagt merke til sorteringsmerkene, sier Korkasheva.

– I tillegg hadde vi som mål ved lansering at ordningen skulle bli innført i alle norske kommuner innen tre år. I 2023 er det 305 av 365 kommuner som bruker de nye merkene. Dette tilsvarer 5,2 millioner innbyggere, påpeker hun.  

Les også: Slik velger du rett kildesorteringsutstyr

Overgang til ny merkeordning i bedriften

Det er som nevnt en stor jobb for Norsk Gjenvinning å merke utstyr på nytt, og det vil ta tid. Når beholdere og containere med ny merking begynner å dukke opp i avfallsrommet, er det greit å tenke på helheten.

Det vil si at skilt og plakater bør settes opp raskest mulig, slik at mest mulig av utstyret kommer på plass samtidig.

I nettbutikken vår finner du oppdaterte kildesorteringsplakater og veggskilt.

Oppfordrer til samarbeid blant bransjeaktørene

Dersom folk er usikre på kildesorteringssystemet, ender mye av avfallet raskt opp som restavfall. Korkasheva i LOOP har derfor en klar oppfordring til bransjen:

– Om Norge skal klare å nå EUs krav om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035, er vi nødt til å samarbeide på tvers av selskaper og verdikjeder, og sammen sørge for at det blir så enkelt som mulig for folk og bedrifter å kildesortere, sier Korkasheva.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, avfallspolitikk


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all