Farlig avfall: Feil oppbevaring kan koste dyrt

Av Einar Finstuen 15. februar 2022

ngn_miljstasjon_farlig_avfall.jpg

 

Blanding av ulike typer farlig avfall kan bli en kostbar sak. Det er bare én av årsakene til at du bør kjenne til spillereglene for håndtering av slikt avfall i din virksomhet. Her får du lønnsomme tips, og se gjerne videoen om den ideelle løsningen.Som avfallsprodusent plikter du ifølge avfallsforskriftens kapittel 11 å oppbevare farlig avfall slik at det ikke er til fare for mennesker, dyr eller miljø. Merkelig nok stiller verken forurensningsloven eller avfallsforskriften konkrete krav til lagring og håndtering, bortsett fra at det ikke skal blandes med annet avfall, heller ikke andre typer farlig avfall.

Forskriften sier følgende:

"Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet."

Men problemer oppstår. Spesielt blir videre håndtering av avfallet vanskelig dersom flere farlig avfallstyper er blandet.

Så derfor: Unngå blanding av ulike typer farlig avfall

Internkontrollforskriften

Kravet om at avfallet ikke skal utgjøre noen fare eller forårsake skade, innebærer at virksomheten må sørge for en sikker oppbevaring.

Her legger i tillegg Internkontrollforskriften føringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Har dere med farlige kjemikalier å gjøre, plikter dere ifølge Arbeidstilsynet også å føre et stoffkartotek.

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Uvedkommende ingen adgang

Skal oppbevaringen være sikker, bør avfallet helst være innelåst i et eget rom. På den måten reduserer du faren for personskader.

  • Sørg for at uvedkommende ikke har tilgang til avfallet
  • Sørg for at medarbeidere har tilstrekkelig opplæring og nødvendig kunnskap
  • Ha en beredskapsplan for hva som må gjøres hvis noe går galt

Unngå å stable i høyden

Hvis dere oppbevarer avfall i hyller, er det lurt å la flytende produkter stå nederst.

Da blir det minst søl hvis en lekkasje skulle oppstå. Det er også smart å la beholderne stå i oppsamlingskar.

Unngå å blande ulike typer farlig avfall

Blanding av produkter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko fordi kjemiske reaksjoner kan oppstå og dermed føre til skader. Unnlater dere å skille på avfallstypene, kan du i tillegg risikere at avfallsmottaket ikke tar imot avfallet. Da kan bedriften få en høyere regning enn forventet fordi mottaket må bruke ressurser på å identifisere (klassifisere) innholdet.

Synes du det er vanskelig å klassifisere det farlige avfallet, finnes det hjelp å få. Tjenesten Kjemiker på vei ™ inneholder blant annet støtte til kartlegging, klassifisering, rådgiving og opprydding.

Les også: 6 nødvendige tips til bedrifter med farlig avfall

Tydelig skilting

Tydelig merking og skilting reduserer faren for at noen gjør feil. Her handler det om både skilting for hvor de forskjellige avfallstypene skal oppbevares, informasjon om bruk av utstyr, og ikke minst - klare instrukser på hva man skal gjøre hvis noe går galt.

Last ned: Bedriftens guide for farlig avfall

Intern miljøstasjon

Har dere flere typer farlig avfall, kan det være lurt å legge til rette for en intern miljøstasjon hvor alt farlig avfall oppbevares samlet.

Det finnes også egne miljøcontainere for dette formålet, som Miljøsafe fra Norsk Gjenvinning. Dette er containerskap som er ferdig innredet med fat, beholdere og nødvendig utstyr, samt med oppsamling i bunnen, slik at eventuelt spill blir samlet opp.

En slik løsning vil lette arbeidet med håndtering av farlig avfall i hverdagen og samtidig gjøre det lett å ha oversikt.

Se video om oppbevaring av farlig avfall på et drøyt minutt:

Hel og tett emballasje er en billig forsikring

Forsøk så langt det er mulig å ta vare på originalemballasje. Det vil gjøre både deklareringsarbeid og transport enklere.

Påse at emballasjen er tett. På den måten forhindrer du lekkasjer, kjemiske reaksjoner og personskader. Det er en billig forsikring sammenlignet med hva det kan komme til å koste hvis uhell skulle skje, eller hvis dere skulle få bøter ved et eventuelt tilsyn.

Har virksomheten avtale med en avfallsleverandør som leverer og henter beholdere, må du huske å bestille bytting før emballasjen er overfylt eller eventuelt ta i bruk nye beholdere dersom dere har ekstra. Av sikkerhetshensyn skal emballasjen fylles til maks 90 prosent.

Det er også verdt å merke seg at avfallet må være i godkjent emballasje for at transportøren skal kunne ta det med seg. Ellers brytes forskriften om farlig gods på vei.

Sortering, avlåsing og tett emballasje

Oppsummert innebærer sikker oppbevaring av farlig avfall at:

  • ingen avfallstyper blir blandet
  • avfallet oppbevares innelåst, utilgjengelig for uvedkommende
  • emballasjen er hel og tett, og tydelig merket
  • det ikke stables i høyden

Fortsatt usikker?

Lurer du på hvordan du skal gå fram når det farlige avfallet skal leveres, kan du sjekke ut ressurssiden Farlig avfall: Dette bør du vite, der vi har samlet mye informasjon om temaet.

Og her kan du laste ned flere detaljer:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble førstegang publisert 14. juni 2016 og er siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: farlig avfall, sikker oppbevaring av farlig avfall


Einar Finstuen's photo

Av: Einar Finstuen

Einar Finstuen (f. 1961) er utdannet skogtekniker, og har arbeidet med farlig avfall i Norsk Gjenvinning siden 2000. Finstuen har hatt flere roller i konsernet, og fra 2008 har han arbeidet som ADR-sikkerhetsrådgiver. I 2014 gikk han i tillegg inn i stillingen som fagkonsulent farlig avfall, og jobber for tiden i tjenesten «Kjemiker på vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Få en gratis time med kjemiker på vei! Tilbudet gjelder ut 2019.

Siste innlegg

Temaer

See all