Slik bruker vi i Bislett Alliansen avfallshåndtering i miljøarbeidet vårt

Av Steinar Hoen 04. juni 2019

ngn_Bislettalliansen_avfallshåndtering_v2

I 2019 er Oslo europeisk miljøhovedstad. Det burde motivere alle virksomheter som holder til i byen til å anstrenge seg litt ekstra for å bidra til et bedre miljø. Og da er det behov for gode eksempler som kan hjelpe andre i gang. I dette blogginnlegget kan du lese om noen av Bislett Alliansens miljømål og hva vi gjør for å nå dem. Kanskje finner du noe her som du kan ta med deg videre?

Visste du at Oslo by har som mål å redusere CO²-utslipp med 50 prosent innen 2020 og hele 95 prosent innen 2030? Det er ganske ambisiøst, men hvis alle gjør noe, kan målene være oppnåelige. Vi i Bislett Alliansen har i hvert fall tatt utfordringen og har vedtatt følgende målsetninger hvor vi ønsker å:

 • skape verdens mest bærekraftige internasjonale friidrettsstevne
 • være den ledende møteplassen mellom bærekraftige selskaper, organisasjoner og idretten sammen med Zero
 • være et utstillingsvindu for Oslos ambisjoner for en bærekraftig og moderne by

Bislett stadion skal være et fyrtårn i arbeidet med miljø på idrettsanlegg i Oslo og internasjonalt. Når Bislettkonferansen går av stabelen 13. juni i år, ønsker vi å vise fram mer enn bare flott idrett. Vi vil sette fokus på klimasaken og fremtidens bærekraftsløsninger.

Holdninger og handlinger i hverdagen

Fokuset skal strekke seg utover konferansen og Bislett Games. Vel så viktig er det som skjer i praksis alle hverdagene anlegget er i bruk, gjennom hele året. Her spiller blant annet avfallshåndteringen en viktig rolle hvor vi kan bidra med holdningsskapende arbeid gjennom å legge til rette for at det skal være enkelt å kildesortere og kaste avfall på rett sted.

Bislett Alliansens mål for avfallshåndtering

Vårt mål er å ha så høy kildesorteringsgrad som mulig. I tillegg jobber vi med å redusere avfallsmengdene på Bislett stadion, både eget avfall og det leietakerne produserer. For å oppnå dette skal vi:

 • arbeide med et helhetlig kildesorteringssystem
 • sikre at mest mulig avfall blir materialgjenvunnet
 • komprimere alt restavfall og papp på avfallsrommet for å redusere antall utkjøringer
 • jobbe aktivt for å få bedre avfallsløsninger på Lille Bislett og i området rundt stadion som vi administrerer på vegne av Oslo kommune
 • jobbe for å avvikle papirprogram på Bislett Games til 2020 – og påvirke Diamond League til å gjøre det samme
 • kommunisere kildesorteringen i oppslag og sosiale medier (hvilket jeg blant annet gjør nå ;)

I tillegg stiller vi krav til samarbeidspartnerne våre:

 • Alle leieavtaler skal ha et punkt om kildesortering
 • Større arrangementer må følge Bislett Alliansens miljøprofil
 • Forsøke å redusere give-aways og sampling

Hvilke tiltak kan din virksomhet gjøre i avfallshåndteringen?

Tenker du nå at noen av tiltakene over kan brukes i din virksomhet? Det burde være fullt mulig! Det handler bare om å ha fokus, være målbevisst og begynne med enkle, realiserbare tiltak. Som for eksempel å fortelle omverdenen om hva dere gjør for å redusere avfall, oppfordre samarbeidspartnere til å bidra med miljøvennlige løsninger – eller noe så konkret som å merke avfallsdunker godt nok eller ta i bruk en avfallskomprimator.

Kanskje ligger ikke virksomheten din eller idrettsanlegget deres i Oslo. Ikke la det være en unnskyldning. Selv om det ligger litt ekstra press på oss i årets miljøhovedstad, bør vi alle kjenne på de globale miljøforventningene som stilles til oss. Vi har alle et ansvar og alle kan gjøre noe!
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: kildesortering, avfallsløsninger, Bislett Alliansen


Steinar Hoen's photo

Av: Steinar Hoen

Steinar Hoen var tidligere toppidrettsutøver på 90-tallet og ble blant annet Europamester i Friidrett 1994. Han er utdannet økonom og jobbet som aksjemegler i First Securities fra 2000 – 2006. Etter det har han vært stevnedirektør for Norges største internasjonale idrettsarrangement Bislett Games, som de siste 3 årene har hatt posisjonen som idretts-Norges ubestridte leder innen idrett og bærekraft.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle