Bislett Alliansen: Avfallshåndtering er en viktig brikke i vårt bærekraftsarbeid

Av Steinar Hoen 29. juni 2021

ngn_Bislettalliansen_avfallshåndtering_v2

Vi i Bislett Alliansen har lenge jobbet målrettet med bærekraft og miljøansvar. Vi har vært opptatt av å gjøre ord til handling, og å ta tak i alle små og store ting der vi kan bidra. I dette blogginnlegget kan du lese om noen av Bislett Alliansens miljømål og hva vi gjør for å nå dem. Kanskje finner du noe her som du kan ta med deg videre?

Visste du at Oslo by har som mål å redusere CO²-utslipp med 50 prosent innen 2020 og hele 95 prosent innen 2030? Det er ganske ambisiøst, men hvis alle gjør noe, kan målene være oppnåelige. Vi i Bislett Alliansen har i hvert fall tatt utfordringen og har vedtatt følgende målsetninger hvor vi ønsker å:

 • skape verdens mest bærekraftige internasjonale friidrettsstevne
 • være den ledende møteplassen mellom bærekraftige selskaper, organisasjoner og idretten sammen med Zero
 • være et utstillingsvindu for Oslos ambisjoner for en bærekraftig og moderne by

Bislett stadion skal være et fyrtårn i arbeidet med miljø på idrettsanlegg i Oslo og internasjonalt. Når Bislett Games går av stabelen 1. juli i år, ønsker vi å vise fram mer enn flott idrett. Vi ønsker  også å sette fokus på klimasaken og vise at idretten kan gå foran og utrette store ting.

Holdninger og handlinger i hverdagen

Fokuset skal strekke seg utover Bislett Games. Vel så viktig er det som skjer i praksis alle hverdagene anlegget er i bruk, gjennom hele året. Her spiller blant annet avfallshåndteringen en viktig rolle hvor vi kan bidra med holdningsskapende arbeid gjennom å legge til rette for at det skal være enkelt å kildesortere og kaste avfall på rett sted.

Bislett Alliansens mål for avfallshåndtering

Vårt mål er å ha så høy kildesorteringsgrad som mulig, slik at mest mulig avfall kommer inn i kretsløpet og blir til nye ting. I tillegg jobber vi med å redusere avfallsmengdene på Bislett stadion, både eget avfall og det leietakerne produserer. For å oppnå dette er det nødvendig å:

 • arbeide med et helhetlig kildesorteringssystem
 • sikre at mest mulig avfall blir materialgjenvunnet
 • komprimere alt restavfall og papp på avfallsrommet for å redusere antall utkjøringer
 • jobbe aktivt for å få bedre avfallsløsninger på Lille Bislett og i området rundt stadion som vi administrerer på vegne av Oslo kommune
 • jobbe for å avvikle papirprogram på Bislett Games – og påvirke Diamond League til å gjøre det samme
 • kommunisere kildesorteringen i oppslag og sosiale medier (hvilket jeg blant annet gjør nå ;)

I tillegg stiller vi krav til samarbeidspartnerne våre:

 • Alle leieavtaler skal ha et punkt om kildesortering
 • Større arrangementer må følge Bislett Alliansens miljøprofil
 • Forsøke å redusere give-aways og sampling

Du kan lese mer om de øvrige miljøtiltakene våre på bislettstadion.no.

Hvilke tiltak kan din virksomhet gjøre i avfallshåndteringen?

Tenker du nå at noen av tiltakene over kan brukes i din virksomhet? Det burde være fullt mulig! Det handler bare om å ha fokus, være målbevisst og begynne med enkle, realiserbare tiltak. Fortell gjerne omverdenen om hva dere gjør for å redusere avfall, og utfordre samarbeidspartnere på å bidra med miljøvennlige løsninger. En enkel start kan være noe så konkret som å merke avfallsdunker godt, eller ta i bruk en avfallskomprimator.

Vi har alle et samfunnsansvar for å bekjempe miljøutfordringene vi står overfor, og alle kan gjøre noe. Jeg oppfordrer derfor både idrettsorganisasjoner, arrangører og andre virksomheter til å ta tak med det samme!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, Bislett Alliansen


Steinar Hoen's photo

Av: Steinar Hoen

Steinar Hoen var tidligere toppidrettsutøver på 90-tallet og ble blant annet Europamester i Friidrett 1994. Han er utdannet økonom og jobbet som aksjemegler i First Securities fra 2000 – 2006. Etter det har han vært stevnedirektør for Norges største internasjonale idrettsarrangement Bislett Games, som de siste 5 årene har hatt posisjonen som idretts-Norges ubestridte leder innen idrett og bærekraft.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all