Sikker oppbevaring av farlig avfall

Av Einar Finstuen 14. juni 2016

ngn_miljstasjon_farlig_avfall.jpg

Hvordan oppbevarer dere farlig avfall i din bedrift? Har dere så gode rutiner at du føler deg trygg på at uhell ikke vil skje, og at tilsynsmyndighetene vil nikke fornøyd og anerkjennende hvis de skulle komme innom? Ta en kikk på punktene i dagens blogginnlegg, og sjekk om dere har kontroll.

Hvem stiller krav?

Som avfallsprodusent plikter du å oppbevare farlig avfall slik at det ikke er til fare for mennesker, dyr eller miljø. Merkelig nok stiller hverken forurensningsloven eller avfallsforskriften konkrete krav til lagring og håndtering. Det vide kravet om at avfallet ikke skal utgjøre noen fare, innebærer likevel at virksomheten bør sørge for en sikker oppbevaring. 

Internkontrollforskriften legger også føringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

Hvis virksomheten din har med farlige kjemikalier å gjøre, plikter dere ifølge Arbeidstilsynet å føre et stoffkartotek. 

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall? >>

Uvedkommende ingen adgang

Skal oppbevaringen være sikker, bør avfallet helst være innelåst i et eget rom. På den måten reduserer du faren for personskader.  

  • Sørg for at uvedkommende ikke har tilgang til avfallet
  • Sørg for at medarbeidere har tilstrekkelig opplæring og nødvendig kunnskap
  • Ha en beredskapsplan for hva som må gjøres hvis noe går galt

Du kan lese mer om dette i denne veilederen fra Norsas.

Intern miljøstasjon

Har dere flere typer farlig avfall, kan det være lurt å legge til rette for en intern miljøstasjon hvor alt avfallet oppbevares samlet. Det finnes også egne miljøcontainere for dette formålet, bl.a. Miljøsafe fra Norsk Gjenvinning. Dette er containerskap som er ferdig innredet med fat, beholdere, og nødvendig utstyr. En slik løsning vil lette arbeidet med håndtering av farlig avfall i hverdagen, og samtidig gjøre det lett å ha oversikt.

Stabler dere i høyden?

Hvis dere oppbevarer avfall i hyller, er det lurt å la flytene produkter stå nederst. Da blir det minst søl hvis en lekkasje skulle oppstå. Det er selvfølgelig lurt å la beholderne stå i oppsamlingskar.

Unngå å blande

Ved å sørge for sikker oppbevaring av farlig avfall adskilt fra det øvrige avfallet, reduserer du også risikoen for at forskjellige avfallstyper blir blandet. Blanding av produkter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko fordi kjemiske reaksjoner kan oppstå, og dermed føre til skader.

Unnlater dere å skille på avfallstypene, kan du i tillegg risikere at avfallsmottaket ikke tar imot avfallet, og bedriften kan få en dyrere regning enn forventet. Da må innholdet nemlig identifiseres (klassifiseres).

Synes du det er vanskelig å klassifisere det farlig avfallet, finnes det hjelp å få. Tjenesten Kjemiker på vei ™ inneholder blant annet støtte til kartlegging, klassifisering, rådgiving og opprydding, for å nevne noe. 

Du finner også nyttige tips i blogginnlegget Produserer bedriften din farlig avfall? - Dette bør du passe på >>

Tydelig skilting

Tydelig merking og skilting reduserer faren for at noen gjør feil. Her handler det både om skilting for hvor de forskjellige avfallstypene skal oppbevares, informasjon om bruk av utstyr, og ikke minst - klare instrukser på hva man skal gjøre hvis noe går galt. 

Hel og tett emballasje er en billig forsikring

Forsøk så langt det er mulig å ta vare på originalemballasje. Det vil gjøre både deklareringsarbeid og transport enklere.

Påse at emballasjen er tett - på den måten forhindrer du lekkasjer, kjemiske reaksjoner og personskader. Det er en billig forsikring sammenlignet med hva det kan komme til å koste hvis uhell skulle skje, eller hvis dere skulle få bøter ved et eventuelt tilsyn. 

Har dere avtale med en avfallsleverandør som leverer og henter beholdere, må du huske å bestille bytting før emballasjen er overfylt, eller eventuelt ta i bruk nye beholdere dersom dere har ekstra. Emballasjen skal fylles til maks 90% av sikkerhetshensyn.

Det er også verdt å merke seg at avfallet må være i godkjent emballasje for at transportøren skal kunne ta det med seg. Ellers brytes forskriften om farlig gods på vei.

Fortsatt usikker?

Lurer du på hvordan du skal gå fram når det farlige avfallet skal leveres, anbefaler jeg deg å besøke gjenvinningsbloggen.no. Her finner du flere blogginnlegg om farlig avfall, klassifisering og deklarering. Du kan også laste ned e-boken vår for å lære mer, eller sjekke ut denne nettsiden hvor vi har samlet mye informasjon om temaet.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall


Einar Finstuen's photo

Av: Einar Finstuen

Einar Finstuen (f. 1961) er utdannet skogtekniker, og har arbeidet med farlig avfall i Norsk Gjenvinning siden 2000. Finstuen har hatt flere roller i konsernet, og fra 2008 har han arbeidet som ADR-sikkerhetsrådgiver. I 2014 gikk han i tillegg inn i stillingen som fagkonsulent farlig avfall, og jobber for tiden i tjenesten «Kjemiker på vei».

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle